Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Kallelse till Ã¥rsmöte lördag 16 april!

Vi möts runt föreningens formella ärenden, vilket faktiskt kan vara både spännande, lärorikt och trevligt, så varmt välkommen! Vi börjar med en matig lunchmacka, fortsätter med själva årsmötet och avslutar med fika. På kvällen bjuds till eftersits med gemenskap och något ätbart hemma hos Berne & Chi Persliden. Årsmöteshandlingar sänds ut per mail några dagar före årsmötet till dig som anmält dig. Anmäl dig här! Uppge eventuell matrestriktion.

Plats: Utsikten konferens, Betlehemskyrkan, Rehnsgatan 20, Stockholm

Tid: Kl. 12.00–16.00

Dagordning: Se längst ned i detta mail.

Var-dags-tro

– vi fortsätter på temat för 2016

En fredagskväll i början av februari samlades tio personer i Mölndal till en Idé- och erfarenhetsträff. Vi delade glädjeämnen och frustrationer runt var-dags-tro: vad som hjälpt och hjälper, vad som gjort och gör det svårt. Längtan och frågor blandades med vägar och svar man funnit. Det var erfarenheter från både snurrande livstillvaro och sökandet efter stillhet.

Slutsatser som växte fram under kvällen visade hur regelbundenhet och vanor ger näring åt tron. Vad vi fyller oss med påverkar både insidan och vad som kommer ut i våra liv. Vanor – som att läsa Bibeln och annan litteratur, lyssna på sång och musik, gudstjänst, samtal på tu man hand eller i ett gruppsammanhang, bön – allt hade varierat under perioder och år. Vi hade sökt oss framåt och hittat olika former och sätt som passar oss som personer och i de livssituationer vi befinner oss.

Innan kvällen var över hade vi fått nya intryck, upplevt djupt värde av att få dela, känt igenkänning, blivit inspirerade och uppmuntrade. Så uttrycktes det i alla fall under den avslutande rundan. Och därtill att kvällen känts för kort och att vi ville träffas igen om något halvår.

Vad säger Bibeln om var-dags-tro?

Massor! Vi kommer framöver att dela tankar om temat utifrån Bibeln och denna gång startar vår nationella teamledare Annika Andreasson med reflektioner kring några ord från Jesus i Matteusevangeliet

”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.”
Matt 11:28-30

Vad är ok?

Rubriken på dessa bibelverser är ”Den lätta bördan” och sedan handlar texten om att vi ska ta på oss ett ok och att bördan är lätt. Jag frågar mig: Hur går det ihop? Hur kan en börda vara lätt?

När jag växte upp fick jag hos mormor och morfar se en del gamla träredskap som användes i lantbruket. Oket var ett av dem. Det fanns bär-ok för att bära vatten från brunnen och det fanns drag-ok som användes på djuren, ofta i par. Ett hjälpredskap alltså, för att fördela belastning och avlasta. Idag ser vi sällan ok i vår vardag, åtminstone inte i träutföranden tror jag, men vi har många ”ok” omkring oss utan att tänka på det, exempelvis broms-ok i bilen. Vad fyller broms-ok för funktion? Det undrade jag som är glad när bilen fungerar, men inte vet så mycket om hur. Enligt Autoexperten överför det kraften från bromspedal till bromsbelägg och bromsskiva, vilket bromsar bilen. Om bromsoket inte fungerar drar bilen åt ena eller andra hållet vid bromsning och kan även förlänga bromssträckan.

Vad menade då Jesus med ”Ta på er mitt ok”? Vad betydde de orden i deras livssituation? Och vilken relevans har det för mig, idag? I fotnoten till bibelverserna står det: ”Att ta på sig himmelrikets ok är i judisk tradition en känd bild för den dagliga bekännelsen till judisk tro och sed.”

Med den bakgrunden läser jag texten en gång till.

”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.”
Matt 11:28-30

Då tänker jag: När livet känns tungt och inte ok (=okey), då erbjuder Jesus att jag får komma till honom. För att få vila. För att få fördelad belastning, avlastning, kunna hålla riktning och inte ”åka i diket”, och för att hinna stanna i tid. För det behövs mitt dagliga val, min dagliga tillit; att gå till Jesus, vila hos och lära av honom. En var-dags-tro. Tungt och lätt på samma gång.

Med varma hälsningar frÃ¥n

Annika

Glöm inte medlemsavgiften!


Nytt år = nytt medlemsår. Du som inte redan gjort det, välkommen att betala medlemsavgift för 2016! Det är ett enkelt och värdefullt sätt att stödja föreningen ekonomiskt. Avgiften är 300 kr. Sätt in beloppet på vårt plusgirokonto 49 44 12-0, skriv namn och medlem 2016 på talong/i meddelandefält.

Dialog kring Magnus Malms bok ”Som om Gud inte finns”

MÃ¥ndag kväll den 2 maj blir det en träff med författaren i AlingsÃ¥s, där vi som navigatörer fÃ¥r chans att reflektera över bokens innehÃ¥ll i relation till oss själva: föreningens syfte, tänkesätt, erfarenheter, verksamhet och framtidstankar. Inbjudan kommer under mars att sändas ut i Västsverige. Om du bor pÃ¥ annan ort och är intresserad, hör av dig!

Dagordning för årsmötet den 16 april

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare för mötet samt två justeringspersoner, tillika rösträknare
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt årsredovisning för det senaste verksamhetsåret
 5. Revisors berättelse för samma tid
 6. Fråga om resultat- och balansräknings fastställande
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av ledamöter och ersättare till styrelsen
 9. Val av revisor och ersättare till revisor
 10. Val av valberedning
 11. Fastställande av årsavgiften för nästkommande verksamhetsår
 12. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller enskild medlem minst en månad före årsmötet föreslagit till behandling
 13. Övriga frågor
 14. Årsmötet avslutas

Ge regelbundet till Navigatörerna


Vill du vara med och stödja föreningens arbete ekonomiskt? Bli autogirogivare, det är enkelt för dig och föreningen får en stadig intäkt. Klicka här för att ladda hem blanketten som behövs eller kontakta oss så skickar vi dig den information du behöver via post.
Copyright © 2016 Navigatörerna, Med alla rättigheter.

Tel: 08-651 40 06
E-post: info@navigatorerna.se

Avsluta prenumerationen pÃ¥ dessa mail    Uppdatera inställningar för prenumeration 

Email Marketing Powered by Mailchimp