Copy

Nieuwsflits Bouncers

Nieuwsflits Bouncers Basketball

Beste Bouncers,
 
Het seizoen is al een tijdje bezig, maar van basketball is nog weinig sprake. In de lockdown (en nu ook de sneeuw) proberen we er het beste van te maken, maar onze geliefde sport beoefenen is er niet makkelijker op geworden. We blijven ons voorbereiden op een terugkeer naar de sporthal, of zelfs naar basketballen buiten op een veldje, maar het sportieve perspectief is nog niet best.

Contributie
Zoals we regelmatig communiceren loopt de inning van contributie door. Dit doen we om te voorkomen dat we onze verplichtingen naar partners en leveranciers niet na kunnen komen. Stap voor stap komt er vanuit overheid en NBB meer duidelijkheid over de afwikkeling hiervan over het lopende seizoen. De belangrijkste punten waar wij namens onze leden op inzetten:

1)      We stellen het sportieve belang voorop: als het mogelijk is op een veilige en verantwoordde manier te sporten, dan zullen we dat zeker doen. Dat kan betekenen dat we tot verder in de zomer blijven sporten dan we gewend zijn;
2)      We gaan op een zo zuiver mogelijke manier contributie terug geven aan onze leden, kijkend naar de gelegenheid die verschillende teams hebben gehad om te sporten. Zo hebben jeugdspelers bijvoorbeeld langer door kunnen trainen dan seniorenleden en spelen de recreanten uiteraard geen competitie


Competitie
Deze twee uitgangspunten samen zorgen ervoor dat veel ook af zal hangen van de afronding van de competitie. Hier is vanuit de NBB bericht gekomen naar aanleiding van de verlenging van de lockdown tot maart. We gaan dit bericht bestuderen en komen als bestuur volgende week bij elkaar om te bespreken hoe we hiermee om gaan.

Samenvattend
We gaan proberen dit seizoen nog zoveel mogelijk basketball te organiseren, waarbij veiligheid en mogelijkheid uiteraard volop zal staan. Daarnaast is ons doel om zoveel mogelijk contributiegeld terug te geven aan onze leden, zonder daarbij als vereniging in de financiële problemen te komen. We snappen dat iedereen op zoek is naar duidelijkheid en zekerheid, wat gegeven de telkens veranderende situatie niet meer dan logisch is. Als bestuur proberen we jullie hier dan ook zoveel mogelijk in te ondersteunen. We verwachten jullie eind van deze maand meer te kunnen vertellen! 
 

U14-1 maakte met elkaar deze film voor Goudse verhalen en het Gouds Filmfestival om te laten zien wat sport en zeker basketbal voor ze betekent! Klik op het plaatje hieronder om het filmpje te zien. Grote dank aan Richard Mooijekind voor het filmen en monteren. Strong Together!

ALV 14 januari

Op 14 januari is de online ALV van Bouncers Basketball geweest. Wil je weten wat daar is besproken? Lees de notulen via onderstaande button. 

Notulen
Facebook Bouncers
Twitter Bouncers
Instagram Bouncers
Website Bouncers
Copyright © 2021 Bouncers, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp