Copy
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van SamenOud door de Nieuwsbrief SamenOud.  

Nieuwsbericht SamenOud-team UMCG


We laten even weer van ons horen!

Het is ruim anderhalf jaar geleden dat u de laatste nieuwsbrief van ons team over SamenOud ontving. Die ging over de feestelijke slotconferentie bij het einde van het NPO transitie-experiment waarin SamenOud ontwikkeld, gerealiseerd en onderzocht werd.
Er volgde een periode waarin u niet veel van ons hoorde. Hoogste tijd om de laatste nieuwtjes met u te delen.

Klaske Wynia
Programmaleider SamenOud
Samenwerking met Huisartsenzorg Drenthe

Voor de zomervakantie van 2016 zijn SamenOud en Huisartsenzorg Drenthe (HZD) een nauwe samenwerking aangegaan om de aanpak van Integrale Ouderenzorg in de provincie Drenthe op elkaar af te stemmen. Doel is om in de toekomst in Drenthe tot één model van Integrale Ouderenzorg te komen. Om de samenwerking te concretiseren wordt een factsheet ontwikkeld met onder andere de kenmerken van het zorgprogramma ouderenzorg. Daarmee krijgen huisartsen en belangstellende organisaties (gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, bewoners) inzicht in de aanpak zoals HZD en SamenOud dat vormgeven.

  
Interview SamenOud in de 'Nieuwsbrief BeterOud'

In de nieuwsbrief van 20 oktober van BeterOud is een interview over SamenOud geplaatst met onderzoeker Ronald Uittenbroek en huisarts Johan Winter met als titel:
‘Mensen ervaren meer persoonlijk welbevinden en zijn langer zelfredzaam’
Mede door SamenOud is de rol van huisarts Johan Winter veranderd: 'Tegenwoordig praat ik vaker met mijn oudere patiënten'. Hij gelooft heilig in de integrale samenwerking met thuiszorg en welzijn. 
Lees interview >
 
Wat is BeterOud?
BeterOud is de organisatiestructuur van Vilans en Movisie en is voortgekomen uit het Nationaal Programma Ouderenzorg. Doel van BeterOud is om wonen, welzijn en zorg voor ouderen te verbeteren zoeken we steeds naar nieuwe kennis en betere instrumenten. BeterOud brengt professionals, ouderen en hun ideeën bij elkaar. "Samen met hen willen we onze ambitie waarmaken. Niet per sector of domein, maar over de hele linie. Door wonen, welzijn en zorg op elkaar én op de wensen en behoeften van ouderen af te stemmen". Zie ook de toekomstvisie en veranderagenda 'BeterOud'.

SamenOud participeert in het Themateam en de Leergemeenschappen Lokaal Samenwerken/Vroegsignalering van BeterOud.

Nieuws uit het SamenOud-team UMCG


Dochter voor Sophie Spoorenberg
Collega Sophie Spoorenberg is zaterdag 1 oktober bevallen van een dochter,Iris Sanna Lisa! Ze  maken het beide goed. Sophie keert in januari 2017 weer terug in het team en zal in het voorjaar haar proefschrift verdedigen naar de effecten van SamenOud op de kwaliteit van leven van de ouderen, met name gezondheid, welbevinden en zelfmanagement.Vertrek Ronald Uittenbroek
Per 1 november a.s. gaat collega Ronald Uittenbroek ons team verlaten en wordt manager opleiding Verpleegkunde bij Hogeschool Windesheim in Zwolle. Sinds december 2010 heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor SamenOud en naast de ontwikkeling van en projectleiding bij het model heeft hij vooral onderzoek gedaan naar effecten van SamenOud op de kwaliteit van zorg en kosten. Daarover heeft hij ook zijn proefschrift geschreven en zal dat in de loop van 2017 verdedigen. Wij betreuren uiteraard zijn vertrek en wensen hem alle succes bij deze switch in zijn carrière.
 

Margot Jager nieuwe collega
Sinds 1 september is Margot Jager bij SamenOud werkzaam als onderzoeker en zij zal zich voornamelijk gaan richten op het beschrijven van de interventies en resultaten op het gebied van Zelfmanagementsupport en Preventie. Margot heeft Communicatie- en Informatiewetenschappen gestudeerd en is voor het UMCG geen onbekende. Zij heeft jarenlang gewerkt voor de academische werkplaats zorg voor jeugd (C4Youth) en is in februari 2016 gepromoveerd op een studie naar de rol van ‘cliënt-professional communicatie’ in de psychosociale zorg voor adolescenten met gedragsmatige en emotionele problemen. De omslag van jeugd naar ouderen lijkt Margot erg interessant. Door het vertrek van Ronald zal zij ook enkele aandachtsgebieden van hem overnemen.
 
VIMP-opdracht

In het voorjaar van 2016 is door ZonMw een subsidie toegekend aan SamenOud in het kader van Verspreidings- en IMPlementatieimpuls van NPO-projecten. Per 1 juni jl. vult Coen Ronde twee dagen per week deze opdracht in als procesbegeleider Integrale Ouderenzorg. Voor deze VIMP zijn drie doelen geformuleerd:
  1. Voorbereiden van de start van SamenOud in 2017 op (minimaal) twee locaties in de provincies Drenthe en Groningen;
  2. Ontwikkelen en testen (met minimaal 3 deelnemers) van een ‘Training voor Ambassadeurs van SamenOud’ die beleidsmedewerkers (of medewerkers met een vergelijkbare functie) opleidt om de start van SamenOud op nieuwe locaties voor te bereiden;
  3. Het reviseren en actualiseren van de website www.SamenOud.nl , zodanig dat elke locatie (momenteel  twee) een eigen pagina op de website ter beschikking heeft c.q. kan krijgen.
De opdracht duurt tot 15 mei 2017.

SamenOud in 'Mij een Zorg' van RTL 4

In het RTL4 programma 'Mij Een Zorg' op 25 september jl. ging het o.a over 'kwetsbare ouderen die thuis kunnen en willen blijven wonen, kunnen soms wel wat hulp gebruiken'. Maria Kooi van SamenOud Zuidoost Drenthe legde in dit tv-programma uit hoe het model SamenOud mensen kan helpen. Zie het item via: https://www.youtube.com/watch?v=wR0XGBvV5s4
SamenOud bij Congressen

SamenOud staat nog steeds volop in de belangstelling bij organisatoren van congressen en bijeenkomsten.

Op 24 mei jl. presenteerden Sophie Spoorenberg en Ronald Uittenbroek de onderzoeks-gegevens van SamenOud tijdens de 16e International Conference on Integrated Care in Barcelona. Uiteraard waren de bezoekers weer erg onder de indruk van de positieve resultaten.

Op 2 september jl. was een vertegenwoordiging van de Stichting Utrechtse Fonds Achterstandswijken op werkbezoek in Groningen. Men was geïnteresseerd in de aanpak van Integrale Ouderenzorg waarvoor SamenOud een programma had voorbereid. Nadat men donderdagavond al was gearriveerd in Groningen ging de groep de volgende dag in de eigen VIP-bus op weg naar Oost Groningen. Zowel in Stadskanaal als in Pekela werd een werkbezoek gebracht bij huisartsen die aan SamenOud deelnemen. Na een heerlijke lunch in Smeerling scheiden de wegen zich weer en ging de helft van de groep naar 'Wedde dat 't Lukt'. De andere helft ging naar Appingedam waar men een presentatie kreeg over de St. Eerstelijnsvoorzieningen Appingedam. Eind van de middag ging men vol indrukken over de verscheidenheid in aanpak terug en hadden het voornemen om elementen daarvan in Utrecht te implementeren. En uiteraard heeft de groep het nodige meegekregen van de Groningse natuur en cultuur.

Op 29 september jl. gaf Klaske Wynia een presentatie voor een aantal vertegenwoordigers van gemeente en organisaties, betrokken bij het Woon- en Leefbaarheidsplan in in Noord Groningen.

Op 8 oktober jl. was Coen Ronde op uitnodiging van de Europese commissie EASPD, Lions Club Gleisdorf en ChangeB in Oostenrijk voor een presentatie tijdens het Internationale Fachkonferenz ‘Im Alter Zuhause Leben’. Men was vooral geïnteresseerd in de inzet van casemanagement bij SamenOud. De deelnemers werden erg enthousiast van de integrale manier van werken. En ook over de rol die de landelijke overheid speelde bij de opdracht in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Het werken met casemanagers leverde na afloop veel stof tot discussie en nadenken op. Men wil het graag implementeren in de regio Steiermark met een Interegg-subsidie.

Op 4 november a.s. presenteert Klaske Wynia SamenOud tijdens het jaarlijkse congres van het Jan van Es instituut over ‘De eerste lijn transformeert naar ………..populatiegerichte zorg’. Het congres is in Almere en SamenOud wordt aangekondigd als één van de inspirerende initiatieven voor de realisatie van populatiegerichte zorg.

Op 7 november a.s.presenteer Klaske Wynia het porgramma SamenOud voor de senioren van de CDA-afdeling Midden Drenthe.
Twitter
Website
Email
Copyright © 2016 SamenOud


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SamenOud · Antonius Deusinglaan 1 · Groningen, Groningen 9700AD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp