Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

En första idé- och erfarenhetsträff

VÃ¥r första idé- och erfarenhetsträff gÃ¥r av stapeln i Stockholm torsdag den 3 september kl.18. Träffar inom Navigatörerna har vi haft förut, men inte med just den här inriktningen. Fokus kommer nu att vara vars och ens erfarenheter, lärdomar och frÃ¥gor i den situation man stÃ¥tt och stÃ¥r i, relaterat till vad vi vill inom och med vÃ¥r förening. Kanske föreningens nätverk kan komma till mer nytta för bÃ¥de dig och människor omkring dig? Vi tror att en sÃ¥dan här träff kan föda nya idéer och öppna vägar att göra mer tillsammans! Maila till Berne berne.persliden@navigatorerna.se för mer information och anmälan. 

Styrelsen sammanträder

Styrelsen har höstens första möte lördag den 19 september. Rekrytering och skapandet av det nationella teamet stÃ¥r högst upp pÃ¥ dagordningen. Har du frÃ¥gor du önskar styrelsen ska ta tag i maila dem till info@navigatorerna.se sÃ¥ fÃ¥r vi syn pÃ¥ dem.

Välkommen på kvinnohelg

Tema: "Min stund på jorden”
14-15 november på Sjöviksgården
, (
4 mil nordost om Göteborg.)

Hur har min och din stund på jorden sett ut, hur har vi det idag och hur ska det bli framåt?

Med avstamp i egna och andras livsberättelser och erfarenheter kommer helgen att ge input, tid för reflektion, goda samtal och möjlighet att på kreativa sätt uttrycka oss kring temat.

Vi vill att helgen ska bli en mötesplats – för möte med dig själv och andra, och kanske med någon större än oss själva? Våra egna vardagliga, mänskliga erfarenheter får speglas i andras. Detta och livets stora frågor, med existentiell och andlig dimension, får blandas i ett härligt kvinnosorl. Vi blandar gemensam tid i storgrupp och smågrupper med möjlighet till stunder för dig själv. Vi delar måltidsgemenskap förstås och så finns den vackra omgivningen att promenera i.

Välkommen att anmäla dig via vår hemsida!

Ny bok av Malm

”Som om Gud inte finns” heter en nyss utkommen bok av Magnus Malm (Artos förlag).

Författaren visar pÃ¥ hur kyrkan och kristna har en stor del i sekulariseringen genom att leva sina liv ”som om Gud inte finns”. Han tar bland annat upp problematiken med att vi inte längre samtalar om tron med varandra, inte lär av varandra och därmed inte har sÃ¥ mycket att ge till andra. Det är spännande läsning. Läs den! Du kommer säkert känna igen mycket av hans analys av det svenska samhället och kristenheten. 

Fortsatt förändring i Navigatörernas ledning

Fortsättning följer då vi vill skapa nya förutsättningar för att utveckla vårt arbete. Genom att rekrytera ett nationellt ledarteam bestående av flera personer tror vi att det ges större möjligheter till förnyelse och engagemang i Navigatörernas utveckling. Vi vill stärka det lokala personliga engagemang som redan finns och vi önskar ge mer uppmärksamhet till yngre, det vill säga studenter och unga vuxna.

Annika Andreasson kommer att vara teamledare och tills vidare ingår även Berne Persliden (20 %) i teamet. Vi hoppas få detta på plats under hösten så hör gärna av dig om du har tankar om personer som kan vara lämpliga för uppdraget!

Vi har, historiskt sett, förändrat vårt sätt att arbeta. Vi har lärt oss att ’att börja där människor är med sina livs- och trosfrågor och vandra tillsammans mot Kristus’ ser annorlunda ut idag jämfört med tidigare. Vi har provat oss fram och funnit nya vägar. Vi strävar efter att vara dynamiska i vårt sätt att skapa temahelger. Nytt material växer fram (t.ex. ”bokhyllan och förstoringsglaset”).

 

Vi vill ta vara på erfarenheter och idéer som finns i vårt nätverk, så att vi kan lära och inspireras tillsammans och räcka till för fler. Vi tror att det är värdefullt om vi i nätverket får mer livaktig kontakt. Därför börjar vi hösten med en kväll som vi kallar ”idé- och erfarenhetsträff” – en markering för något nytt!

Bli medlem i Navigatörerna 2015


Du har väl inte missat att betala in medlemsavgiften för 2015? Den är på 300 kr och den enklaste du kan göra för att stödja oss är att bli medlem/förnya medlemskapet och sätta in beloppet på vårt plusgirokonto 49 44 12 – 0. Skriv namn och medlem 2015 på talongen så är det klart!
Copyright © 2015 Navigatörerna, Med alla rättigheter.

Tel: 08-651 40 06
E-post: info@navigatorerna.se

Avsluta prenumerationen pÃ¥ dessa mail    Uppdatera inställningar för prenumeration 

Email Marketing Powered by Mailchimp