Copy
Nieuwsbrief van RK Kerk Bennekom
kerklogo
Parochieblad
Het eerste nummer in het nieuwe jaar van het NieuwSBlad voor de Katholieken in Bennekom is nu digitaal te lezen op de website. Het nieuwjaarsnummer van TitusBreed is hier te vinden.
 
Informatieavond H. Vormsel op 16 januari a.s.
A.s. vrijdag 16 januari is er een informatieavond over de voorbereiding op het H. Vormsel. Vormelingen en hun ouders worden hiervoor van harte uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats in de parochiezaal van de Johannes de Doperkerk in Wageningen en begint om 19.30 uur. Graag aanmelden per e-mail bij het vormselteam (vormsel.wageningen@gmail.com).
 
Eenheidszondag
Oecumenische dienst op zondag 18 januari 10:00 uur in de Brinkstaatkerk. Dit jaar heeft de dienst het thema: Dorst? Lees verder…
 
Samen Eten
Vrijdag 23 januari, 18:00 uur, Parochiezaal Bennekom. Lees verder…
 
Kerksluiting en Actie Kerkbalans, een gevoelige combinatie
Lees de nieuwsbrief van Bezield Verband Utrecht over dit onderwerp. In een vorige nieuwsbrief attendeerde wij u al op het aangehaalde bericht van onze bisschop.
 
De Bezieling
De Bezieling is een publiekssite over hedendaags leven en christelijk geloven. De Bezieling is voor mensen die zoeken naar inspiratie en ankerpunten in het leven. De Bezieling kijkt naar wat speelt in de onderstroom van onze cultuur. Lees verder…
 
Raad van Kerken: Scratchdag
Op 21 maart 2015 is er een ‘scratchdag’ in de RK kerk te Bennekom. In één dag wordt o.l.v. Rineke Hoens een Stabat Mater van Rheinberger ingestudeerd. Lees verder…Email Marketing Powered by Mailchimp