Företagarnyheter från Upplands Väsby kommun #1 2017
Läs mejlet i din webbläsare

Företagarnyheter från kommunen 

Bästa Väsbyföretagare!
I Väsby finns en lång och stark tradition av företagande. I tidens allt snabbare takt och med en kraftigt växande kommun tror vi att det kan finnas behov av information till dig som företagare från oss i kommunen. Därför har vi startat detta informationsbrev. Brevet kommer att innehålla både sådant vi tror kan vara viktigt och bra för dig att känna till och näringslivsfrågor i allmänhet. Vi kommer att skicka det lite oregelbundet beroende på vad vi har att förmedla och vi lovar att bara mejla dig när vi har viktiga saker att berätta.

Självklart går det att välja att inte få fler mejl från oss eller ändra vilka typer av mejl du får. Det gör du antingen genom länken ovan genom att skicka ett mejl till naringsliv@upplandsvasby.se

Har du tankar, idéer eller kanske åsikter om vad som kan bli ännu bättre i Väsby så tveka inte att höra av dig till oss!
 
Tack för att du jobbar i Väsby!

Mathias Bohman
Kommunstyrelsens ordförande
Anders Wink
Näringslivschef

Strategi för ett växande näringsliv

Under 2016 arbetade kommunen fram en ny näringslivsstrategi tillsammans med några av Väsbys företag, Väsby Promotion och Företagarna. Det övergripande målet med strategin är att skapa tillväxt i näringslivet genom fler arbetsplatser. Det ska vi göra genom att:

  • Skapa tillväxt hos befintliga företag.
  • Attrahera nya företag att etablera sig i Väsby.
  • Stötta nyföretagandet och företagsamheten.
  • Se till att vi har en bra kommunal service till företagen.
  • Arbeta med att stärka vårt platsvarumärke.
  • Samverkan med det lokala näringslivet, bland annat genom Väsby Promotion och Företagarna.
  • Samverka regionalt i näringslivsfrågor genom exempelvis Stockholm Business Alliance (SBA), Arlandaregionen och Samverkan Nordväst.

Vill du veta mer om hur vi i praktiken ska nå våra mål? 

Företagsklimatet i kommunen

Nyligen släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av Sveriges kommuners företagsklimat. Upplands Väsby har en stabil topposition bland Stockholms läns 26 kommuner och rankas i år som nummer 5 i länet. Väsby har haft en position bland landets 10-i topp kommuner sedan 2014 men halkar nu ner till en plats 17 i riket. Vårt mål är dock att vi ska tillhöra de tio bästa kommunerna i landet. 

Vi har identifierat flera förbättringsområden för att vi ska kunna återta en topplacering. Vi ser dels att vi att behöver bli bättre på service och det bemötande vi ger, något vi även noterat från de NKI-mätningar (Nöjd Kund Index) vi gör löpande. Vi upplevs även som dåliga på att informera och att vi är ineffektiva i vår handläggning av ärenden. För att förbättra oss kommer kommunen därför att genomföra en serviceutbildning för alla medarbetare som i någon form har kontakt med företag och näringsliv.

Vi vill också skapa mer dialog med kommunens företag och bli bättre på att se saker från ert perspektiv. Det här återkommer vi med mer information kring under vintern. 

Walk and talk

Onsdag den 4 oktober genomförde kommunen en walk and talk tillsammans med Svenskt Näringsliv, Väsby Promotion och Företagarna. Syftet var att diskutera företagsklimatet i kommunen. Nästan 30 företagare promenerade en kortare sträcka tillsammans med kommunpolitiker och tjänstemän. Efter promenaden samlades alla på Café Messingen för att sammanfatta vad man diskuterat. Ämnen som kom upp var bland andra kommunens upphandlingar, trygghetsfrågor, bemötande och service och yrkesutbildningar. Stort tack till alla er som deltog och välkomna till nästa års vandring!
Aktuellt om kommunens upphandlingar
På kommunens webbplats hittar du information om pågående upphandlingar. För full och heltäckande information om upphandlingar behöver du registrera dig i Kommers som är kommunens system för annonsering. Det är gratis att anmäla sig och du kan få ett meddelande varje gång en upphandling kommer ut. 

Från och med den 1 november kommer vi att skicka ut en enkät efter varje genomförd och avslutad upphandling för att se vad som kan göras bättre.
Pågående upphandlingar

Hör av dig!

Vi är genuint nyfikna på dig och ditt företag och vill gärna veta mer om vad du tycker om företagsklimatet i kommunen och vad vi i kommunen kan bli bättre på. Hör av dig direkt till mig med synpunkter och idéer. 

Möten skapar nya möjligheter så vi vill också gärna träffa dig som företagare. Om du är intresserad av ett besök av mig och kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman får du gärna kontakta mig så bokar vi en tid. Vi ser fram emot att träffas.

Mer information och inspiration hittar du även hos:
Väsby promotion
Företagarna
Nyföretagarcentrum

Anders Wink
Näringslivschef
 
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby
Telefon 08 590 973 80, mobil 073 910 43 80
anders.wink@upplandsvasby.se
Vill du inte få fler mejl från oss eller ändra vilka typer av mejl du får?
Upplands Väsby kommun