Geldt doorbetaling van loon tijdens ziekte in alle omstandigheden?
top
Beste <<Voornaam>>,

We hebben weer een selectie gemaakt van de meest gelezen blogartikelen van de afgelopen maand. We hopen dat je er wat aan hebt!
top

Een arbeidsongeschikte werknemer heeft in principe recht op doorbetaling van loon tijdens de eerste twee ziektejaren. In deze zaak ging het om de vraag of een werknemer die als gevolg van zijn alcoholverslaving was uitgevallen, eveneens recht had op loondoorbetaling.
» Lees het volledige artikel op onze website

In sommige gevallen kan een schuldeiser, die door een rechtshandeling tussen zijn schuldenaar en een derde in zijn verhaalsmogelijkheden wordt benadeeld, de betreffende rechtshandeling vernietigen. Dit wordt “actio pauliana” genoemd en speelt vooral bij (aanstaande) faillissementen.
» Lees het volledige artikel op onze website

Geschillen rondom het eigendom van grondpercelen tussen verschillende appartementen en huizen zijn aan de orde van de dag. Zeker als een stuk grond al jarenlang door een ander dan de (oorspronkelijke) eigenaar wordt gebruikt. Dan rijst de vraag of de gebruiker door verjaring eigenaar van de grond is geworden.
» Lees het volledige artikel op onze website

Een succesvolle onderneming valt of staat op basis van (onder andere) een reputatie. Reputatieschade kan zeer nadelige gevolgen hebben en zelfs de ondergang van een bedrijf betekenen. In deze zaak klaagde de eisende partij de gedaagden aan wegens onrechtmatige uitingen over hun bedrijf.
» Lees het volledige artikel op onze website

Een buschauffeur verstrekte tijdens de carnaval geen kaartjes aan zijn betalende passagiers. Hij werd vervolgens op staande voet ontslagen in verband met diefstal van zijn werkgever. De buschauffeur vocht dit ontslag aan bij de rechter.
» Lees het volledige artikel op onze website

Bij de ontbinding van een VOF ontstaat er vaak discussie over de verdeling van het vermogen. Een onafhankelijk accountantsrapport kan in zulk geval uitkomst bieden. Maar kan een vennoot vooruitlopend op de verdeling reeds zijn aandeel in de onverdeelde gemeenschap van de VOF opeisen?
» Lees het volledige artikel op onze website

top
AMS Advocaten N.V.
E-mail: info@amsadvocaten.nl
KvK-nr: 53039734
BTW-nr: NL850716446B01
Adres Amsterdam
Nachtwachtlaan 20, 1058 EA
Postbus 69111, 1060 CD
Tel: +31 20 3080315
Fax: +31 20 3080325


Adres Naarden
IJsselmeerweg 100A, 1411 DL
Tel: +31 35 302 00 15
Fax: +31 35 302 00 25

bottom
Je ontvangt deze e-mail omdat je geabonneerd bent op de AMS Advocaten nieuwsbrief.
Problemen bij het bekijken van deze e-mail? Klik hier om in je browser te openen
Wil je niet langer de AMS Advocaten nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je af te melden