Copy
Månatligt nyhetsbrev till dig som arbetar i Väsbys förskolor och skolor
View this email in your browser

Innehåll

  • Nyhetsbrevet glesas ut
  • Boka in Så funkar det (1 nov!)
  • Resultat från pilotprojektet Skolan som mötesplats
  • Vad händer i delprojekten?
Hör av dig till oss: ettlarandevasby@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby

 

GLAD SOMMAR!

Efter regn kommer solsken & efter sommaren kommer...

nyhetsbreven att glesas ut. Från att ha varit månatligt skickas nyhetsbrevet ut var 6:e vecka eller så ofta som det finns något att berätta.

Så funkar det 1 nov - anmälan

Nu kan du föranmäla dig till Så funkar det, 1 nov (v.44) kl. 08.00-16.00.
Samtliga utförare har fått mejl med information. Just nu tisslas och tasslas det kring föreläsarnas namn men så snart programmet är klart presenteras det på sajten
www.safunkardet.org
 
Så funkar det är en fortbildningsdag som konkret och praktiskt ger dig inspiration och kunskap om användandet av tekniska verktyg som pedagogiska hjälpmedel. För dig som är på väg, redan är där eller bara nyfiken. Här får du med dig en massa tips och idéer att ta med in i klassrummet! 

Program:
08.00-08.30 kaffe + smörgås och registrering
08.30-10.00 pass 1
10.10-11.30 pass 2
kreativ lunch med föreläsning
12.40-14.00 pass 3
eftermiddagsfika
14.30-16.00 pass 4

Pris:
Heldag inklusive lunch: 400 kr/person exkl. moms
Halvdag (f.m./e.m.) inklusive lunch: 200 kr/person exkl. moms
Klicka här för anmälan!

Skolan som mötesplats

Bild på framsidan av PDF-filen som innehåller tips & lärdomar. Klicka på länken för att ta del av dessa.


TIPS OCH LÄRDOMAR
- FYRA K (klicka på bilden för PDF)


Skolan som mötesplats är dialogprojektet där föräldrar, lärare och annan personal på två skolor träffades för att diskutera hur samarbetet och kommunikationen mellan skolan och föräldrarna kunde förbättras. Syftet med ett förbättrat samarbete är att främja elevernas utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt. Pilotprojektet resulterade i fyra punkter, som alla börjar på K. Klicka på dokumentet för att ta del av vad som är viktigt att tänka på i kontakten med föräldrar och goda exempel på hur skolor lyckats.

Kommunikationskanal - välj

Kan det positiva lyftas?

Kontinuitet!

Kom ihåg att återkoppla!


Du hittar även PDF-filen med lärdomar och tips på Ett lärande Väsbys webb.

Vad händer i delprojekten?

LOKALFÖRSÖRJNING


De sista justeringarna av riktlinjerna. Ett förslag på hur vi ska hantera den långsiktiga strategiska lokalförsörjningen och enskilda lokalbehov hanteras i politiska styrgruppen i juni. Utbildningskontoret fortsätter att arbeta med framtagande av strategisk plan för var förskolor och skolor behöver finnas i förhållande till hur kommunen växer. Utförare som är delaktiga i lokalförsörjningen diskuterar utformning av stöd till rektorer och förskolechefer i lokalfrågor och detta arbete kommer fortsätta efter sommaren.

Delprojektledare: Anna Hedström och Britt Lexander

DIALOG


Sammanställningen av lärdomar från pilotprojektet Skolan som mötesplats är klar och sprids via detta nyhetsbrev och publiceras på webben.
 
Delprojektledare: Nils Munthe

DIGITAL LÄRMILJÖ


Arbete med Så funkar det pågår och diskussioner kring Makerspace pågår.

Delprojektledare: Per Falk

ERSÄTTNINGSMODELLER


Arbetet med ersättningsmodell för förskolan pågår. Arbetet genomförs på liknande sätt som arbetet med ersättningsmodell för grundskolan. En första workshop med olika intressenter har genomförts.

Delprojektledare: Magnus Hjort

BARN I BEHOV AV STÖD


Projektet har lämnats över till utbildningskontoret och arbetet med att ta fram metoder och rutiner för tidiga insatser samt stärkt elevhälsa är påbörjat. 

Delprojektledare: Henrik Malmström

NYANLÄNDA


Den nya språk- och mottagningsenheten som startar till sommaren kommer att ledas av t f chef Peter Odstam. Arbete med ersättningsmodellen för nyanlända pågår och ett informationsmaterial har skickats till samtliga huvudmän.

Delprojektledare: Björn Axén

LEDNINGSSTÖD


Projektet har lämnats över till utbildningskontoret.

Delprojektledare: Malin Danielsson

RESULTATUPPFÖLJNING


Nu pågår arbetet med att rulla ut systemstödet till alla externa utförare inom förskola och grundskola. Information har via e-post gått ut till alla huvudmän. Vi behöver få in uppgifter från alla huvudmän. Vilka rektorer/enhetschefer ska registreras som användare? Och önskas en genomgång av systemet?
Hör av er till Christoffer Melander i så fall!

Delprojektledare: Christoffer Melander
Kontakta mig om du vill veta mer om projektet! 
Du når mig via Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00

Malin Danielsson
projektledare Ett lärande Väsby 

 
Copyright © 2016 Upplands Väsby kommun, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences