Copy
Nieuwsbrief van RK Kerk Bennekom
kerklogo
Parochieblad
Het kerstnummer van het NieuwSBlad voor de Katholieken in Bennekom is nu digitaal te lezen op de website. Het kerstnummer van TitusBreed is hier te vinden.
 
Samen eten - Indisch buffet
Vrijdagavond 12 december willen we graag een Indisch buffet aanbieden! Het concept is weer hetzelfde: € 14 p.p., drankjes € 1. De opbrengst blijft voor de parochiezaal! De avond begint om 19.00 uur en de parochiezaal is open vanaf 18.30 uur. Opgeven bij Janneke Postma of via aanmeldformulier.
 
Gezinsviering op Kerstavond
Op Kerstavond, woensdag 24 december, verzorgt de Werkgroep Gezinsvieringen een viering voor jong en oud. Het kinderkoor, onder leiding van Gertie Savelkoul en op piano begeleid door Wendy Beukema, zal diverse liedjes ten gehore brengen. Zoals gebruikelijk voeren de oudste leden van het kinderkoor daarnaast een kerstspel op met dit jaar als titel: De zilveren vogeltjes. Iedereen is van harte welkom om deze viering bij te wonen. Wij kijken uit naar uw komst! De viering begint om 18.30 uur.
Graag tot ziens!
Werkgroep Gezinsvieringen
 
Schola Catharina Bennekom
Op Tweede Kerstdag wordt er in de RK Maria Virgo Regina Kerk, Heelsumseweg 1 te Bennekom, om 11.00 uur ’s morgens een meditatief uur verzorgd door de Schola Catharina Bennekom. Tijdens dit meditatief uur worden er lezingen en gedichten gelezen en de gezangen van de dagmis van Eerste Kerstdag gezongen. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Lees verder…
 
Extra nieuwsbrief van De Bezieling
In deze extra nieuwsbrief wordt een oproep gedaan voor financiële ondersteuning; de huidige inkomsten zijn niet voldoende om De Bezieling in stand te houden.
 
De Bezieling
De Bezieling is een vrij toegankelijk e-magazine over hedendaags leven en christelijk geloven. De Bezieling is voor mensen die zoeken naar inspiratie en ankerpunten in het leven. De Bezieling kijkt naar wat speelt in de onderstroom van onze cultuur. Lees de nieuwsbrief van 5 december met onder meer de bijdrage “Schaalvergroting rk kerk laat gemeenschappen uiteenvallen” (die ook in ons NieuwSBlad is afgedrukt).
 
Eerste Communie
Op zondag 7 juni 2015 is het weer zover: dan mogen kinderen die nu in groep 4 zitten van de basisschool, hun Eerste Communie gaan doen. Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u uw zoon of dochter nog aanmelden bij Christianne Marcelis-van Acker (0318 418 347; marcelis.vanacker@hetnet.nl). We starten begin januari met het voorbereidingstraject, dus aanmeldingen graag uiterlijk 14 dec. a.s doorgeven.
 
H. Vormsel
Op zondag 21 juni 2015 zal het sacrament van het H. Vormsel worden toegediend in de Johannes de Doperkerk in Wageningen. Kinderen met de leeftijd tussen 11 en 14 jaar worden uitgenodigd om mee te doen aan de voorbereiding op het H. Vormsel, die gezamenlijk met Wageningen wordt gedaan. Op vrijdag 16 januari 2015 om 19.30 uur is er een informatieavond voor vormelingen en hun ouders in de parochiezaal van de Johannes de Doperkerk in Wageningen. Aanmelden per e-mail bij het vormselteam (vormsel.wageningen@gmail.com). Nadere informatie bij Christianne Marcelis-van Acker (tel: 0318 418 347).Email Marketing Powered by Mailchimp