Krijgt Perdiep Ramesar loondoorbetaling en wedertewerkstelling?
top
Beste <<Voornaam>>,

We hebben weer een selectie gemaakt van de meest gelezen blogartikelen van de afgelopen maand. We hopen dat je er wat aan hebt!
top

De Rechtspraak heeft het vonnis tegen journalist Perdiep Ramesar, die eind vorig jaar door dagblad Trouw werd ontslagen omdat hij bronnen in zijn artikelen had verzonnen, gepubliceerd. Ramesar had loondoorbetaling en wedertewerkstelling gevorderd, maar de rechter wees de vorderingen af. Het vonnis bevat onder meer een ontluisterend verslag van een gesprek met de journalist en de adjunct-hoofdredacteur op 7 november 2014. 
» Lees het volledige artikel op onze website

Heel soms komt de Hoge Raad (HR) terug op vaste rechtspraak. Op 6 februari 2015 wees de HR een arrest waarin het besliste dat het faillissement van een Vennootschap onder Firma (VOF) “niet steeds en noodzakelijkerwijs tevens het faillissement van de vennoten meebrengt”. Daarmee breekt de HR met jurisprudentie die teruggaat tot 1927. » Lees het volledige artikel op onze website

Een vordering verjaart na verloop van tijd: na verstrijken van de verjaringstermijn kan de vordering niet meer aan de rechter worden voorgelegd. De verjaringstermijn kan worden gestuikt. Dat aan stuiting strikte vereisten zijn verbonden, blijkt weer eens uit een recenteuitspraak van de rechtbank Gelderland.
» Lees het volledige artikel op onze website

Volgens het Burgerlijk Wetboek moet een schuldeiser tijdig klagen over een gebrekkige prestatie. Uit een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland volgt dat deze klachtplicht ook geldt bij een vordering uit hoofde van aansprakelijkheid van de bestuurder jegens de rechtspersoon ex artikel 2:9 BW.
» Lees het volledige artikel op onze website

Bij geschillen in VvE's gaat het vaak om kleine geschillen. Zo besloot een VvE in maart 2014 een eigenaar toestemming te geven voor het plaatsen van een biljart in het gemeenschappelijke atrium. Een andere eigenaar was het daar niet mee eens en vraagt bij de kantonrechter vernietiging van het besluit. Die oordeelt dat de VvE niet in redelijkheid tot haar besluit heeft kunnen komen. 
» Lees het volledige artikel op onze website

V&D heeft aangekondigd de lonen van het personeel te willen verlagen wegens haar huidige financiële situatie. De bonden hebben namens het personeel een kort geding aanhangig gemaakt om deze loonsverlaging tegen te houden. Welke afwegingen moet de rechter in deze zaak maken? » Lees het volledige artikel op onze website

AMS is op zoek naar een advocaat-medewerker met minimaal drie jaar ervaring als advocaat en affiniteit met onze rechtsgebieden. Ervaring met het verbintenissenrecht in brede zin, ondernemingsrecht en arbeidsrecht is een pre. 
» Lees de gehele vacature op onze website

top
AMS Advocaten N.V.
E-mail: info@amsadvocaten.nl
Tel: +31 20 3080315
Fax: +31 20 3080325

KvK-nr: 53039734
BTW-nr: NL850716446B01
Bezoekadres
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam

Postadres
Postbus 69111
1060 CD Amsterdam

bottom
Je ontvangt deze e-mail omdat je geabonneerd bent op de AMS Advocaten nieuwsbrief.
Problemen bij het bekijken van deze e-mail? Klik hier om in je browser te openen
Wil je niet langer de AMS Advocaten nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je af te melden