Copy
Nieuwsbrief van RK Kerk Bennekom
kerklogo
Hongerdoek 2013
De MOV-groep van onze geloofsgemeenschap te Bennekom is er weer in geslaagd het "Hongerdoek voor 2013" aan te schaffen. In overleg met de liturgiegroep zal dit gedurende de vastenperiode op de Zondagen steeds duidelijk te zien zijn. Derhalve lijkt het ons nuttig U te informeren over de vorm, inhoud en achtergronden van dit Hongerdoek. We doen dit door te verwijzen naar een internet site: Hoeveel-broden-hebben-jullie?
 
Rectificatie boekbespreking Compassie
De boekbespreking o.l.v. Hans Lammers over "Compassie" van Karen Armstrong vindt plaats op woensdag 6 maart om 20.00 uur en niet op 4 maart in de parochiezaal van de Goede Herderkerk te Ede. Verdere inlichtingen in het parochieblad.

Sobere maaltijd 8 maart 2013
Iedereen is weer van harte uitgenodigd aan te schuiven bij onze sobere maaltijd: een vegetarische wereldmaaltijd bereid met uitsluitend biologische en eerlijke producten  Vrijdag 8 maart is voor u de tafel vanaf 18.00 uur in de parochiezaal van de katholieke kerk in Bennekom gedekt. De sobere maaltijd is een oecumenisch initiatief dat in de veertigdagentijd een moment van bezinning, ontmoeting en solidariteit biedt. Dit jaar staat het project Fairmail in Peru centraal. Hans Egberts is afgelopen zomer in Peru geweest en zal ons met woord en beeld een indruk van het project geven. Na de maaltijd kunt u deelnemen aan de Taizé-viering, die om 19.30 begint. Voor de sobere maaltijd kunt u zich bij ons tot 7 maart aanmelden.
We zien u graag 8 maart aan tafel! Hans Egberts (0318-413930), Truus Appelman (0318-414943), Lia Hol, Anja Korsten (0317-415677) en Nicole Bischoff (0318-417377)
 
Taizé-viering in Katholieke Kerk Bennekom
Vrijdag 8 maart is er weer een Taizé-viering in de katholieke kerk aan de Heelsumseweg in Bennekom, een moment van stilte en bezinning in de veertigdagentijd. De viering begint om 19.30 uur en maakt deel uit van de serie vespers van de Raad van Kerken Bennekom. Een Taizé-viering bestaat uit het samen zingen van eenvoudige liederen die een aantal keer worden herhaald, enkele lezingen, meditatieve stilte en gebeden, alles volgens de traditie van de oecumenische gemeenschap van Taizé, Frankrijk. Taizé-diensten trekken vaak veel jongeren, ouderen, mensen uit alle windstreken, protestanten, rooms-katholieken, het maakt niet uit van welke geloofsstroming u of jij bent. Na de dienst is er gelegenheid om in de Torenzaal van de kerk tijdens de koffie met elkaar na te praten.
 
Voor jongeren is er in de Torenzaal op dat moment informatie beschikbaar over een reis naar Taizé vanuit Bennekom in de zomer van 2013. Helemaal vrijblijvend kun je kennis nemen van de reisplannen voor komende zomer, foto’s bekijken en praten met mensen die al vaker in Taizé geweest zijn.
 
Graag jongeren attenderen op bovenstaande informatie! Allen zijn van harte welkom!Email Marketing Powered by Mailchimp