Copy
Dit is de nieuwsbrief van RK Kerk Bennekom
kerklogo
7 juni 2012
 
High tea vrijwilligers (herhaling)
Aan alle vrijwilligers van de Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap. Hierbij nodigen we jullie uit voor een High Tea op 10 juni van 15.00 tot 17.30 uur in de parochiezaal en/of de tuin van de kerk. Op deze manier willen we jullie bedanken voor jullie inzet in het afgelopen jaar. Wellicht ten overvloede, ALLE vrijwilligers, dus iedereen die zich inzet voor onze kerk en natuurlijk ook de leden van koren, zijn van harte welkom! Opgeven vooraf is niet nodig. Iedereen is van harte welkom! Het MVR bestuur.
 
Katholiek Bennekom Nieuws
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich voor deze nieuwsbrief hebt ingeschreven en/of omdat uw adres voorkomt op de lijst van vrijwilligers van de Maria Virgo Regina gemeenschap. Als u Katholiek Bennekom Nieuws al eerder ontving kunt u opmerken dat deze u wordt toegezonden via een andere verzendlijstdienst dan voorheen; voorts dat de lay-out van de nieuwsbrief enigszins is gewijzigd. Deze wijzigingen waren o.a. noodzakelijk om de problemen met hotmail adressen op te lossen. Hopelijk behoren deze nu tot het verleden.
Degenen die Katholiek Bennekom Nieuws nog niet eerder ontvingen willen wij bij deze uitnodigen op de verzendlijst te blijven staan. Voor alle duidelijkheid: het ontvangen van de nieuwsbrief is gratis. De nieuwsbrief is een doelmatige mogelijkheid om informatie binnen de gemeenschap te verspreiden op momenten dat daar aanleiding toe is. Om een indruk te krijgen van eerder verzonden nieuwsbrieven kunt u kijken op www.rkkerkbennekom.nl/nieuws/nieuwsbrief/. Mocht u geen prijs stellen op verdere toezending dan kunt u zich afmelden door te klikken op de link in de voettekst van deze nieuwsbrief; daar kunt u eventueel ook uw gegevens aanpassen. Het is niet uitgesloten dat u de nieuwsbrief dubbel ontvangt als gevolg van onduidelijkheden bij het samenstellen van de adreslijst: wilt u ook dan uw gegevens aanpassen.
 
Overigens is de nieuwsbrief bedoeld voor alle leden van de gemeenschap, niet alleen vrijwilligers. Wij beschikken echter alleen over adressen van vrijwilligers. Daarom moedigen wij iedereen aan mensen in hun omgeving te attenderen op Katholiek Bennekom Nieuws en op de mogelijkheid zich hiervoor aan te melden via deze link of op de website www.rkkerkbennekom.nl.
 
Pelgrimszegen (op verzoek; tekst uit de viering van Pinksteren)
Dat gezegend is deze dag als de brug tussen gisteren en morgen. Dat de levenskracht van voorouders en de idealen van kinderen u dragen. Dat vreugde en verdriet om wat geweest is en de verwachtingen naar wat komt, u staande houden. Dat de levenservaring van anderen en de nabijheid van geliefden u inspireren. Dat u wortelt in de akker van uw leven. Dat u voorzichtig, maar onweerstaanbaar, uitgroeit tot wie u ten diepste bent.

Nieuwsbrief rkkerkplein.org
In de laatste nieuwsbrief van rkkerkplein.org zijn een aantal beschouwingen verzameld rond euthanasie.