Copy
Månatligt nyhetsbrev till dig som arbetar i Väsbys förskolor och skolor
View this email in your browser

Innehåll

 • Återkoppling dialogprojektet
 • Inbjudan/erbjudande om att bli pilotskola
 • Uppföljningskonferens 11 nov
 • Filmade intervjuer med delprojektledare
 • Summering Så funkar det
 • Hallå där biblioteket!
 • Vad händer i delprojekten?
Vill du tipsa om goda exempel eller tycka till om nyhetsbrevet?
Hör av dig till oss: ettlarandevasby@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby

 

Dialog för ett lärande Väsby
-  och sen då?

Hur har man tagit om hand om det som kom fram i dialogprojektet?
Vi intervjuade några av delprojektledarna för att få svar på om man arbetat med förbättringsförslagen.

Klicka på bilden för att ta del av filmen "Dialog för ett lärande Väsby - och sen då"?

Pilotprojekt kring mötesarenor

Bland de förslag som arbetades fram i dialogprojektet fanns nya mötesarenor. Nu startar ett pilotprojekt som handlar om att hitta nya mötesformer mellan skolan och hemmet, och vi kallar projektet "Skolan som mötesplats".

Inbjudan nedanför har skickats ut till rektorerna som anmäler eventuellt intresse till Nils Munthe, delprojektledare för Dialog för ett lärande Väsby.

Uppföljningskonferens 11 nov

11 november ägde en uppföljningskonferens rum med rubriken "Här är vi nu".

Mathias Bohman inledde med att understryka vikten av kommunikation samt att vi håller i och håller ut. Under förmiddagen fördes också många samtal inom mindre grupper. Att mötas över gränser är en framgångsfaktor och något som varit särskilt betydelsefullt inom dialog och ledningsstöd, men också vid dessa konferenser.

Astrid Täfvander och Inger Cronlund presenterade sina tankar på hur delprojekten successivt lämnas över till utbildningskontoret.

Nedan finns ett urval bilder på några av deltagarna - förtroendevalda, fackliga representanter, förskolechefer, rektorer, näringsliv och tjänstemän.

Tack!

Flera personer framförde tack till alla som på olika sätt medverkar i projektet. Tack till alla er som bemannar arbetsgrupper, medverkar i workshops och arbetar tillsammans i detta skolutvecklingsprojekt!

Filmade intervjuer

Klicka på bilderna för att ta del av de intervjuer som gjorts med några av delprojektledarna.

Dessa har intervjuats:
Digital lärmiljö - Per Falk
Lokalförsörjning - Anna Hedström
Barn i behov av stöd - Henrik Malmström
Ersättningsmodeller - Henrik Hjort


Intervjuerna finns också publicerade på Ett lärande Väsbys webbsida: www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby

Så funkar det

Över 250 lärare och skolledare från hela landet deltog på årets ”Så funkar det”. Konferensen är tänkt att inspirera lärare att använda digitala verktyg i skolundervisningen och arrangerades för fjärde året i rad.

Deltagarna kunde välja mellan 24 olika föreläsningar och workshop som avlöste varandra från morgon till sen eftermiddag. En kreativ verkstad, så kallad makerspace, pågick också under dagen, där fanns det möjlighet att programmera legorobotar, skapa spännande saker med 3D-skrivare och mycket mer.

- Det är viktigt att höja kompetensen kring användandet av digitala verktyg, säger Per Falk, IT-strateg i Upplands Väsby kommun. Denna gemensamma och återkommande fortbildningsdag är en bra plattform för skolor att mötas, diskutera och utveckla sina kunskaper.

Från Henry Ford till Brin & Page - En resa in i nätverkssamhället
Årets huvudföreläsare på Så funkar det var Christer Holger, grundare av Skapaskolan i Huddinge.

Hallå där Hanna Appelquist!

Intresset för bibliotekets läsfrämjande aktiviteter som vi tipsade om i samband med vårens inspirationsföreläsningar har varit stort! Vi ställde ett par frågor till Hanna Appelquist som är barnbibliotikarie och som här berättar mer om bokpuffar, retorik i förskolan och bokväskor.

Retorik i förskolan - fullbokad inspirationsföreläsning

Retoriklek i förskolan är inspirationsföreläsningar som erbjuds till förskolepedagoger. En extra föreläsning ges den 18 november på grund av det stora intresset. Retorikpedagogen Gunlög Åkerstedt Lindell kommer att föreläsa för att entusiasmera och ge förskolepedagogerna verktyg att på ett positivt och roligt sätt leka fram språket hos barn.


Vad göms i bokväskorna?

Efter att ha provat med Knacka på-väskorna en termin insåg vi att det behövs fler liknande alternativ. Knacka på-väskorna är väskor som innehåller material så att det går att dansa en bok. Knacka på av Anna-Clara Tidholm. Det positiva med Knacka på-väskorna är att i väskan kommer bok, skiva med musik och det material som gör att man på ett enkelt sätt kan dansa fram en bok.

Språkväskorna är vår utveckling av det vi såg var en uppskattad satsning. Språkväskorna är väskor som är sprängfyllda av språkstimulerande saker så om böcker och spel. Det finns tre olika språkväskor sammanställda av Hatten förlag som specialiserar sig på att alla barn ska få möjlighet att utveckla sitt språk oavsett vilka förutsättningar barnet har.


Bokpuffar - vad är det?

Bokpuffar är ett paket med böcker, åtta böcker av samma bok. Det är tänkt att pedagog tillsammans med barnen ska kunna läsa boken, pedagogen läser boken högt och varje barn får en egen bok att titta i. 
Därefter ska man kunna arbeta vidare med boken t. ex. rita och måla, skapa figurer, leka sagan etc.

Vad händer i delprojekten?

LOKALER


I november kommer fokus vara barns och elever utemiljöer – vad säger lagstiftningen och hur påverkar detta Upplands Väsby kommuns kommande skolor och förskolor och hur hanterar vi krav på utemiljön i samhällsplaneringen?
 
I övrigt fortgår arbetet med roller & ansvar i lokalfrågor och arbete med att ta fram en "hyresgästpärm".

Delprojektledare: Anna Hedström och Britt Lexander

DIALOG

 
Arbete med återkoppling och kommunikation av förbättringsförslagen.
En uppföljningsdialog med ett tiotal deltagare ägde rum den 15 oktober. 

Ett nytt direktiv har arbetats fram gällande det nya dialogprojektet som riktar sig till skolor och samarbetet med vårdnadshavare. Projektet kallas Skolan som mötesplats och under våren arbetar vi med en pilotskola.

Delprojektledare: Nils Munthe

DIGITAL LÄRMILJÖ


Som ett led i att bistå med att sprida goda idéer och fungerande metodik i en digitaliserad skola bistod projektet med biljetter till årets fortbildningskonferens Så Funkar Det. Vi är mycket nöjda med utfallet och den möjlighet som skolpersonalen fick av att fortbilda sig, testa 3D-skrivare och robotar och framförallt att under trevliga former diskutera sin praktik.

Delprojektledare: Per Falk

ERSÄTTNINGSMODELLER 

 
Den 8 oktober genomfördes den tredje workshopen med rektorer och förskolechefer. Delprojektets förslag presenterades och diskuterades. Återkoppling gavs från workshopdeltagarna. Delprojektet fick kompletterande uppgift att beräkna på effekter av att införandet flyttas till 1 juli 2016. Detta arbete har presenterats för den politiska styrgruppen och nu väntar utbildningsnämnden i december.

Delprojektledare: Magnus Hjort

BARN I BEHOV AV STÖD


Arbetet med att utbildningskontoret inom sin ordinarie verksamhet successivt övertar arbetet fortgår.
En genomgång och översyn av elevhälsans arbete sker från flera olika vinklar.

Förbättrade analyser och ett tydligare arbete med att identifiera och hantera utvecklingsområden på olika nivåer leder till ökade möjligheter att sätta in rätt stöd i rätt tid för barn och elever.

Delprojektledare: Henrik Malmström

NYANLÄNDA


Projektet om nyanlända består av tre delar:
 1. Utökad mottagningsverksamhet som utöver grundskola även omfattar förskola och gymnasium.
 2. Ny finansieringsmodell för studiehandledning på modersmål 
 3. Tre skolor blir specialiserade för undervisning för nyanlända elever.
Just nu förbereds underlaget för de politiska besluten i utbildningsnämnden och kommunstyrelsen om projektets förslag på övergripande organisation av den nya modellen för nyanlända barn och elevers utbildning.

Mest prioriterad är den utökade mottagningsverksamheten och projektgruppen hoppas kunna genomföra denna del redan under hösten 2015. Hur det faktiska arbetet med nyanlända kan utvecklas samt hur det systematiska kvalitetsarbetet ska se ut tittar man närmare på.
 
Arbetet med att välja ut vilka skolor som ska specialiseras för att ta emot nyanlända elever pågår och fortsätter under 2016. Den nya modellen beräknas vara igång till höstterminen 2016.

Delprojektledare: Björn Axén

LEDNINGSSTÖD


Ledningsstödet till rektorer och förskolechefer fortsätter i nätverksform och tre datum är inbokade. Det första tillfället är 13 november och de två kommande i januari respektive april.

Delprojektledare: Malin Danielsson

RESULTATUPPFÖLJNING


Det närmar sig en första leverans av den del av stödet som ska fungera som underlag för politiken.
Målet är att leverera gällande uppföljning av nyckeltal för grundskolan till den 9 december. 

Leveransen omfattar:
 • Utvalda nyckeltal, jämförelse med riket och andra kommuner på övergripande nivå.
 • Utvalda nyckeltal, jämförelse mellan skolorna i kommunen och Väsbys snitt.
Vi räknar med att den kommer att befinna sig i BETA-stadiet fortfarande men en fullt fungerade produkt som sedan kommer att få mer funktionalitet under 2016.

Delprojektledare: Christoffer Melander


Tipsa om goda exempel!

Varje dag görs något bra som är värt att lyftas!

Varje dag lär vi oss något nytt. Dela med dig! Hur jobbar man på din skola? 
Hör gärna av dig med tips på positiva händelser/arbetsmetoder/aktiviteter från din skola.

Vi publicerar materialet här:
www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby

Mejla gärna tips till ettlarandevasby@upplandsvasby.se eller
till kommunikatören i projektet: Lena Remaeus  
Kontakta mig om du vill veta mer om projektet! 
Du når mig via Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00

Inger Cronlund
projektledare Ett lärande Väsby 

 
Copyright © 2015 Upplands Väsby kommun, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences