Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Enkät om det framtida ledarskapet för föreningen Navigatörerna


En enkät om det framtida ledarskapet för föreningen Navigatörerna har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Åke och Annika Andreasson, Gunilla och Joakim Harlin på uppdrag av styrelsen. Syftet är att samla in förslag och synpunkter från föreningens medlemmar i denna viktiga fråga. Styrelsen vill redan nu planera för och kanske successivt fasa in ett nytt ledarskap, samtidigt som Berne kan fungera som stöd och rådgivare fram till hans pensionering som kommer ske inom 3 år. Om ni har några frågor kring enkäten vänligen skicka ett e-post rubricerat NAVIGATÖRERNAS FRAMTIDA LEDARSKAP till info@navigatorerna.se

Enkäten är anonym och tar cirka 5 minuter att fylla i - gör det gärna på en gång! Vi skulle dock uppskatta om du kunde fylla i den senast 31 december 2012.

Starta enkäten genom att klicka på eller klistra in följande länk i din webbläsare:

http://www.surveymonkey.com/s/Enkat_om_det_framtida_ledarskapet_Navigatorerna

Vår målsättning är att presentera resultatet av enkäten vid årsmötet 2013.

Med vänliga hälsningar
Navigatörerna
genom
Joakim Harlin
Copyright © 2012 Navigatörerna. All rights reserved.