Copy
Nieuwsbrief van RK Kerk Bennekom
kerklogo
Centraal parochieblad
Zoals bij velen al bekend is bestaan er plannen bij de Zalige Titus Brandsma Parochie om een centraal parochieblad te gaan uitgeven. De plannen hiervoor zijn al in een vergevorderd stadium, maar er is nog geen definitief besluit genomen.  De locatieraad van MVR Bennekom ondersteunt deze plannen voor een centraal parochieblad niet;  binnen een centrale uitgave is er onvoldoende ruimte om iedereen op de hoogte te houden van de lokale activiteiten,  aandacht te geven aan speciale acties,  persoonlijke gebeurtenissen en een open discussie over onze geloofsgemeenschap. Ons eigen  Blad voor de Katholieken in Bennekom voldoet hiervoor uitstekend en geeft ook de ruimte voor artikelen en mededelingen van de ZTB parochie die voor ons van belang zijn.  De kosten van ons eigen blad worden gedekt door de opbrengsten van de advertenties, terwijl een centraal parochieblad aanzienlijke extra kosten met zich meebrengt.
Voordat het bestuur van de ZTB zal besluiten over een centraal parochie blad zal nog met de locaties worden overlegd; ook dan zullen we opnieuw onze bezwaren tegen een centraal parochie blad naar voren brengen. De MVR locatieraad is in ieder geval niet van plan te stoppen met het uitgeven van ons eigen Blad voor de Katholieken in Bennekom.
MVR Locatieraad
 
29 September Parochiedag MVR Bennekom
De voorbereiding van de Parochiedag MVR is in volle gang; de werkgroepen MOV en Caritas gaan ervoor om er iets moois van te maken. Natuurlijk starten we de dag traditiegetrouw met de multi-koren-viering. Na de viering gaan we …….. nee, dat houden we nog even geheim. Houd er svp rekening mee dat e.e.a. tot ongeveer 14.30 uur gaat duren; we rekenen op een grote opkomst. Via deze weg willen we speciale aandacht vragen voor de intekenlijst die inmiddels in de kerk hangt. Tot de 29e september,
werkgroepen MOV en Caritas
 
Nieuwe leden Kinderkoor
Het kinderkoor kan wel wat nieuwe leden gebruiken. We zoeken kinderen die minimaal in groep 3 zitten. We oefenen op vrijdag in het kleutergebouw van de Alexanderschool. We doen dit tussen 12 uur en half 2. Eerst eten we samen onze boterhammen op en daarna gaan we zingen. Kom gerust een keertje kijken.
Meer informatie: Linda Rust, tel. 0318 413 630.
Aanvulling op parochieblad: De kinderwoorddienst op 13 oktober: Iti-Marije Smits en Linda Rust.
 
Het groene boekje 2013-2014
De start van het nieuwe kerkseizoen is van start gegaan. U heeft onlangs het groene boekje ontvangen met daarin weer een gevarieerd aanbod van kringen, lezingen en diverse themabijeenkomsten. Er zijn activiteiten zowel op de ochtend als in de avonden. Kijk nog eens in het boekje en meldt u aan voor een of meerdere lezingen/kringen.
Aanmelden: Zie achterin het boekje.
Groene boekje niet ontvangen: Bij de uitgang van de kerken in Bennekom liggen nog exemplaren. Ook op de website van de deelnemende kerken is het groene boekje te vinden.
Vormings- en ToerustingscommissieEmail Marketing Powered by Mailchimp