Copy
Newsletter del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona.
Novetats 30.07.2013

A la newsletter:

Neix APISHOP
Api.cat millora
Pisos.com des d'ImmoAPI
API a BMP
Augment de l'ITP
Banc dels Aliments
Han dit...
Vacances


api.cat

Ja has inserit els teus immobles al nostre portal? Ajuda'ns a crear la xarxa professional immobiliària més important de Catalunya.

Segueix-nos a:

Friend on Facebook Facebook
Follow on Twitter Twitter

Neix APISHOP 

A partir d’ara, la gestió de productes i serveis que API posa a disposició dels col·legiats i associats es farà a través d’APISHOP. Podreu accedir a aquesta nova central de compres a través del web d’ImmoAPI. A APISHOP trobareu productes i serveis d’utilitat a preus molt avantatjosos, així com ofertes exclusives per als membres del nostre col·lectiu. A través d’ImmoAPI podreu contractar fàcilment aquests productes i serveis, tot fent-ne el pagament amb targeta bancària de forma segura.
 
Si encara no sou usuaris de la plataforma exclusiva ImmoAPI, recordeu que us hi podeu inscriure de manera totalment gratuïta al seu web, i que el seu ús us permetrà gestionar la vostra cartera d’immobles i publicar-los tant a Api.cat com a diferents portals immobiliaris. 
 
El naixement d’APISHOP arriba acompanyat d’una nova secció a la nostra newsletter: Novetats APISHOP, a través de la qual us anirem informat dels darrers convenis signats per API. Aquests són els més recents:
 
 
Conveni amb IenR Formación Empresarial
 
IenR Formación Empresarial ha signat un acord amb API segons el qual ofereix els seus serveis de màrqueting integral, màrqueting digital i màrqueting promocional als col·legiats i associats a uns preus avantatjosos.
 
Entre els serveis d’aquesta empresa destaca especialment l’adaptació de les immobiliàries al mercat rus, que ofereix en tres packs diferents:
 
Pack 1:
Auditoria de màrqueting i vendes
Creació de xarxa social russa 
Publicacions setmanals a xarxes socials russes 
Preu especial per al pack de tres mesos: 120€ / mes + IVA
 
Pack 2:
Auditoria de màrqueting i vendes
Creació de xarxa social russa 
Publicacions setmanals a xarxes socials russes 
Adaptació de fullets per a clients russos 
Preu especial per al pack de tres mesos: 210€ / mes + IVA
 
Pack 3:
Auditoria de màrqueting i vendes
Creació de xarxa social russa 
Publicacions setmanals a xarxes socials russes 
Adaptació de fullets per a clients russos 
Banner Web + Landing web page
Creació anunci per a cercador rus
Preu especial per al pack de tres mesos: 300€ / mes + IVA
 
 
IenR Formación Empresarial també disposa de serveis de disseny d’identitat corporativa, publicitat impresa i imatge digital.
 
 
Conveni amb Coutout
 
API acaba de signar un acord amb la companyia de genealogia i cerca d’hereus Coutot-Roehrig, mitjançant el qual els seus membres podran dirigir-se a aquesta empresa per tal de localitzar l’hereu legítim d’una propietat. 
 
L’acord preveu que qualsevol API català es pugui posar en contacte amb l’empresa en el cas que tingui constància que, degut al traspàs del titular d’una propietat, aquesta ha quedat deshabitada o, en el cas d’un local comercial, ha quedat tancat sense que cap propietari hagi comparegut per reivindicar la seva titularitat. Localitzar l’hereu d’un immoble abandonat no només permet fer efectiu el dret de successió, sinó que permet liquidar totes aquelles taxes, impostos i càrregues que estiguin pendents. 
 
Fruit d’aquesta col·laboració, l’API obtindrà un doble benefici. D’una banda, una vegada localitzat l’hereu, acceptada l’herència i finalitzada la tramitació de l’expedient, tindrà dret a un 15% net sobre els honoraris de Coutot-Roehrig per la seva gestió. D’altra banda, l’acord preveu que, una vegada finalitzat el procés, sigui el mateix agent que ha informat de la situació del bé immoble qui assumeixi l’encàrrec de vendre’l en el cas que l’hereu així ho vulgui.
 
 
Sabadell Garantía Extra 17, FI
 
Banc Sabadell ofereix als col·legiats i associats el nou fons d’inversió Sabadell Garantía Extra 17, FI, que garanteix, al venciment de la garantia, el 100% de la inversió inicial més una revalorització variable equivalent al 50% de la revalorització punt a punt de l’índex IBEX 35. A més, permet gaudir d’uns excel·lents avantatges fiscals
 
Si en voleu ampliar la informació, visiteu aquest enllaç.

Api.cat millora i amplia les seves funcionalitats

API acaba de llançar una versió millorada del seu portal immobiliari, Api.cat. A més d’incloure un seguit de canvis interns que permetran continuar introduint funcionalitats noves periòdicament, ha modificat el seu cercador. 
 
A partir d’ara, el cercador d’Api.cat inclou la cerca per paraules clau. A més, la cerca per zones ha estat substituïda per un tipus de cerca molt més específica i precisa gràcies a la nova funcionalitat “Dibuixar”, que permet trobar els immobles d’una zona d’interès indicada manualment sobre el mapa.
 
D’altra banda, el portal perfecciona la seva secció de Notícies immobiliàries, tot introduint-hi noves categories i continguts adreçats d’una banda als consumidors i d’altra als professionals.

Ja podeu publicar a Pisos.com des d'ImmoAPI

El portal immobiliari Pisos.com se suma a la llista de portals als quals es pot publicar des del gestor immobiliari gratuït ImmoAPI.
 
La llista de portals actius actualment és:
 • Idealista.com
 • Yaencontre.com
 • Enalquiler.com 
 • Hogaria.net
 • Facilisimo.com
 • Globaliza.com
 • Pisos.com
 • Spainhouses.net
 • Tucasa.com
Us recordem que existeixen diferents procediments per activar les passarel·les:
 
- En el cas de Enalquiler.com, que és gratuït, no cal que realitzeu cap gestió, atès que els vostres immobles es publicaran automàticament.
 
- En els casos de Hogaria.net, Facilisimo.com, Globaliza.com, Pisos.com, Spainhouses.net i Tucasa.com, que són portals de pagament a ImmoAPI, podeu activar la publicació des d’ImmoAPI, seleccionant el tipus de pack que més us convingui, i realitzar el pagament amb targeta de forma segura des del nostre propi gestor. 
 
- En els casos d’Idealista.com i Yaencontre.com, que són de pagament directe al portal, heu de sol·licitar l’activació de la publicació des d’ImmoAPI. El nostre equip de suport tècnic contactarà amb Idealista.com i Yaencontre.com, que ens confirmaran quan podem activar la publicació, un cop fetes les comprovacions adients. En aquests dos casos, el pagament el realitzareu directament als seus portals, com ho fèieu de manera habitual si ja éreu clients

Els API, cada cop més actius a BMP 

Ja és tot un clàssic. Com cada edició, API serà present a Barcelona Meeting Point i aquest any amb més protagonisme que mai, ja que és espònsor principal del saló i patrocinador principal de la nova app “BMP 365″ per a smartphones i tablets, una eina gratuïta exclusiva per als API i promotors amb l’oferta dels immobles els 365 dies a l’any.
 
No només això, sinó que el punt d’informació de l’app “BMP 365″ estarà ubicat permanentment a l’estand d’API i els immobles publicats al seu portal immobiliari, api.cat, seran accessibles de forma preferencial des de la pàgina d’inici de l’app.
 
També aquest any API té una presència molt més extensiva en l’àrea de conferències i organitzen el programa de sessions “Espai Immoscòpia - BMP ’13″, dividit en quatre grans àrees de temàtiques d’interès màxim per als professionals immobiliaris:
 • El present i futur dels actius immobiliaris en el sector financer. El model APIBANK: servei de comercialització d’actius de procedència bancària del col·lectiu API.
 • Les MLS: què són, cap a on van, quins tipus de MLS coexisteixen en el mercat immobiliari espanyol. El model de MLS dels API de Catalunya: APIALIA.
 • Com vendre producte espanyol a compradors de diferents nacionalitats. Com captar clients estrangers: FIABCI com a eina professional per a l’agent immobiliari.
 • La rehabilitació, motor del mercat immobiliari.
Tota la informació actualitzada sobre el programa de sessions la podreu trobar al web d'Immoscòpia

L’impost de transmissions patrimonials augmenta a partir de l’1 d’agost

El 22 de juliol del 2013 es va publicar al DOGC la Llei 1/2013, del 16 de juliol, del tipus impositiu aplicable a les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles. Aquesta Llei entrarà en vigor l’1 d’agost de 2013 i, en el seu article únic, modifica la lletra a) de l’article 32 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, en la redacció establerta pel Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, que resta redactada de la manera següent:
 
“a) La transmissió d’immobles i la constitució i la cessió de drets reals que recaiguin sobre béns immobles, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 10%”.
 
La nostra Assessoria Fiscal ha preparat un resum informatiu per explicar aquests canvis. D’altra banda, podeu trobar el text íntegre d’aquesta llei a l’apartat Normativa vigent de la intranet.

API torna a col·laborar amb el Banc dels Aliments

Seguint amb les activitats de responsabilitat social corporativa, API va aportar, el passat 17 de juliol, una donació de 2.034 kgs de galetes al magatzem del Banc dels Aliments. D’aquesta manera, la nostra organització se suma a la campanya “La fam no va vacances”, en favor de l’accés de totes les persones a una alimentació suficient i saludable.
 
La participació d’API a la campanya va ser possible amb la col·laboració de Carrefour, que va permetre comprar els paquets de galetes a un preu especial i es va encarregar de transportar la mercaderia fins al magatzem del Banc dels Aliments de manera gratuïta.

Els mitjans de comunicació parlen del sector

(idealista, 25 de juliol del 2013)
 
(El País, 24 de juliol del 2013)
 
(Cinco Días, 23 de juliol del 2013)
 
(El País, 23 de juliol del 2013)
 
(La Razón, 22 de juliol del 2013)

La nostra newsletter tornarà al setembre

Durant el mes d’agost, la nostra newsletter es pren un descans. Tornarem amb informació d’interès per a vosaltres a partir del setembre.
 
De tota manera, recordeu que el Col·legi d’API de Barcelona estarà obert tot l’agost, en horari d’estiu (de 9:00 a 14:00), per atendre qualsevol consulta que pugueu tenir.
Copyright © 2013 Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, All rights reserved.