Copy
Nieuwsbrief van RK Kerk Bennekom
kerklogo
Open brief aan de paus – Catholic Church Reform
Paus Franciscus wil van u horen, of u nu katholiek bent of bent geweest, of u christen bent of niet. Lees deze brief en, als u er mee eens bent, teken de brief dan en laat het ons weten. Vóór de voor begin oktober geplande vergadering van de paus met de raad van acht speciaal door hem aangewezen kardinalen begint zal de brief aan hem en aan de leden van bedoelde raad worden overhandigd. Uw naam en e-mail adres kunnen worden gebruikt om contact met u te onderhouden maar zullen niet in de brief zelf worden vermeld. We zullen de paus alleen mededeling doen van het totaal aantal ondertekenaars, hun land van herkomst en hun hoedanigheid.
Deze brief is opgesteld en over de wereld verspreid door Kerk hervormingsorganisaties. In deze brief willen alle kerk hervormingsgroepen bij de paus er voor pleiten te erkennen dat aan de gedoopte gelovigen het recht en de verantwoordelijkheid toekomt daadwerkelijk deel te hebben in de besluitvorming in onze Kerk.
Zie de door Timo Harmsen gemaakte Nederlandse vertaling van de brief. Ga naar catholicchurchreform om de originele brief te lezen en deze te ondertekenen.
 
Paus in interview: morele doctrine mag niet overheersen
De Rooms-Katholieke Kerk moet vermijden dat het verbod van het homohuwelijk, voorbehoedmiddelen en abortus haar leer gaat overheersen. Zij moet een meer uitnodigende kerk zijn, waar priesters begripvolle pastores zijn en geen koude, dogmatische bureaucraten. Dat heeft paus Franciscus... Lees verder »
 
Brabantse pater wil dat Rome kerksluiting terugdraait
Pater Van Mensvoort tekende beroep aan bij de Congregatie voor de Clerus, het pauselijk departement dat gaat over zaken die priesters en diakens betreffen. In zijn beroepschrift zegt de Brabantse priester dat bisschoppen nooit kerken mogen sluiten als daarmee het zielenheil van de gelovigen op het spel komt te staan. Lees verder op rkk.nl.
 
Bezield Verband Utrecht
Zaterdag 7 september j.l. was de landelijke bijeenkomst in de Bergkerk te Amersfoort met thema:  “De Toekomst van Vitale Lokale Geloofsgemeenschappen”. Zie de verslaggeving in de nieuwsbrief.
 
Groene Boekje 2013-2014
Het vormings- en toerustingsprogramma (Groene Boekje) 2013-2014 is digitaal op onze website te lezen. U kunt het vinden op de pagina ‘informatie/informatie algemeen’ of ook hier.
 
Lintviering Raad van Kerken Bennekom, 13 oktober 2013, aanvang 10 uur
Op zondag 13 oktober organiseert de Raad van Kerken, in samenwerking met de dienstdoende voorgangers, de zogenaamde “Lintviering”, met dit jaar als thema: “Ga - en Ik zal met u zijn”, n.a.v. Lucas 10. Om 10 uur zullen in de 3 centraal gelegen kerken van Bennekom, de Oude of Sint Alexander Kerk, de Brinkstraatkerk en de Maria Virgo Regina kerk, de vieringen aanvangen. De dienst zal in 3 delen zijn verdeeld, waarbij u na ieder deel de gelegenheid krijgt zich, achter de “Goa-stok” aan die de weg zal wijzen, naar de volgende kerk te begeven om daar het volgende deel mee te vieren. De kerkgangers bepalen zelf in welke kerk zij de dienst beginnen, voortzetten en eindigen. Afhankelijk van waar u start is de looproute: Katholieke kerk » Oude Kerk » de Brinkstraatkerk »Katholieke kerk »Oude Kerk enz. Het wisselen van kerk(-gebouw) is niet verplicht, maar geeft u wel een unieke mogelijkheid om in 1 dienst de diverse manieren van vieren te beleven. Na afloop van de diensten is er gelegenheid elkaar bij de koffie of thee te ontmoeten, in de kerk waar u het derde deel van de dienst meeviert. In elke kerk zal er oppas en Kindernevendienst zijn, waarbij de kinderen in het tweede deel direct welkom zijn bij de nevendienst en na dit deel weer bij hun ouders aan kunnen sluiten.
Van harte nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn en met ons mee te lopen, om vanuit deze vieringen, net als de leerlingen van Jezus, de wereld in te gaan.
Namens de Raad van kerken Bennekom, Marja Hulsbergen (tel. 0318 652 716)Email Marketing Powered by Mailchimp