Copy
Nieuwsbrief najaar 2013 van Water for Everyone.
Kerstnieuwsbrief 2013

Hallo allemaal,

Een serieuze vraag

Een serieuze vraag, of in het Engels:  Serious Request. Daar draait het de komende week om in Leeuwarden, als vanuit het Glazen Huis dj’s van 3FM aandacht vragen voor de 800.000 kinderen, die elk jaar onnodig sterven door uitdroging als gevolg van diarree. Diarree is meestal het gevolg van gebrek aan schoon drinkwater, gebrek aan sanitaire voorzieningen en gebrek aan kennis over de gevolgen van slechte hygiëne op de gezondheid van een jong kind. Serieuze vragen hebben wij ons afgelopen jaar ook gesteld.

Leerlingen krijgen les op de waterschool.

Serieuze vraag 1
Hoe krijgen we schoon drinkwater bij mensen die dat nodig hebben?


De Stichting Water for Everyone spant zich al jaren in om schoon drinkwater beschikbaar te stellen voor mensen in Derde Wereldlanden. Daarbij leggen we steeds meer de nadruk op het ontwikkelen van kennis en kunde ter plaatse, waar het 't hardst nodig is. De waterschool die we samen met Haïti Project in Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti, hebben opgezet, is daar een prachtig voorbeeld van. Mensen worden in het land zelf door eigen landgenoten - die door ons worden ondersteund -  opgeleid, zodat ze in staat zijn om in eigen land schoon drinkwater te produceren. 

De waterschool in Haïti.

Serieuze vraag 2
Hoe kunnen we de kennis van schoon drinkwater verder verspreiden?


Na de zomer is er daarom een begin gemaakt met het organiseren van een watercursus voor een groep mensen vanuit noord Haïti die de opgedane kennis gaat toepassen in hun eigen leefomgeving. Komend jaar willen we vanuit de waterschool meer activiteiten ontplooien om de kennis die nu is opgedaan te verspreiden tot op het platteland ver buiten Port-au-Prince. Op die manier willen we bijdragen aan een verdere verbetering van het leefmilieu van de Haïtianen. Ook zijn er initiatieven om dit op termijn in Tanzania, Ghana en Rwanda te gaan doen.

Serieuze vraag 3
Hoe kunnen we op de waterschool zoveel mogelijk mensen opleiden?


Onlangs heeft een de derde groep leerlingen de trainingen op de waterschool afgerond. We zijn vorig najaar begonnen met 12 leerlingen, van het voorjaar begon een tweede groep van 19 leerlingen en dit najaar waren het er 20. Daarmee komt het totaal aantal leerlingen dat aan de waterschool zijn opleiding heeft gevolgd op meer dan vijftig. Dat zijn vijftig mensen in Haïti die weten hoe ze schoon drinkwater kunnen maken en die weten hoe belangrijk hygiëne en schoon sanitair is. We kijken hoe we in korte tijd nog meer leerlingen kunnen opleiden.

Leo controleert een waterbron op Haïti.

Serieuze vraag 4
Hoe helpen we de opgeleide leerlingen aan werk?


Het komend jaar willen we ons verder toeleggen op het verstrekken van een renteloze lening aan gediplomeerde leerlingen om een waterverkooppunt te gaan opzetten in de slums van de stad. Dat is een plek bij uitstek om waterkiosken op te zetten, die worden gerund door ex-leerlingen van onze school. Er is daarom geld nodig om kortdurende leningen te verstrekken.

 

Kinderen spelen bij een waterput op Haïti.


Serieuze vraag 5
Hoe kunnen we dat allemaal blijven doen?


U leest het: ook dit jaar heeft Water for Everyone hard gewerkt aan het beschikbaar stellen van schoon drinkwater. Dat gebeurt onder meer door uw hartverwarmende steun. Maar willen we dit werk ook in de toekomst blijven doen, dan blijft uw hulp hard nodig. We hebben daarom aan u een serieuze vraag: wilt u ons werk (opnieuw) ondersteunen met een gift? Dat kan via onderstaand rekeningnummer.
Tot slot wensen we u en de uwen een heel goed nieuwjaar toe. En met de boodschap van Kerst in gedachten mogen we ook 2014 in volle vertrouwen tegemoet zien.
 

Hartelijk dank voor al uw steun van het afgelopen jaar:
Leo Groendijk, Sander Buisman, Peter Rus, Wessel Veenstra en Jan Joling

Stichting Water for Everyone, Cantecleer 51  9291 AR Kollum  Bankrek.:  IBAN  NL13INGB 0004251296 
 
Copyright © *2013* *|Water for Everyone|*, All rights reserved.

Ons e-mailadres is:
info@waterforeveryone.nl