Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

En liten påminnelse om att svara på enkäten


Tack alla ni som redan har svarat på enkäten! Fantastiskt! Detta mail är en påminnelse till dig som inte har hunnit svara på den ursprungliga inbjudan. Eftersom enkäten är anonym går denna påminnelse ut till alla, alltså även till dig som redan har svarat. Har du redan svarat ber vi dig bortse från denna påminnelse.
Det är viktigt för Navigatörerna att just du svarar på denna enkät. Tillsammans i föreningen behöver vi hitta en riktning för vårt arbete.
Vad vill vi med Navigatörerna i framtiden? Vad vill du? Vad kan Navigatörerna bidra med för dig? I allt detta är det framtida ledarskapet en viktig bit i det hela.
Så hoppa på tåget och besvara enkäten. Det tar bara ca 5 min och är oerhört värdefullt.
För att komma till enkäten, klickar du bara på länken nedan:

http://www.surveymonkey.com/s/Enkat_om_det_framtida_ledarskapet_Navigatorerna

Allt gott och trevlig adventstid!
Med vänliga hälsningar
Styrelsen genom Elisabet Holmström
Copyright © 2012 Navigatörerna. All rights reserved.