Copy
Månatligt nyhetsbrev till dig som arbetar i Väsbys förskolor och skolor
View this email in your browser

Innehåll

  • Hej Väsby - det lärande numret
  • Boka in Så funkar det (1 nov!)
  • Lokalförsörjning 
  • 8 av 9 förbättringsförslag i dialogprojektet - check
  • Login till resultatuppföljningen?
  • gottexempel@upplandsvasby.se - tipsa!
  • Vad händer i delprojekten?
Hör av dig till oss: ettlarandevasby@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby

Tema: lärande i Hej Väsby


Hej Väsby är ett nytt magasin som ges ut av Upplands Väsby kommun och det allra första numret hade temat lärande. Tidningen ska ha delats ut till de flesta skolor och förskolor och finns även att hämta i kommunhusets reception. 

 

Klicka här eller på bilden ovan för att läsa krönikan som skrivits av VNG-eleven Sanna El-Bidawi. 

Boka in Så funkar det (1 nov)

Boka in den 1 november då Så funkar det går av stapeln. Mer info om när anmälan öppnar kommer, men tills dess - gör en flagga i kalendern. Obs! Heldag under vv. 44 (höstlov).

Lokalförsörjning

Lokalförsörjning är ett av Ett lärande Väsbys delprojekt. Det ska verka för att förskolor och skolor i Väsby har ändamålsenliga och flexibla lokaler som stimulerar till lärande. Projektet ska se över hur detta kan uppnås idag och vad som behövs ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv.

Projektledare Anna Hedström och Britt Lexander arbetar med exempelvis riktlinjer för förskola och skola avseende lokaler och utemiljö och vägledning för utformning av lokaler & utemiljö för förskola och skola. 

Här hittar du enintervju med Anna Hedström som berättar kort om projektet.

Bilderna visar framsidorna på de dokument som just nu arbetas fram. 


8 av 9 förslag!


Dialog för ett lärande Väsby resulterade i nio förbättringsförslag och i dagsläget har åtta av nio förslag hanterats. Det nioende och sista är förslaget om kontaktpolitiker som återstår att besluta om.  


Vill du ta del av förbättringsförslagen igen? Klicka här eller på bilden.

Resultatuppföljning 

Du behöver ett login!!

Många har hört av sig men långt ifrån alla. Systemstödet kan användas av alla utförare inom förskola och grundskola. Information har via e-post gått ut till alla huvudmän. Vilka rektorer/enhetschefer ska registreras som användare? Och önskas en genomgång av systemet? Hör av er till Christoffer Melander 

gottexempel@upplandsvasby.se

Så fort du stöter på något och tänker: det här måste fler få veta! Dra iväg ett tips till mejladressen gottexempel@upplandsvasby.se så att vi kan berätta om allt positivt som händer och skapa ringar på vattnet. Tipsa gärna dina kollegor om adressen också - lätt att komma ihåg hoppas vi?

Vad händer i delprojekten?

LOKALFÖRSÖRJNING


I maj och juni fortsätter de sista justeringarna av de riktlinjer som vi tagit fram avseende lärmiljöer och hur vi kan skapa en god fysisk miljö när vi planerar nya skol- och förskolelokaler. Ett förslag på hur vi ska hantera den långsiktiga strategiska lokalförsörjningen och enskilda lokalbehov hanteras i politiska styrgruppen i juni. Utbildningskontoret fortsätter att arbeta med framtagande av strategisk plan för var förskolor och skolor behöver finnas i förhållande till hur kommunen växer. I slutet av maj kommer de utförare som är delaktiga i lokalförsörjningen att få diskutera utformning av stöd till rektorer och förskolechefer i lokalfrågor och detta arbete kommer fortsätta efter sommaren.

Delprojektledare: Anna Hedström och Britt Lexander

DIALOG


En sammanställning av lärdomar från pilotprojektet Skolan som mötesplats görs just nu och kommer att finnas tillgänglig.  
 
Delprojektledare: Nils Munthe

DIGITAL LÄRMILJÖ


Arbete inför Så funkar det pågår och en diskussion om vad outnyttjade medel ska användas till förs i styrgrupp.

Delprojektledare: Per Falk

ERSÄTTNINGSMODELLER


Arbetet med ersättningsmodell för förskolan pågår. Arbetet kommer genomföras på liknande sätt som vid arbetet med grundskolan och ett centralt inslag är de workshops som genomförs med olika intressenter.

Delprojektledare: Magnus Hjort

BARN I BEHOV AV STÖD


Projektet har lämnats över till utbildningskontoret och arbetet med att ta fram metoder och rutiner för tidiga insatser samt stärkt elevhälsa är påbörjat. 

Delprojektledare: Henrik Malmström

NYANLÄNDA


Den nya språk- och mottagningsenheten som startar till sommaren kommer att ledas av t f chef Peter Odstam.

Delprojektledare: Björn Axén

LEDNINGSSTÖD


Tre träffar har genomförts under detta läsår. Utvärdering pågår och presenteras vid senare möte.

Delprojektledare: Malin Danielsson

RESULTATUPPFÖLJNING


Nu pågår arbetet med att rulla ut systemstödet till alla externa utförare inom förskola och grundskola. Information har via e-post gått ut till alla huvudmän. Vi behöver få in uppgifter från alla huvudmän. Vilka rektorer/enhetschefer ska registreras som användare? Och önskas en genomgång av systemet?
Hör av er till Christoffer Melander i så fall!

Delprojektledare: Christoffer Melander
Kontakta mig om du vill veta mer om projektet! 
Du når mig via Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00

Malin Danielsson
projektledare Ett lärande Väsby 

 
Copyright © 2016 Upplands Väsby kommun, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences