Copy
Månatligt nyhetsbrev till dig som arbetar i Väsbys förskolor och skolor
View this email in your browser

Nyheter 


För att du ska kunna hålla dig uppdaterad om vad som händer i Ett lärande Väsby skickas fortsättningsvis ett månatligt nyhetsbrev via e-post. Här får du information som rör projektet i sin helhet eller som rör något av delprojekten. 

Hör gärna av dig om du har frågor, vill tipsa om goda exempel eller önskar mer information. Du som arbetar allra närmast elever och vårdnadshavare möter säkert frågor och synpunkter, så hör gärna av dig om det är något du tycker att vi ska lyfta.

Vad händer just nu? 


Nulägesanalyserna är klara och projektplaner för respektive delprojekt tas nu fram. 
Dialogprojektet är inne i sin andra fas (se steg 2 nedan) och samtal i arbetsgrupper pågår.

Arbetsgrupperna fokuserar på medskapande där du har möjlighet att påverka!
Alla som vill diskutera idéer och lösningsförslag kring skolutvecklingen i Väsby
är välkomna;
elever, vårdnadshavare, pedagoger, skolledare, politiker, ansvariga
tjänstemän och andra intresserade. 

Dialog för ett lärande Väsby 

Uppstartsmöte 16 september, 2014

Det fortsatta arbetet och förutsättningarna för kommande möten diskuterades.
Följande perspektiv prioriterades genom omröstning: 
Stöd / Tillit & förtroende / Lärande & miljö för lärande / Organisation & styrning / Resurser

1:a arbetsgruppsmötet 24 september, 2014

Lösningsförslag togs fram i mindre grupper och deltagarna diskuterade vad de var överens om, inte var överens om eller om det fanns frågor som låg utanför kommunens påverkan. 

2:a arbetsgruppsmötet äger rum den 23 oktober, 2014

Alla som vill diskutera idéer och lösningsförslag kring skolutvecklingen i Väsby välkomna.

Hör av dig till Nils Munthe (projektledare för Dialog för ett lärande Väsby) om du är intresserad av att vara med. Tillsammans kan vi skapa en bättre skola i Upplands Väsby!

  Klicka på bilden för att se filmen Dialog för ett lärande Väsby (ca 3 min lång)

Tipsa om goda exempel!

Varje dag görs något bra som är värt att lyftas!

Det händer varje minut. Varje dag lär sig eleverna något nytt. Dela med dig! 
Hur jobbar man på din skola? Hör gärna av dig med tips på positiva händelser/arbetsmetoder/aktiviteter från din skola. Vi publicerar materialet här:
www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby

Mejla gärna tips till kommunikatören i projektet: Lena Remaeus  

#intesåillasomdesäger

Tidningen Vi i Väsby gör en artikelserie som samlar goda exempel under #intesåillasomdesäger - det positiva perspektivet på skolan i Väsby.
Kontakta mig om du vill veta mer om projektet! 
Du når mig via Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00

Inger Cronlund
projektledare Ett lärande Väsby 

 
Copyright © 2014 Upplands Väsby kommun, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences