Copy
Nieuwsbrief van RK Kerk Bennekom
kerklogo
Thema-avond over kinderbijbels
Op dinsdag 13 mei om 20.00 uur vindt in de parochiezaal een Thema-avond over kinderbijbels plaats. Het initiatief voor deze avond gaat uit van het catecheseberaad Bennekom. De avond wordt geleid door Toos Jurrius, pastoraal werkster met als specialisatie jeugdcatechese. Eenieder die belangstelling heeft is welkom: we denken hierbij aan onderwijzers, ouders, grootouders enz. U kunt zich op deze avond voorbereiden door het lezen van de verhalen over Hemelvaart en Pinksteren. Bent u in het bezit van een kinderbijbel: breng die dan mee. U bent van harte welkom.
Namens het catecheseberaad, Riet kroes.
 
De Bezieling Nieuwsbrief #8, alles van april 2014
Gelovigen van tegenwoordig zijn veelal zoekend, met grote vrijmoedigheid, op het kompas van het gevoel, vanuit persoonlijke behoeften. En dat is legitiem. Maar zoeken zij ook naar elkaar? Traditioneel faciliteerde de kerken de samenhang. Tegenwoordig lijkt ook in dit opzicht enige zelfredzaamheid gewenst. Groeit er een 'nieuw samen' van onderop? Bij die vraag staat de Bezieling komende tijd stil. Afgelopen maand verschenen daarover al enkele artikelen, waaronder een onderzoek in opdracht van Mariënburg (een vereniging van kritische katholieken) naar onafhankelijke lokale kerkgemeenschappen. In deze nieuwsbrief vindt u alles weer netjes op een rij.
 
Spiritualiteitsdag 17 mei 2014. De nuchtere mystiek van de Moderne Devotie
De Moderne Devotie, de grote spirituele hervormingsbeweging uit de Late Middeleeuwen, staat weer volop in de belangstelling. Waar deze beweging tot voor kort bekend stond om haar kleinburgerlijke en moralistische spiritualiteit, daar is zij door recent onderzoek steeds meer naar voren gekomen als een spirituele traditie die vooral oog heeft voor de aanwezigheid van het goddelijke in de alledaagse praktijk. Het wordt ook steeds duidelijker dat de Moderne Devotie de vernieuwingen in de Nederlandse en Vlaamse schilderkunst van de 15de eeuw heeft beïnvloed. Zo gezien biedt de Moderne Devotie een onderschat paradigma voor de spirituele beleving ook in onze tijd(I.B.). Lees verder…
 
Excursie naar de Hof van Lof, vrijdag 20 juni
Een activiteit van de Raad van Kerken. Een combinatie van een bezoek aan dit klooster en aan de tuin. Lees verder…Email Marketing Powered by Mailchimp