Copy
Nieuwsbrief van RK Kerk Bennekom
kerklogo
Actie KERKBALANS 2015
De actie Kerkbalans is afgesloten met een zeer positief resultaat. De actie heeft dit jaar aan toezeggingen voor 2015 een bedrag opgeleverd van € 53.840. In vergelijking met vorig jaar 2014 is dit een stijging van € 5.832, zo waar een prima resultaat. Het aantal bezochte adressen is 460, dus een gemiddeld bedrag van € 117 per adres. Buiten dit bedrag aan toezeggingen gaat er nog een bedrag naar de Vereniging. Hiervan heb ik geen inzage. Maar gezien de ontvangen reacties kan dit nog een substantieel bedrag zijn. Dit kan betekenen, dat het geheel aan bijdragen voor onze locatie op het peil van 2013 zal schommelen.
Het was dit jaar moeilijk om voldoende lopers voor de actie te vinden, maar dit is ten langen leste wel gelukt. Ik roep parochianen op om voor de actie Kerkbalans 2016 zich bij mij aan te melden (o.a. Wageningen Hoog). Ik besluit met mijn grote dank en waardering uit te spreken voor de 19 lopers en loopsters; zonder hun inzet en geduld was deze actie Kerkbalans 2015 zeker niet geslaagd. Nogmaals bedankt en hopelijk ook voor 2016 opnieuw zo’n geslaagde actie.
Vriendelijke groeten, Nico Kamstra
 
Handtekeningenlijsten
A.s. zondag 22 februari zullen achterin de kerk en bij het koffiedrinken handtekeningenlijsten liggen om u aan te sluiten bij de zorgen rondom het bisdom beleid en “gevaar” voor de geloofsgemeenschappen. U kunt hier ook digitaal aansluiten.Email Marketing Powered by Mailchimp