Copy
Nieuwsbrief van RK Kerk Bennekom
kerklogo
Open MVR parochievergadering
Aan alle parochianen van de Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap
Hierbij nodigen wij U uit voor de open MVR parochievergadering op Dinsdag 14 mei om 20:00 uur in de kerk. Vanaf 19:30 uur is de kerk open. Deze parochievergadering zal in het teken staan van de vereniging MVR, de Locatieraad en haar relatie tot de vereniging, de ontwikkelingen binnen de Titus Brandsma Parochie en binnen de Kerk en tot slot de status rondom de eventuele verbouwing van de zaaltjes. Iedereen is van harte welkom!
De MVR locatieraad
 
Professorenmanifest
Een groep van ruim 30 hoogleraren heeft op 18 april in een brief aan alle Nederlandse katholieke parochies en geloofsgemeenschappen (locatieraden en pastoraatsgroepen) hun bezorgdheid uitgesproken over de ontwikkelingen in de Nederlandse kerkprovincie. Die bezorgdheid hebben ze vastgelegd in een notitie “De uitholling van geloofsgemeenschappen in Nederland”. Deze notitie is met begeleidende brief op 17 april jl. ook aan de Nederlandse zetelbisschoppen en de Nuntius van de H. Stoel gestuurd. Op de website van het professorenmanifest vindt u de begeleidende brieven en een oproep tot steun aan het manifest.
 
Nieuwsbrief van rk-kerkplein.org - 26 april 2013
Ditmaal zijn er vijf nieuwe bijdragen die te maken hebben met waar geloofsgemeenschappen tegen aan lopen.
 
Benefietmaaltijd op vrijdag 24 mei
Op 24 mei wordt door Jaap van Apeldoorn een Hollandse aspergemaaltijd bereid. De prijs is € 12,50 p/p excl. drankjes, die zijn € 1 per stuk. Aanmelden bij: jannekepostma; er kunnen maximaal 48 mensen mee-eten. De opbrengst is voor de parochiezaal.
Er wordt veel belang gehecht aan het gebruik van verse ingrediënten, de producten van het seizoen. Menu: Saladeschotel, kopje kruidenbouillon, Asperges met beenham, ei en boter, Nieuwe Aardappeltjes, Dessertbuffet
 
Aanpassing pastorale opdracht pastoraal werker Yuri Saris
Vanaf 1 mei  2013 zal pastoraal werker Yuri Saris ruimer werkzaam zijn in het parochiepastoraat: 0,7 fte parochiepastoraat en 0,3 fte studentenpastoraat. Hierbij wordt bovendien zijn specifieke gerichtheid op jongvolwassenen afgerond en vervangen door een algemene pastorale taak. Hij zal samen met pastoraal werker Hans Lucassen het profiel Catechese gaan behartigen.
 
Nieuwsbrief en maandblad
Lees hier de digitale versie van het pinksternummer van het “Blad voor de katholieken in Bennekom. Desgewenst kunt u zich ook aanmelden voor het ontvangen van de digitale versie van ons parochieblad.
Voel u vrij om deze nieuwsbrief door te sturen naar mensen van wie u denkt dat zij geïnteresseerd kunnen zijn. Voorgaande nieuwsbrieven zijn te vinden in het archiefEmail Marketing Powered by Mailchimp