Copy
Månatligt nyhetsbrev till dig som arbetar i Väsbys förskolor och skolor
View this email in your browser

Innehåll

  • Programmet till Så funkar det (1 nov!) är klart - anmäl dig!
  • (nytt) Makerspace i Upplands Väsby!
  • Uppföljningskonferens 14 november (e.m.)
  • Resultat från pilotprojektet Skolan som mötesplats
  • Vad händer i delprojekten?
Hör av dig till oss: ettlarandevasby@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby

 
En uppföljningskonferens planeras i november och save-the-date skickas ut inom kort.

Så funkar det - programmet

Dags att anmäla sig till Så funkar det, 1 nov (v.44) kl. 08.00-16.00.

www.safunkardet.org

Så funkar det är en fortbildningsdag som konkret och praktiskt ger dig inspiration och kunskap om användandet av tekniska verktyg som pedagogiska hjälpmedel. För dig som är på väg, redan är där eller bara nyfiken. Här får du med dig en massa tips och idéer att ta med in i klassrummet! 

Pris:
Heldag inklusive lunch: 400 kr/person exkl. moms
Halvdag (f.m./e.m.) inklusive lunch: 200 kr/person exkl. moms  
Klicka här för program & anmälan!

Seminarier, förläsningar och workshops inkl. fika och lunch.
Du väljer själv utifrån intresse och nytt för i år är fem valbara spår:


A Förskola


B F-åk 6

C Åk 7 – gymnasiet

D Fritidshem

E Ledarskap

 

Makerspacecorner är öppet hela dagen

Väsby Makerspace!

Nu drar vi igång Väsby Makerspace i Ekebos lokaler! 
Makerspace kommer att  designas som lärmiljö för barn, elever och vuxna och rymmas på en yta som är ca 130 kvm. Det är ett kreativt labb för diskussion, programmering och IT-slöjd. Det finns rum för 3D-skrivare, lödstationer, robotar och egna musik- och ljudmojänger. Magnus Kortell arbetar från och med 5 september med detta på halvtid.

Per Falk, digital strateg återkommer med information till samtliga huvudmän inom kort. Välkomna!!

Skolan som mötesplats

Bild på framsidan av PDF-filen som innehåller tips & lärdomar. Klicka på länken för att ta del av dessa.


TIPS OCH LÄRDOMAR
- FYRA K (klicka på bilden för PDF)


Skolan som mötesplats är dialogprojektet där föräldrar, lärare och annan personal på två skolor träffades för att diskutera hur samarbetet och kommunikationen mellan skolan och föräldrarna kunde förbättras. Syftet med ett förbättrat samarbete är att främja elevernas utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt. Pilotprojektet resulterade i fyra punkter, som alla börjar på K. Klicka på dokumentet för att ta del av vad som är viktigt att tänka på i kontakten med föräldrar och goda exempel på hur skolor lyckats.

Kommunikationskanal - välj

Kan det positiva lyftas?

Kontinuitet!

Kom ihåg att återkoppla!


Du hittar även PDF-filen med lärdomar och tips på Ett lärande Väsbys webb.

Vad händer i delprojekten?

LOKALFÖRSÖRJNING


Materialet som ska finnas som stöd när kommunen bygger nya förskolor och skolor är klart. Det gäller riktlinjerna och roller och ansvar och dessa hanteras troligen i Kommunstyrelsen senare i höst. Arbetet med övriga delar fortsätter i samarbete med projektledaren för Ett lärande Väsby, Malin Danielsson och utbildningskontoret.

Delprojektledare: Anna Hedström och Britt Lexander

DIALOG


Sammanställningen av lärdomar från pilotprojektet Skolan som mötesplats är klar och sprids via detta nyhetsbrev och publiceras på webben.
 
Delprojektledare: Nils Munthe

DIGITAL LÄRMILJÖ


Arbete med Så funkar det pågår och uppstart av Makerspace pågår. Magnus Kortell från VNG kommer att arbeta med Makerspace på 50 %. Mer information om Makerspace kommer.

Delprojektledare: Per Falk

ERSÄTTNINGSMODELLER


Arbetet med ersättningsmodell för förskolan pågår men skjuts framåt tidsmässigt p.g.a. av SCB kommer med indexunderlag under andra halvan av november. Underlaget är avgörande för våra beräkningar av strukturtillägg i förskolan.

Arbetet genomförs på liknande sätt som arbetet med ersättningsmodell för grundskolan. En första workshop med intressenter har genomförts och en andra workshop genomförs tidigast i december.

Delprojektledare: Magnus Hjort

BARN I BEHOV AV STÖD


Projektet har lämnats över till utbildningskontoret och arbetet med att ta fram metoder och rutiner för tidiga insatser samt stärkt elevhälsa är påbörjat. Catharina Lebel som är chef för elevhälsan har intervjuat samtliga rektorer och arbetar med ett förslag som presenteras för styrgrupperna i okt-nov samt på den gemensamma konferensen.

Delprojektledare: Henrik Malmström

NYANLÄNDA


Workshop om ersättningsmodell för nyanlända genomförs i mitten av oktober.
Tisdag 11 oktober f.m. 08.30 - 11.30 för skolledare. 
 
Tisdag 11 oktober e.m. 13.00 - 16.00 + Onsdag 12 oktober f.m. 08.00 - 11.00 
Personal som arbetar med nyanlända. 

Den nya språk- och mottagningsenheten har startat och leds av t f chef Peter Odstam.
Rekrytering av ordinarie chef är igång.

Arbete med ersättningsmodellen för nyanlända pågår. Workshops för att skapa förståelse för den nya modellen genomförs under september. Ett informationsmaterial om modellen för nyanlända har skickats till samtliga huvudmän.

Delprojektledare: Björn Axén

LEDNINGSSTÖD


Projektet har lämnats över till utbildningskontoret.
Under 2016 har rektorer och förskolechefer erbjudits handledning och workshops med stöd av Ann Pihlgren, Stockholms universitet.

Delprojektledare: Malin Danielsson

RESULTATUPPFÖLJNING


Det är inte alla enheter som anslutit sig. Systemstödet är satt i drift och ny funktionalitet och anpassningar efter önskemål görs fortsatt inom ramen för ordinarie förvaltning. 

Delprojektledare: Christoffer Melander
Kontakta mig om du vill veta mer om projektet! 
Du når mig via Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00

Malin Danielsson
projektledare Ett lärande Väsby 

 
Copyright © 2016 Upplands Väsby kommun, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences