Copy
Månatligt nyhetsbrev till dig som arbetar i Väsbys förskolor och skolor
View this email in your browser

Nyheter 

  • Presentation för specialpedagoger: Lonneke Pronk 17 mars kl. 15.00 
  • Workshop nr 2 "Morgondagens ersättningsmodell" 20 mars kl. 8.30-12.00
  • Inspirationsträffar för pedagoger & föräldrar: 27 april, 5 maj och 21 maj
  • Vilka deltar i ledningsstödet?
  • Hallå där Pelle Falk!
  • Återkoppling från Dialog för ett lärande Väsby
  • Vad händer i delprojekten?
Tipsa gärna vårdnadshavare om detta nyhetsbrev.
Den som vill prenumerera på nyhetsbrevet skriver in sin e-postadress på
Ett lärande Väsbys webbplats (www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby)

Vill du tipsa om goda exempel? Hör av dig till oss: ettlarandevasby@upplandsvasby.se

Presentation för specialpedagoger

Lonneke kommer till Breddenskolan för att presentera sitt arbete för specialpedagoger i kommunen.

Datum: 17 mars Tid: 15:00
Plats: Breddenskolan


Kontakta Lillie Lindberg eller Maria Bergman senast 13 mars om du vill delta:
lillie.lindberg@edu.upplandsvasby.se eller
maria.bergman@edu.upplandsvasby.se

Workshop nr 2
inom delprojektet Ersättningsmodeller


Datum: 20 mars Tid: 8.30-12:00
Plats: Messingen 
Vid tre tillfällen i vår bjuder Ett lärande Väsby in till inspirationsträffar (kvällstid).

Tanken är att samla pedagoger som arbetar i skolan vid det första tillfället (27 april), förskolepedagoger vid det andra (5 maj) och pedagoger samt vårdnadshavare vid det tredje (21 maj).

Vi återkommer med mer information inom kort, men boka gärna in datumen. 

Ledningsstöd 2015

Deltagare:

 
Birgitta Andrén Förskolechef VV
Caisa Eriksson Norlandia förskola
Carina Tell Må bra förskolor 
Carina Ågren Senapskornets förskola
Christine Akalla Väsbyskolan VV
Ebba Wannegård Breddenskolan VV
Gabriella Brundin Smedbyskolan VV 
Helena Mattsson Fantasia
Håkan Lönnqvist Bollstanäs skola VV
Jennie Huss Norlandia förskola
John Gustavsson Väsby Nya Gymnasium VV
Johnny Wahlund Grimsta skola VV
Maija Vola Sverigefinska skolan
Marie Larsson Engelska skolan
Petronella Brehm Runby skola VV
Solveig Karlsson Måbra förskolor
Kaija Kuronen Sverigefinska förskolan
Dan Movall  Vittra Väsby
Annika Wennman Vittra Väsby

Hallå där! Per (Pelle) Falk

I mars tar Per Falk över efter Anna Carlsson som projektledare för delprojektet Digital lärmiljö. 


Anna är tjänstledig från sin tjänst som IT-pedagog i Upplands Väsby kommun och Ett lärande Väsby önskar henne lycka till med nuvarande uppdrag hos SKL. 

Läs mer om Pelle i intervjun nedan, och klicka här för att komma till hans egen webbplats. 
 

När lärde du dig något senast?

I morse när jag lyssnade och gav feedback på min sons tal om vildsvin.

 

Vilken roll kommer du att ha?

Jag kommer jobba som strateg, processledare och pedagog i digitaliseringsfrågor på utbildningskontoret.


Vilken app använder du mest?

Twitter och Evernote


Vad ser du för utmaningar?

En av de största utmaningarna för mig är hur vi förmedlar och förstärker MIK – Medie- och informationskunnighet - vår förståelse och förmåga att t ex kunna kommunicera, vara kreativa och källkritiska i och med olika medier. Utmaningen för mig är att ge alla samma möjligheter till lärande. Dessutom tror jag att vi behöver bli bättre på att dela med oss av framgångar, motgångar och material ute på skolorna.  


Vad ser du för möjligheter?

Jag kommer arbeta med olika typer av virtuella och fysiska mötesplatser och utvecklingsmiljöer för utveckling, kunskapsspridning och fortbildning t ex Edcamps och TeachMeets. Dessutom är jag ett processtöd med metoder och idéer för skolor och utvecklingsgrupper när de jobbar med sitt förändringsarbete kopplat till digitaliseringen av skolan.  


Vad är ett lärande Väsby för dig?

Vi lever i en mycket spännande tid med snabb utveckling och spännande innovationer men också stora ekologiska och demokratiska utmaningar för oss människor. För mig finns bara lärande men med nätet och olika digitala verktyg och resurser kan vi individualisera lärandet lättare och lära oss på platser och tider som passar oss. Dessutom kan vi nå och engagera personer utanför skolan och hitta andra att samarbeta med över hela världen. Många möjligheter som bara finns ett klick bort.

Ett lärande Väsby för mig är nog att alla får samma möjligheter att lära sig, oavsett om man är elev, lärare eller medborgare.  

Vad händer i delprojekten?

Klicka på bilden för att se en kort film från ceremonin då förbättringsförslagen överlämnades.

DIALOG


Återkoppling förslag från Dialog för ett lärande Väsby

Den politiska styrgruppen för Ett lärande Väsby har beslutat att projektägare (Anette Ömossa), projektledare (Inger Cronlund), budgetchef (Karin Holmlund) och delprojektledare (Nils Munthe) ska bereda förslagen.

Förslagen är nu tydligt kopplade till delprojekten och finns med i kommunens ordinarie arbete med flerårsplanen.

Vi återkommer under våren med besked om hur förslagen hanterats,
så håll utkik på 
www.upplandsvasby.se/ettlarandebvasby 

 
 

LOKALFÖRSÖRJNING


Delprojektet arbetar utifrån fyra ben – kommunen som tillsynsmyndighet (MHK), kommunen som tillståndsgivare (utbildningsenheten), kommunen som fastighetsägare (fastighetsenheten) och huvudmannen som verksamhetsutövare.

Vi ska enas om vad som är en bra pedagogisk lokal med tillhörande utemiljö som kan stimulera till barns och elevers lärande.

 

ERSÄTTNINGSMODELLER 


Nästa workshop 20 mars, kl. 08.30-12.00! (Inbjudan skickas ut under vecka 10)

Mellan workshop 1 och workshop 2 tas ett förslag fram - en reviderad ersättningsmodell för förskoleklass, fritidsverksamhet och grundskola.

Som utgångspunkt gäller att modellen skall vara enklare än dagens modell.
En avgörande faktor för acceptansen är de att aktuella intressenterna förstår vilka styrmekanismer som finns i modellen. Vidare skall hänsyn tas till aktuell forskning om att ökade resurser  i de tidiga skolåren samt till nyanlända leder till ett förbättrat utbildningsresultat på lång sikt.
 
Arbetsgruppen kommer att ta fram ett förslag som jämförs med dagens utfall och ett simulerat utfall från några  andra kommuners modeller.
Målet är att inhämta synpunkter på förbättringar samt skapa en ökad förståelse för hur resursfördelningen sker.

BARN I BEHOV AV STÖD


Lonneke kommer tillbaks och presenterar sitt arbete för specialpedagoger i kommunen. Mötet kommer att vara på Breddenskolan 17/3 kl. 15.00. 

De specialpedagoger som önskar att lyssna kan anmäla sitt deltagande till Lillie eller Maria på Breddenskolan, senast 13 mars.

Lindberg Lillie (BRE) lillie.lindberg@edu.upplandsvasby.se
Bergman Maria (BRE) maria.bergman@edu.upplandsvasby.se

NYANLÄNDA


Under de senaste månaderna har projektgruppen haft två arbetsmöten där de börjat arbeta fram hur förslagen ska se ut. Innan sommaren ska förslagen presenteras för styrgrupperna. 

Exempel på frågor som diskuteras är mottagning av nyanlända, kartläggning, skolplacering och samarbete mellan inblandade.

LEDNINGSSTÖD

 
Deltagarna träffas den 16-17 februari, 5-6 mars och 5-6 maj.

DIGITAL LÄRMILJÖ


Två workshops i grundläggande iPad-hantering har erbjudits och genomförts.
De blev snabbt fullbokade. Totalt deltog 39 pedagoger från 10 förskolor, som nu sprider kunskapen till sina kollegor.


Samtliga deltagare är intresserade av en fortsättningskurs med fokus på pedagogisk användning.
 
Kommentarer från utvärderingen:
•       Lite längre kurs, 2 timmar gick väldigt fort. Upplägget var mycket bra.
•       Bra att utgå från grunden, steg för steg. Lathunden är toppen!
•       Det är bra att ni ordnar kurser, det behöver vi nu i IT-samhället.
•       Fortsätt med detta, mycket bra!

•       Gör nästa kurs lika bra som nu då man först får genomgång och
sen får försöka själv och kan få hjälp när man behöver. Superbra!! TACK!!


Första ansökningsperioden för utvecklingsmedel är avslutad.
Alla ansökningar som kommit in beviljas och medel kommer snart att betalas ut.
En andra ansökningsomgång pågår nu fram till den 31 mars.
 
Abonnemanget på Inläsningstjänst är på plats och skolledare på alla skolor har fått inloggningsuppgifter för att i sin tur kunna skapa konton till sina pedagoger, som därefter skapar elevkonton. För att boka kostnadsfri utbildning kontaktar du morgan@inlasningstjanst.se  Idag har drygt 1500 nya konton skapats i Väsby, förutom de skolor som hade skollicens sedan tidigare.

Tipsa om goda exempel!

Varje dag görs något bra som är värt att lyftas!

Varje dag lär vi oss något nytt. Dela med dig! Hur jobbar man på din skola? 
Hör gärna av dig med tips på positiva händelser/arbetsmetoder/aktiviteter från din skola.

Vi publicerar materialet här:
www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby

Mejla gärna tips till ettlarandevasby@upplandsvasby.se eller
till kommunikatören i projektet: Lena Remaeus  
Kontakta mig om du vill veta mer om projektet! 
Du når mig via Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00

Inger Cronlund
projektledare Ett lärande Väsby 

 
Copyright © 2015 Upplands Väsby kommun, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences