Copy
Nieuwsbrief van RK Kerk Bennekom
kerklogo
Nieuw S Blad
Lees hier de digitale versie van het “Nieuw S Blad voor de katholieken in Bennekom”; de papieren versie wordt volgende week, tezamen met het nieuwe parochieblad, rondgebracht. Omdat het blad uitsluitend bedoeld is voor lokale berichtgeving is de verzendlijst voor de digitale verspreiding opgeheven. Degenen die zich op die lijst hadden ingeschreven hebben wij overgeheveld naar de verzendlijst van Katholiek Bennekom Nieuws. Via dit kanaal zal voortaan het verschijnen van het digitale blad worden aangekondigd.
 
Inzamelingsactie Voedselbank in de Veertigdagentijd
Na de succesvolle actie van vorig jaar, pakken de gezamenlijke kerken in Bennekom in april, in de aanloop naar Pasen, nog een keer het estafettestokje over in de Estafette Actie Bennekom voor de Voedselbank Ede. Samen delen in oprechte solidariteit met onze naasten die de eindjes (even) niet aan elkaar kunnen knopen. Ook nu willen u vragen om uw bijdrage. Lees verder…
 
Sobere maaltijd in de veertigdagentijd
Iedereen is weer van harte uitgenodigd aan te schuiven bij onze sobere maaltijd. Vrijdag 4 april is voor u vanaf 18.30 uur de tafel gedekt in de parochiezaal van de katholieke geloofsgemeenschap in Bennekom, Heelsumseweg 1. Lees verder…
 
Lees de preek van de week
Op de website staat het prekenarchief. Lees daar bijvoorbeeld de preek van Hans Koenen van 23 februari, waarin hij vooral duidelijk heeft willen maken -dat de joodse godsdienst geen wettische godsdienst is, zoals we vaak menen - en dat het proces van humanisering zeer sterke wortels heeft in het Oude Testament - en ten slotte dat ethiek een belangrijk element is in christelijke spiritualiteit.  Email Marketing Powered by Mailchimp