Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Ny medarbetare på Navigatörerna

Annika Andreasson heter vår nya medarbetare (sedan april 2013 ersättare i styrelsen). Hon började 1 februari (på 20 % tjänst) och kommer framförallt att arbeta med att stärka vårt nationella nätverk och se hur vi kan utveckla föreningen ytterligare. Medlemsträffarna förra året var en början, nu fortsätter vi. Det är glädjande att få ett tillskott så att vi blir fler som kan göra insatser för att betjäna medlemmar och intresserade. En del av hennes arbetsuppgifter är att kontakta medlemmar runt om i landet, så nu vet du lite mer när samtalet kommer!

Annika har arbetat inom vården och är nu utbildad diakon inom Equmeniakyrkan och har en 50 % anställning inom Hela Människan. Hon bor i Mölndal, gift med Åke och de har två vuxna barn, Rasmus och Petra.

European Council 

26-30 mars hålls Extended European Council i Birmingham. Denna gång har en bredare inbjudan gått ut så man räknar med större samling för att ta upp konferensens tema ”Re-imagining labouring in Europe”. Från Sverige åker Berne och Annika.

Intresse för temahelger

Under åren har vi lärt oss hur vi kan skapa temahelger som stimulerar och utmanar. Vi har haft kvinnohelger, manshelger, parhelger och temahelger av olika slag. Är det något som du tycker vi borde arrangera, skriv till oss, info@navigatorerna.se. Dessa helger bygger på idéer från deltagarna, därför är det viktigt vad du tycker.

Julgåvan

Resultatet av 2013 års julgåva blev 4 950 kronor. Insamlingen syftade till att kunna nyanställa en resursperson för att utveckla vårt nationella nätverk och inte minst ge stöd till de som har grupper av olika slag. Det är ett sätt att utveckling föreningen. Stort tack till alla ni som bidragit! Vi ser gärna mer gåvomedel komma in för att ge ytterligare skjuts åt den här satsningen som nu Annika Andreasson håller i.

Medlem 2014

Papper kommer lätt bort i högen med alla räkningar och övrig post. Kanske har det hänt dig och du undrar vart inbetalningen till att vara medlem i Navigatörerna tog vägen? Lugn, det enklaste du kan göra är att bara betala in medlemsavgiften på 300 kronor till vårt plusgiro, ange namn och ”medlem 2014” så är det klart. Välkommen!

Med det vi lärt oss…

Styrelsens intention är att göra Navigatörernas erfarenheter mer tillgängliga för andra delar av kristenheten. Under januari och februari har vi fått många tillfällen detta!

  • Temadag för alla studenter pÃ¥ Johannelunds teologiska högskola kring att nÃ¥ ut med evangeliet, skapa mötesplatser och läsa Bibeln med andra. 
  • Undervisning i vÃ¥r nya metod, ”Bokhyllan”, att samtala om livs- och trosfrÃ¥gor med yngre. 
  • Temahelg kring omrÃ¥den som ovan i församling i Jönköping 
  • Berne är kallad till Bergen, Norge den 21-21 februari för att möta människor i Ã¥ldern 25-35 Ã¥r kring frÃ¥gor om bibelläsning och utveckling.

Ã…rsmöte och medlemsträff lördag 5 april 2014 

Vi träffas i Stockholm pÃ¥ Café Utsikten (Betlehemskyrkan), Rehnsgatan 20, kl. 10.00. Information om anmälan kommer i senare utskick men boka dagen redan nu! 

I Ã¥r kombinerar vi Ã¥rsmötet med en innehÃ¥llsrik medlemsträff. 

Utöver de sedvanliga årsmötesförhandlingarna, som vi klarar av mellan 13-15, kommer vi att ha program som innehåller föredrag, gemenskap runt måltider och ett ”prova-på-pass” med vår nya metod ”Bokhyllan”.

Till kommande år är styrelsen ambition att kunna flytta det kombinerade årsmötet och medlemsträffen till olika orter.

Program:    

10.00        Samling och mingel runt fika

10.45        Föredrag om Navigatörsarbeten i Europa Rinus Baljeu, Berne Persliden, Annika Andreasson 

12.00         Lunch tillsammans

13.00        Ã…rsmöte

15.00        Fika

15.30        â€Prova-pÃ¥-Bokhyllan”

18.00 – 20.00    Middag och gemenskap

Autogiro


Vill du vara med och stödja föreningens arbete ekonomiskt? Bli autogirogivare, det är enkelt för dig och föreningen får en stadig intäkt. Klicka här för att ladda hem blanketten som behövs.
Copyright © 2014 Navigatörerna, Med alla rättigheter.


Avsluta prenumerationen pÃ¥ dessa mail    Uppdatera inställningar för prenumeration 

Email Marketing Powered by Mailchimp