Copy
Nieuwsbrief van RK Kerk Bennekom
kerklogo
Parochieblad
Het paasnummer van Titus Breed, het parochieblad van de z.TitusBrandsmaparochie en het paasnummer van het “Nieuw S Blad voor de katholieken in Bennekom” zijn nu digitaal te lezen op de websites; de papieren versies worden in Bennekom vanaf volgende week woensdag rondgebracht.
 
Gezinsvieringen Goede Week
In de Goede Week verzorgt de Werkgroep Gezinsvieringen samen met voorgangers en met medewerking van het kinderkoor twee Gezinsvieringen: een op Palmzondag en een op Goede Vrijdag.
  • Palmzondag (13 april)
Tijdens de viering op Palmzondag (vanaf 10.00 uur) staan we stil bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Via de belevenissen van de ezel komt het verhaal van intocht tot leven. Ook dit jaar weer kunnen de jongste kinderen tijdens de viering Palmpasenstokken versieren. Met die Palmpasenstokken lopen zij voorop tijdens de processie aan het eind van de viering. Verder zal er gelegenheid zijn de spaardoosjes van de Vastenactie in te leveren.
  • Goede Vrijdag (18 april)
Tijdens de viering, ’s middags vanaf 15.00 uur, is er een sobere viering van Goede Vrijdag. De kinderen brengen een bloemenhulde aan het Kruis.
 
Kom in de kring’   Palmpasen 2014
Op zondag 13 April vieren we tijdens ‘Kom in de Kring’ viering weer Palmpasen. Net zoals andere jaren mogen kinderen weer hun eigen Palmpasen stok maken. De kleine kinderen zullen hierbij hulp krijgen van de grote mensen. Als alle Palmpasen stokken zijn gemaakt, gaan we ze aan iedereen in de kerk laten zien. Misschien gaan we bij goed weer wel weer naar buiten voor de Palmpasen optocht.
Hierna kunnen alle kinderen bij de papa’s en mama’s in de kerk gaan zitten. Gezamenlijk zullen we dan de viering in de kerk afsluiten.
Voor het maken van de Palmpasen stok vragen we een bijdrage van € 2. Deze bijdrage kan vooraf­gaand aan de dienst betaald worden. Verdere informatie kan verkregen worden via e-mail of telefonisch bij Angelique Zandstra: 0318 418 992.
Als u goed ter been bent wilt u dan uw auto NIET op het plein voor de kerk parkeren. De parkeerplaats van de PLUS is een goede optie. Of met de fiets natuurlijk.
Werkgroep peuter / kleuter en kerk
 
Stiltevieringen in de stille week
Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 april zijn er ’s avonds korte bijeenkomsten in de Oude of Sint Alexanderkerk. Door middel van zang, lezingen, gebeden, muziek en vooral stilte is er ruimte voor bezinning in deze week, waar wij het ritme beleven tussen de intocht in Jeruzalem en de Kruisiging. De kerk is iedere avond om 19.00 uur open en de vieringen zelf zijn van 19.30 uur – 20-15 uur. De organisatie is in handen van de Raad van Kerken Bennekom.
 
Excursie naar de Hof van Lof
Een activiteit van de Raad van Kerken. Na de geslaagde excursie naar de Hof van Lof te Megen op 28 september 2012 zouden velen de prachtige tuin graag in volle bloei willen zien. Daarom gaan we nu op 20 juni 2014 naar de bijzondere tuin van het klooster van de Minnebroeders die door vrijwilligers wordt onderhouden. Deze keer brengen we daarbij ook een bezoek aan het klooster zelf. Een combinatie van een bezoek aan dit klooster en aan de tuin is heel uniek en voor de deelnemers een bijzondere kans om dit mee te maken.
Datum: vrijdag 20 juni 2014; vertrek: 13.00 uur, vanaf de Rooms Katholieke Kerk Heelsumseweg 1; aantal deelnemers: maximaal 20. Inschrijving naar volgorde van aanmelding bij de secretaris van de Raad per e-mail J. Fokkens, of tel. 0318 417 291; kosten: € 8 p.p. (inclusief reiskosten).
 
Keltische viering “Deze liefde zal mij dragen” vrijdag 16 Mei 2014
Samen met de Raad van Kerken in Bennekom heeft muziekgroep Turas (Gaelic voor "reis") een Keltische christelijke viering gemaakt met als thema “Deze liefde zal mij dragen”. In deze viering smelten naar goed Keltisch gebruik muziek, teksten, gedichten, verhalen, filmbeelden en foto's samen tot een vrolijk, leerzaam en inspirerend geheel. Lees verder…
 
De Bezieling
Zie hier een greep uit de onderwerpen op de Bezieling in de afgelopen maand. U kunt het allemaal rustig nalezen op de website van de Bezieling. Speciaal voor de Bezieling schreef Hillesum-expert Ria van den Brandt een prachtig essay over Etty Hillesum. Wat de hedendaagse spirituele zoeker zoal bezighoudt, is te lezen in het artikel van godsdienstsocioloog Joep de Hart over ‘Religie anno nu’. Een artikel over het Hospice Utrecht wordt ingezoomd op een speciale situatie: leven in het zicht van het naderende einde. Dromen we nu te veel en miskennen we de rafelranden van het bestaan? Of zijn we juist te sterk gefocust op drama en ellende? Daarover discussiëren de columnisten Erik Borgman en Ralf Bodelier.Email Marketing Powered by Mailchimp