Copy
Månatligt nyhetsbrev till dig som arbetar i Väsbys förskolor och skolor
View this email in your browser

Innehåll

  • Inger Cronlund tackar för sig
  • Nytt delprojekt: Skolan som mötesplats
  • Överlämning till utbildningskontoret
  • Engelska skolan får innovationspris
  • Breddenskolan vinner deltävling i Matsalskampen
  • Vad händer i delprojekten?
Hör av dig till oss: ettlarandevasby@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby

 

Tack!

Då jag avslutar min tjänst och går vidare till ett nytt jobb inom Stockholm stad, vill jag passa på att tacka för ett gott samarbete! Det har varit både spännande och utmanande att vara projektledare för Ett lärande Väsby och jag vill önska er stort lycka till och god jul! Det gäller att ”Hålla i och hålla ut” och jag är säker på att skolresultaten sakta men säkert kommer att förbättras.

Med stor uppslutning från både fristående och kommunala verksamheter har vi tillsammans tagit ett helhetsgrepp, från förskola till gymnasium. Vi har tillsammans lagt grunden för en stabil och långsiktig skolutveckling och jag vill rikta ett stort tack till var och en som bidragit med tid och engagemang!

Vi har märkt kraften av att arbeta blocköverskridande och den politiska enigheten har varit en stor framgångsfaktor. En ny utbildningschef har rekryterats och ett utbildningskontor har bildats. Vi har mött hundratals i dialog och lagt en bra grund för ökat förtroende. Nya samarbeten, samverkan och nätverk över gränser har startat och jag är stolt över att ha varit med en bit på denna resa. Jag kommer att bära med mig det stora engagemanget i Väsby och alla de fantastiska lärare som varje dag gör skillnad för våra elever.

Jag kommer att följa projektet och önskar er stort lycka till framåt, men framför allt en riktigt GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!
Information om vem som tar över som projektledare kommuniceras så snart avtalet är påskrivet och klart. Med stor säkerhet blir det en extern projektledare som tar över.

Pilotprojekt kring mötesarenor

Bland de förslag som arbetades fram i dialogprojektet fanns nya mötesarenor. Nu startar ett pilotprojekt som handlar om att utveckla skolans kommunikation med föräldrar. Vi kallar projektet "Skolan som mötesplats".

Två skolor (Vik och Vittra) har visat intresse av att delta och dialoger planeras inför våren. Projektet leds av Nils Munthe, delprojektledare för Dialog för ett lärande Väsby som samarbetar med projektets kommunikatör. Uppdraget är att nå alla föräldrar, även de som vanligtvis inte deltar vid ordinarie föräldramöten/kontakter med skolan.

Neutral samtalsledare kommer att medverka vid möten mellan skolans personal och föräldrar, där vi tillsammans i dialog försöker hitta nya arbetssätt och samarbeten för att ge eleverna de allra bästa förutsättningarna att nå målen.

Utbildningskontoret tar över

Successivt lämnas delprojekt över till utbildningskontoret medan de följs upp och utvärderas inom projektet under 2016. Vi återkommer i januari med mer information om detta, men här nedanför ser du hur vi tänker oss principen.

Grattis Engelska skolan!

Ett av Upplands Väsby kommuns tre innovationspris för 2015 delades ut till Engelska skolan. 
Klicka här/på bilden för att se en filmad intervju med vinnarna.

Grattis Breddenskolan!

Det blev Breddenskolan i Väsby som tog hem vinst i Matsalskampens ena deltävling. Skolan minskade sitt matavfall med hela 82 procent jämfört med innan tävlingens start. Totalt 57 skolor från nio kommuner var anmälda till årets matsalskamp, fem av dem från kommunen.
Klicka här/på bilden för att läsa mer.

 

Vad händer i delprojekten?

LOKALFÖRSÖRJNING


I december sammanställs ett första utkast på riktlinjer för planering och utformning av lokaler och utemiljö för förskola och skola. Utkastet kommer bearbetas under januari och februari och ett förslag kommer vara klart i mars. Arbetet med den strategiska planen för var förskolor och skolor behöver finnas i förhållande till hur kommunen växer sätts igång.

Delprojektledare: Anna Hedström och Britt Lexander

DIALOG


Projektet har fått grönt ljus av politiska styrgruppen och en inbjudan har skickats ut till alla grundskolor i kommunen. Två skolor har visat intresse att delta och planering av aktiviteter är igång. Projektet går ut på skolans personal och föräldrar möts i dialog med syftet att utveckla samarbetet för elevens bästa: Att nå målen. Särskilda insatser kommer att genomföras för att nå så många som möjligt och få ett brett deltagande bland föräldrar och lärare. Ett lärande Väsby bidrar med projektledning, kommunikation och dialogledare.

Delprojektledare: Nils Munthe

DIGITAL LÄRMILJÖ


Ansökan av stimulansmedel för 2016 är ute och den sista ansökningsdagen är 29 januari 2016.
SKL:s IT-temp LIKA ska användas som ett stöd i strategi och handlingsplan.
 
Med anledning av att konferensen Så Funkar det v. 44 fick så positiv feedback från besökarna i år,
kommer delprojektet att stötta det även 2016.
 
Delprojektledare: Per Falk

ERSÄTTNINGSMODELLER 


Den 9 december var ersättningsmodeller uppe som informationsärende i utbildningsnämnden. I februari kommer nog ärendet upp som beslutsärende. Förhoppningen är då att utbildningsnämnden rekommenderar KS (kommunstyrelsen) att anta förslaget vid sammanträdet i mars. Det innebär i så fall att vi kan sjösätta ny ersättningsmodell 1 juli 2016.

Delprojektledare: Magnus Hjort

BARN I BEHOV AV STÖD


Arbetet med att hur utbildningskontoret inom sin ordinarie verksamhet successivt övertar arbetet fortgår och har presenterats för den politiska styrgruppen.

Delprojektledare: Henrik Malmström

NYANLÄNDA


Utbildningsnämnden har godkänt projektet förslag på övergripande organisation av den nya modellen för nyanlända barn och elevers utbildning. Nästa steg är godkännande i KS (kommunstyrelsen) i februari.

Med tanke på andelen nyanlända har projektets förutsättningar ändrats. 
 
Delprojektledare: Björn Axén

LEDNINGSSTÖD


Delprojektet är överlämnat till utbildningskontoret. En del av ledningsstödet är tre nätverksträffar under läsåret 2015/16. Då ges utrymme för erfarenhetsutbyte och reflektion kring det individuella ledarskapet liksom att pröva verktyg för att utveckla ledarskapet. VI har haft den första träffen den 13 november och deltagarna vittnar om betydelsen av att få dela med sig av sina utmaningar och få idéer och tankar kring utveckling av såväl det personliga ledarskapet som den egna verksamheten. 

Delprojektledare: Malin Danielsson

RESULTATUPPFÖLJNING


Den del av stödet som ska fungera som underlag för politiken förankras just nu. Politisk styrgrupp och utbildningsnämnd har fått se en BETA-version. Stödet kommer digitalt att kunna presentera utvalda nyckeltal och jämförelser med exempelvis andra skolor i och utanför kommunen.

Delprojektledare: Christoffer Melander


Tipsa om goda exempel!

Varje dag görs något bra som är värt att lyftas!

Varje dag lär vi oss något nytt. Dela med dig! Hur jobbar man på din skola? 
Hör gärna av dig med tips på positiva händelser/arbetsmetoder/aktiviteter från din skola.

Vi publicerar materialet här:
www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby

Mejla gärna tips till ettlarandevasby@upplandsvasby.se eller
till kommunikatören i projektet: Lena Remaeus  
Kontakta mig om du vill veta mer om projektet! 
Du når mig via Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00

Inger Cronlund
projektledare Ett lärande Väsby 

 
Copyright © 2015 Upplands Väsby kommun, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences