Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Vad är nytt och vad är gammalt?

Livet rullar på

På frågan om ”hur är läget?” verkar det vanliga svaret vara ”Det är mycket just nu”. Det må så vara, men just nu verkar vara en lång period. Just nu var för tre månader sedan och det verkar inte ta slut framöver heller och det har inte med advent att göra. Om man i det läget frågar när de planterade om sina växter senast eller låg på soffan och läste en bok är det inte ovanligt att mötas av oförstående och blanka ögon.
 

Livet bleknar

När vanan att ha högt tempo har blivit permanentad kan man undra, hur kul är det här? Inte för att livet alltid ska vara roligt men hur ser livsglädjen ut? Har vanans makt, att hela tiden gilla läget och knega på också gjort att livsglädjen sjunkit undan? Risken finns att det inte är något som riktigt längre griper tag i oss. Inte längre berör oss. Inte längre får oss att stanna upp och förundras. Allt har blivit vant och givet. Färgerna i livet har blivit som en gammal diabild. Man kan fortfarande ana motivet men allt är urblekt.
 

Han var fransman.

Marcel Proust (1871 – 1922) yttrade något som blivit ett bevingat ord:

The only real voyage of discovery consists - not in seeking new landscapes but in having new eyes.
Den enda riktiga upptäcktsresan består i – inte att söka nya landskap utan att se med nya ögon.
 

Vad betyder det?

Jag uppfattar att det handlar om att iaktta något välkänt och ändå kunna se något nytt. Ett typiskt exempel skulle kunna vara ljuset. Att se och förstå det som ljusvågor är en sak, men att se dessa vågor som partiklar. Helt nytt, annorlunda och oerhört förklaran-de! Det är samma ljusvågor men sedda genom NYA ögon. Det här kan finnas med på många olika sätt: Att inte ta för givet att du vet hur det är eller vet vad personen ska säga. Tänk om du bara har en del av verkligheten till ditt förfogan-de? Tänk om personen som du känner så väl säger något oväntat! Visst vore det att se med NYA ögon.
 

Största föredömet

Jag vet inte om någon som kunde se på en person, en händelse och samtidigt se helt andra saker än vi andra än Jesus själv. Han är ett strålande exempel på att lyfta fram något nytt ur något gammalt. Visa på något nytt när vi bara ser det vanliga. Hans möten med människor var gång på gång exempel på att hjälpa lärjungarna att se med nya ögon. Liknelser kunde uppröra människorna som hörde dem. Varför? Jo, han bröt mot konven-tioner och visade på värden som vi bara anade. Ja, kanske inte ens det.
 

Utmaning

Hur kan jag lära mig att se med nya ögon? Hur kan jag ta vara på inspiration från Jesus? Just nu är mitt mantra ”KNUFF”. Att ställa mig i en annan position, att låta mig knuffas en bit för att få annat perspektiv, att delta i en grupp där andra vinklingar på en text tas upp än bara mina egna. Ja, allt som hjälper mig att förflyttas en bit – med en knuff – ger mig chansen att se saker och människor från nya synvinklar.

 DÃ¥ blir inte livet blekt. DÃ¥ finns det ständigt nya perspektiv och nya färger. Förundran finns kvar och berikar mitt liv och gör mig dessutom levande i beröring med människor runt omkring.
Berne Persliden

Medlemsträff i Västsverige

Vi ses i Göteborg eller Mölndal fredag den 23 januari kl. 18.00 - 21.00. 
Information om var vi träffas kommer ut i januari.

Vi fortsätter arrangera medlemsträffar så att samtal, utbyte och frågor får leva och utveckla vårt arbete!

Vi börjar med något lätt att äta och därefter presenterar vi kort intervjuprojektet som Annika Andreasson hållit i sedan våren 2014. Vi kommer att ta tid med hemsidans Material och både ge exempel på samtalsmaterial och själva prova på att använda det.
Under kvällen berättar vi också om styrelsens planer och de steg som tagits för att bygga ett nationellt ledarteam, ger tankar om hur det kan se ut och bidra till att utveckla Navigatörerna i Sverige.
This is a Text Block. Use this to provide text...

Vi växlar spÃ¥r 

Styrelsen har beslutat, att inför den förändringen när Berne Persliden går i pension sommaren 2015, bygga ett nationellt ledarteam. Teamet tänks bestå av fyra personer, med olika ansvarsområden inom Navigatörernas verksamheter. Under våren 2015 finns Berne med i teamet som en av de fyra, som en övergångsfas, och troligen i en fortsätt-ning efter pensionen genom ideella insatser i teamet.
Annika Andreassons anställning fortsätter och hon växlar över till en projektanställning på 25 % som koordinator i det nationella ledarteamet. Som koordinator blir det successivt hennes uppgift att samordna och fördela de olika momenten i vår verksam-het. Under övergångsfasen våren 2015 gör hon det tillsammans med Berne.

Årsmöte för Navigatörerna kommer att hållas lördag den 21 mars 2015, kl. 14.00 – 17.00. Plats är café Utsikten, Rehnsgatan 20, Stockholm. Kallelse kommer att sändas ut till medlem-marna under februari månad.

Temahelg är planerad 11-12 april 2015.

Rubrik för helgen är: ”Att fÃ¥ perspektiv pÃ¥ ditt liv”. Helgen riktar sig till dig som är i Ã¥ldern 30 - 40 Ã¥r. Platsen är strax utanför Stockholm och Ann och Harald Timm är resurspersoner. Vill du ha mer information kring upplägget sÃ¥ ring Linda Persliden pÃ¥ tel. 070 770 18 68 som hÃ¥ller i trÃ¥darna. 
 

Nya stagar

Stadgan är nu skriven i sin helhet och de ändringar som gjorts är införda till ett dokument. Stadgan hittar du på vår hemsida under fliken Om oss.
 

Medlemsmatrikel

Medlemsmatrikel hoppas vi kunna komponera ihop under januari månad för utskick till samtliga medlemmar.
 

Efterträdare till Treneer rekryteras

Internationell president för The Navigators är Mike Treneer (UK). Han har arbetat i den funktionen i 10 år och kommer att lämna sin tjänst. Två mandatperioder verkar vara helt tillräckligt för det krävande uppdraget. Därmed har en process dragits igång för att välja en efterträdare under 2015. Vill du veta mer om detta, kontakta Berne Persliden.
 

Höstens temahelger

Vi har även haft två temahelger under november, en manshelg med temat ”Nya perspektiv” med 19 deltagare och en kvinnohelg kring ”Det händer när du vilar” med 25 deltagare. Båda helgerna har uppenbarligen god eftersmak från deltagarna då man fick chans till att stanna upp och reflektera över sitt livs frågor och tro, möta andras erfarenheter och se nya perspektiv. Har du en önskan att finnas med på utskickslistor till liknande helger så hör av dig på info@navigatorerna.se så att du inte missar att få information eller inbjudan nästa gång.

Ge regelbundet till Navigatörerna


Vill du vara med och stödja föreningens arbete ekonomiskt? Bli autogirogivare, det är enkelt för dig och föreningen fÃ¥r en stadig intäkt. Klicka här för att ladda hem blanketten som behövs eller kontakta oss sÃ¥ skickar vi dig den information du behöver via post.
Copyright © 2014 Navigatörerna, Med alla rättigheter.

Tel: 08-651 40 06
E-post: info@navigatorerna.se

Avsluta prenumerationen pÃ¥ dessa mail    Uppdatera inställningar för prenumeration 

Email Marketing Powered by Mailchimp