Copy
Nieuwsbrief zomer 2015
Water for Everyone

 Schoon drinkwater is een recht voor iedereenElke dag weer sterven er gemiddeld zo’n 4000 kinderen, onder de 5 jaar, aan de gevolgen van vervuild drinkwater! (bron WHO, 2005). Dat is er elke 20 seconden één. Het aantal mensen dat vandaag de dag géén toegang heeft tot schoon drinkwater bedraagt wereldwijd nog steeds ongeveer één miljard!

Voldoende en schoon drinkwater ligt aan de basis van een goede gezondheid en dus aan kans op leven. Gebrek aan genoeg schoon drinkwater en goede sanitatie veroorzaken achterstand in ontwikkeling doordat veel geld dient te worden besteedt aan bijvoorbeeld medicijnen. Ook missen kinderen door ziekte onderwijs en voor de ouders betekent ziek zijn vele dagen geen mogelijkheid om te werken hetgeen ook géén inkomsten betekent.

Water for Everyone biedt hulp en werkt mee aan duurzame projecten op het gebied van drinkwatervoorzieningen en het verbeteren van vaak gebrekkige sanitatie.  Een slechte vorm van sanitatie tast meestal direct de kwaliteit van het beschikbare drinkwater aan, met alle gevolgen van dien, zoals bijvoorbeeld de vaak dodelijke diarree, malaria of cholera.

Kennis is de sleutel
Veelal werkt Water for Everyone samen met andere stichtingen die de kennis op het gebied van water en sanitatie problemen missen. Samen worden problemen geïnventariseerd en oplossingen voorgesteld in overleg met de plaatselijke bevolking. Bewustwording en onderwijs op het gebied van hygiëne, drinkwater en sanitatie is de sleutel bij het geven van steun en hulp. Kennisoverdracht is een essentieel onderdeel van de hulp. Investeren in mensen is het devies.
“Geef een man een vis en je voedt hem voor die dag. Leer een man vissen en je voedt hem zijn leven lang”  is een oud Chinees gezegde wat een basisuitgangspunt is bij de hulpverlening van Water for Everyone.

Projecten
De Waterschool op Haïti          
De aardbeving op Haïti in 2010 heeft veel schade aangericht aan de gehele samenleving op Haïti. Direct na de ramp zijn door Water for Everyone 18 mini waterzuiveringen op het eiland ingezet voor de zuivering van vervuild water. In 2012 is door een nauwe samenwerking met Stichting Haïti Project een school opgezet om jonge Haïtiaanse tieners te leren hoe of je water zuivert, de kwaliteit van het water meet en hoe je kleine waterzuiveraars bouwt, installeert en onderhoudt. Kennis genereert werk, inkomen en uiteindelijk ook nog eens schoon drink water. Tevens gaat Water for Everyone dit realiseren op de Dominicaanse Republiek.  Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met stichting Mano Mano uit Bolsward en Youth Development Foundation uit Spijk (ZH).

Watervoorziening Kilangala. In het dorpje Kilangala, West-Tanzania bevindt zich sinds 1970 een missiepost van de Trijntje Beimers Stichting. De capaciteit van de drinkwater voorziening is er te beperkt en kennis om deze te upgraden is er niet. Samen met de missiepost wordt de watervoorziening verbetert en  is ook training van een tweetal monteurs van de missie post opgenomen. Onderhoud is ontzettend belangrijk en daar wordt dus extra aandacht aan besteedt.

Biogas in Rwanda. In Rwanda is de start gegeven voor de bouw van een kleine biovergister die biogas als brandstof levert voor een opvangtehuis voor getraumatiseerde kinderen. Het biogas is een alternatief voor het ongewenst kappen van jonge bomen. Het koken op biogas zorgt voor een sterke vermindering van de desatreuze ontbossing op het platteland. De bouw van de vergisters is een leerproject waarbij jonge mannen wordt bijgebracht hoe de vergisters te metselen. Hierna kunnen ze het op andere locaties ook uitvoeren waarme men een boterham kan verdienen.

Wat kunt U doen?
Zonder steun van sponsors, donateurs en eenmalige giften is het onmogelijk hulp te bieden zoals we nu doen. U kunt de machtigingskaart die hier staat uitprinten en met blokletters invullen en gefrankeerd op sturen naar Stichting Water for Everyone, Cantecleer 51, 9291 AR te Kollum.

Eenmalige giften zijn ook van harte welkom maar het zou mooi zijn een “vaste” stroom donaties te kunnen ontvangen i.v.m. de lange termijn exploitatie.


Stichting Water for Everyone, Cantecleer 51  9291 AR Kollum
Bankrek.: IBAN NL13INGB0004251296
 
 
Copyright © *2015* *|Water for Everyone|*, All rights reserved.

Ons e-mailadres is:
info@waterforeveryone.nl