Wel eens ziek gemeld middels WhatsApp?
top
Beste <<Voornaam>>,

We hebben weer een selectie gemaakt van de meest gelezen blogartikelen van de afgelopen maand. We hopen dat je er wat aan hebt!
top

Een werkneemster meldt zich ziek bij haar baas via een WhatsApp-bericht. Achteraf komt vast te staan dat er sprake is van een onjuiste ziekmelding: de werkneemster heeft geen blindedarmoperatie ondergaan, zoals zij tegen haar baas heeft gezegd. Er volgt ontslag op staande voet. Wat vindt de rechter hiervan?
» Lees het volledige artikel op onze website

In een recente uitspraak moest de kortgedingrechter beoordelen of een dividend aan een aandeelhouder rechtmatig was uitgekeerd. Hij paste hierbij de nieuwe regels van de 'Flex-BV' toe. 
» Lees het volledige artikel op onze website

In een recente uitspraak van de Rechtbank Limburg speelt de vraag of een partij die op zijn internetsite gratis links naar illegale livestreams van o.m. voetbalwedstrijden aan het publiek aanbiedt, hiermee het auteursrecht van de rechthebbende schendt.
» Lees het volledige artikel op onze website

Een contractspartij die profiteert van de wanprestatie die zijn wederpartij jegens een derde pleegt, kan aansprakelijk zijn voor onrechtmatige daad. In een recent arrest van de Hoge Raad kwam de vraag aan de orde of de koper van een pand onrechtmatig handelde tegenover de huurder door mee te werken aan wanprestatie van de verkoper/verhuurder.
» Lees het volledige artikel op onze website

De statutair bestuurder van een bedrijf kan bij besluit door de AVA worden geschorst of ontslagen. Een ontslagbesluit heeft tot gevolg dat de bestuurder zijn hoedanigheid van statutair bestuurder verliest. Dat betekent echter niet dat zijn arbeidsovereenkomst daarmee ook is geëindigd. Zo dient de geldende opzegtermijn in beginsel in acht te worden genomen. 
» Lees het volledige artikel op onze website

Het aangaan van een VOF kan worden gezien als een zakelijk huwelijk. Als de VOF is ontbonden, moet de gezamenlijke boedel worden verdeeld. Dat gaat niet altijd goed, en vennoten doen soms onhandige dingen. Zoals het zich zonder overleg uitschrijven bij het Handelsregister. » Lees het volledige artikel op onze website

Manita Hamberg, sinds 2007 werkzaam als advocaat in Amsterdam, is per 14 april 2014 aan de slag gegaan bij AMS Advocaten. Zij adviseert, onderhandelt en procedeert op het gebied van het brede ondernemingsrecht, waaronder het contracten- en verbintenissenrecht, en op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht, ICT recht, arbeidsrecht en incasso.
» Bekijk de pagina van Manita Hamberg op onze website

top
AMS Advocaten N.V.
E-mail: info@amsadvocaten.nl
Tel: +31 20 3080315
Fax: +31 20 3080325

KvK-nr: 53039734
BTW-nr: NL850716446B01
Bezoekadres
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam

Postadres
Postbus 69111
1060 CD Amsterdam

bottom
Je ontvangt deze e-mail omdat je geabonneerd bent op de AMS Advocaten nieuwsbrief.
Problemen bij het bekijken van deze e-mail? Klik hier om in je browser te openen
Wil je niet langer de AMS Advocaten nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je af te melden