Problemen bij het bekijken van deze e-mail? Klik hier om in je browser te openen
top
ams advocaten
 
top separator
   
 
Als een klant failliet gaat, weten ondernemers vaak niet precies wat zij moeten doen. Vaak wordt de onbetaalde rekening alleen maar bij de curator ingediend, en wacht men af wat er gebeurt. Maar soms heeft de crediteur meer middelen tot zijn beschikking. Zeker als er sprake is van lopende overeenkomsten, of als er goederen zijn geleverd die nog niet zijn betaald. 
» Lees het volledige artikel op onze website
 
     
     
   
 
Wanneer schendt de bank haar zorgplicht bij een executieverkoop?
Het gebeurt in het huidige economische klimaat steeds vaker dat een bank tot uitwinning van haar hypotheekrecht overgaat en daarbij de woning van de kredietnemer executoriaal verkoopt. De bank moet in dat geval zorgvuldig te werk gaan en ervoor waken haar zorgplicht niet te schenden.
» Lees het volledige artikel op onze website
 
     
     
   
 
Een kantonrechter moest onlangs oordelen over een ontbindingsverzoek op grond van structureel alcohol- en drugsmisbruik. Daarbij speelde de vraag of alcoholisme een ziekte is, in die zin dat het wettelijk opzegverbod bij ziekte van toepassing is. Wat is de arbeidsrechtelijke positie van een werknemer die zich structureel schuldig maakt aan alcohol- of drugsmisbruik? 
» Lees het volledige artikel op onze website
 
     
     
   
 
Bij het aangaan van een koopovereenkomst geldt als vuistregel dat de mededelingsplicht prevaleert boven de onderzoeksplicht. Het nalaten van eigen onderzoek kan in het algemeen niet aan de koper worden tegengeworpen door de verkoper die heeft gezwegen, waar hij had behoren te spreken. Dat blijkt uit een op 12 oktober 2012 gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Amsterdam.
» Lees het volledige artikel op onze website
 
     
     
   
 
Hoofdelijkheid of borgtocht
In een recente uitspraak van de rechtbank Leeuwarden stond de vraag centraal of tussen partijen een overeenkomst van borgtocht was overeengekomen of dat sprake was van hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat kan in de praktijk een groot verschil uitmaken. De rechtbank oordeelde dat sprake was van borgtocht, ook al had de borg in de overeenkomst verklaard zich te verbinden als hoofdelijk medeschuldenaar.
» Lees het volledige artikel op onze website
 
     
     
   
 
AMS advocaat Thomas van Vugt is sinds 2008 als expert verbonden aan business site Z24 en heeft in de afgelopen jaren over tal van juridische onderwerpen gepubliceerd.
Lees hier een greep uit deze publicaties.
 
     
     
     
 
AMS Advocaten N.V.
E-mail: info@amsadvocaten.nl
Tel: +31 20 3080315
Fax: +31 20 3080325

KvK-nr: 53039734
BTW-nr: NL850716446B01
Bezoekadres
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam

Postadres
Postbus 69111
1060 CD Amsterdam
space Facebook Twitter LinkedIn Google+
     
 
bottom
Je ontvangt deze e-mail omdat je geabonneerd bent op de AMS Advocaten nieuwsbrief.
Wil je niet langer de AMS Advocaten nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je af te melden