Copy
Nieuwsbrief van RK Kerk Bennekom
kerklogo
Parochiedag, zondag 30 september 2012.
Na de Woord- en Communieviering van 10.00 uur is er door de Technische dienst en de Tuinclub een leuk programma samengesteld voor jong en oud. Naast de gebruikelijke koffie met cake en een glaasje wijn wordt er vanaf 13.00 uur een warm en koud buffet geserveerd.
Wij willen enkele lekkere, originele / niet alledaagse, gerechten serveren. Wie helpt ons daarbij door een bepaald gerecht (soep, salade, hartige taart, of iets anders) naar eigen keuze te maken? Een intekenlijst hiervoor hangt in de pariochiezaal. U mag het ook doormailen aan de organisatiecommissie per adres: mgbolscher@hotmail.com. Het gerecht kunt u dan op zondagmorgen 30 september tussen 08.45 en 09.45 afgeven in de parochiezaal. Warme gerechten zullen tussen 12.30 en 13.00 uur worden opgewarmd op het gasstel in het zaaltje of desgewenst in de oven van Ruud van der Linden.
Het zou leuk zijn om ook het recept aan te leveren zodat mensen dat thuis nog eens kunnen maken. Wij gaan de recepten tegen een geringe vergoeding aanbieden aan de mensen. De opbrengst zal bestemd zijn voor de verbouwing van het parochiezaaltje.
Onze hartelijke dank. De organisatiecommisie
Kunstveiling parochiedag
Tijdens de Parochiedag op 30 september zou de Fondsenwerving-commissie graag kunst verkopen ten bate van de verbouwing van de parochiezaal. In onze parochie is heel veel schildertalent aanwezig!!!!!!!! Deze dames en heren willen wij vragen iets van hun schilderstukken beschikbaar te stellen voor de verkoping. U kunt uw schilderijen inleveren bij Janneke Postma, Selterskampweg 23, na telefonische afspraak, tel. nr. 0318 415 813.

Shalom in onze parochie
Ongeveer twee maanden geleden werd bekend gemaakt dat de religieuze gemeenschap Shalom uit Brazilie zich komt vestigen in onze parochie. Vijf leden van de Shalomgroep zullen binnenkort hun intrek nemen in de pastorie in Renkum, waar de voorbereidingen in volle gang zijn. We kunnen ons voorstellen dat er parochianen zijn die vragen hebben of anderszins hierover met het parochiebestuur in gesprek willen. Daarvoor is gelegenheid op vrijdagavond 21 september a.s. vanaf 20.00 uur in de Verrijzeniszaal in Wageningen.
De avond ziet er als volgt uit:
1.     Opening
2.     Korte introductie over de Shalom-beweging door pastoor Henri ten Have
3.     Beantwoording van vragen
4.     Sluiting om 21.30 uur
U bent van harte welkom. Bestuur Z. Titus Brandsmaparochie
 
Seniorenpastoraat
Dinsdag 6 november 2012 is er van 10.30-13.00 uur een bijeenkomst in de torenzaal. Alle 80 jarigen en ouder ontvangen begin oktober persoonlijk een uitnodigingsbrief van de wijkcontactpersoon.

Arabische taal?
Kent u iemand die wat Arabisch spreekt? En die misschien een keer zou kunnen aanschuiven bij een gesprek, bijvoorbeeld bij de koffie op zondagmorgen?
In het laatste diaconieberaad spraken we over vluchtelingen, zoals een stijgend aantal Syrische christenen, die zich bij onze kerk melden, of bij iemand van de pastoraatsgroep. Er is behoefte aan contact, en soms aan advies over hoe de dingen werken in Nederland. Bij de vluchtelingen uit AZC “De Leemkuil” gaat het meestal om kortdurende contacten. We zouden er graag voor ze zijn. Maar soms is elk gesprek onmoge-lijk vanwege de taal. In die gevallen zouden we graag even de hulp in willen roepen van een vrijwilliger die zich enigszins kan redden in het Arabisch. Kent u zo iemand? Namen zijn welkom bij Marialda Kuin (pastoraatsgroep, tel: 0318 610 078) of Laurens Beerepoot (diaconie-beraad, tel: 0317 423 570).Email Marketing Powered by Mailchimp