Copy
Nieuwsbrief van RK Kerk Bennekom
kerklogo
Nieuwjaarsviering op zondag 6 januari met gelegenheidskoor
Tijdens deze viering kan door eenieder die graag eens vanaf het liturgisch centrum de kerk inkijkt meegezongen worden. De generale repetitie hiervoor zal zijn op zaterdag 5 januari om 14.00u. Ontdek uw verscholen talent en zing mee!!! Opgave is niet verplicht; we verwachten gewoon veel mensen. Na afloop van de viering kunnen we elkaar in de kerk onder het genot van een kopje koffie / thee een "Zalig Nieuwjaar” wensen.

Stil protest
Een van onze kinderen wilde met kerst eigenlijk niet mee naar de katholieke kerk, vanwege recente uitspraken van de paus over homoseksualiteit. Datzelfde zal wel in vele gezinnen spelen. In gesprekken kwamen we tot de conclusie dat Bennekom er toch anders tegenaan kijkt dan de paus. Maar dan moeten we dat natuurlijk wel luid en duidelijk laten zien, op een nette manier. Zie Stil protest. Zie ook wat de paus zei en wat daarover in perscommentaren is gezegd: in Trouw, nogmaals in Trouw, in De Volkskrant en in de nieuwsbrief rkk.
 
Benefietconcert RK Kerk Bennekom
Op 27 januari 2013 is er ’s middags om 15.00 uur een Benefietconcert in de RK Kerk te Bennekom. 5 Trombones van de Big Band Utrecht komen Bachkoralen spelen. Een Bennekoms kwartet zal diverse liederen ten gehore brengen. Ook zijn er solisten uit ons eigen Bennekom die o.a. werk van Andrew Lloyd Webber en César Franck zullen zingen. Er zullen nog veel meer optredens zijn waarvan we nu nog niets willen verklappen. Houdt U deze middag vrij in Uw agenda! Na afloop is er een deurcollecte ter bestrijding van de kosten.
Namens de Fondsenwervingscommissie, Janneke Postma

Bridgedrive ten bate van Melania op maandag 28 januari 2013
De bridgedrive wordt georganiseerd door leden van de Melania werkgroep van het KVG Bennekom. Melania steunt vrouwenprojecten in de derde wereld. De opbrengst van deze drive komt rechtstreeks ten goede aan deze projecten. Informatie hierover wordt gegeven vóór aanvang van de drive en kunt u vinden op het internet. Voor aanmelden en informatie kunt u contact opnemen met: Marialda Kuin, tel. 0318 610 078; Ine Nelissen, tel. 0318 413 455. 

Nieuwsbrief van rk-kerkplein.org 28 december
Over Katechese onder de kerstboom en over de recent opgerichte stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen

Hebt u het peilingsformulier al ingevuld en teruggestuurd?Email Marketing Powered by Mailchimp