Copy
Månatligt nyhetsbrev till dig som arbetar i Väsbys förskolor och skolor
View this email in your browser

Nyheter

  • Filmat material från inspirationsträff
  • Inbjudan till Martin Ingvar 21 maj
  • Kort om uppföljningskonferens Hålla i, hålla ut
  • Ett lärande Väsby i SKL:s magasin om medborgardialog
  • Save the date 27/10 - Så funkar det
  • Vad händer i delprojekten?
Tipsa gärna vårdnadshavare om detta nyhetsbrev.
Den som vill prenumerera på nyhetsbrevet skriver in sin e-postadress på
Ett lärande Väsbys webbplats (www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby)

Vill du tipsa om goda exempel? Hör av dig till oss: ettlarandevasby@upplandsvasby.se

Inspirationsmaterial

Inspirationsträffen för pedagoger den 27 april filmades så att fler kan ta del av innehållet. 
Klicka på bilden för att komma direkt till Anna Kristianssons och Daniel Barkers föreläsningar på Youtube. Länkarna till materialet hittar du vid gulmarkeringen.

Anna Kristianssons föreläsning om tidig matematikträning (TIM) hittar du här: https://youtu.be/dApi0jwoh-Q
Daniel Barkers föreläsning om det flippade klassrummet hittar du här: https://youtu.be/QR9GEdAAEHM
 

Viktigt att motivera!


Martin Ingvar reflekterar över Ett lärande Väsby och föreläser bland annat om motivation vid inspirationsträffen som riktar sig till pedagoger och föräldrar 21 maj.

Hjälp gärna till att sprida inbjudan så att vårdnadshavare nås av informationen!
Materialet är utdelat, upplagt i Skolportalen samt skickat till alla rektorer och förskolechefer för vidare distribution till vårdnadshavare.

Ses vi där? Glöm inte anmäla dig på webben eller via Facebookeventet.

 

Uppföljningskonferens 

En uppföljningskonferens ägde rum den 15 april med syftet att stämma av hur Ett lärande Väsby fortskrider och skapa förutsättningar för fortsatt framgångsrikt förändringsarbete.


Inbjudna till halvdagen ”Hålla i och hålla ut” var nyckelpersoner i projektet, tjänstemän, politiker, rektorer, förskolechefer, fackliga representanter samt delprojektledare och kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S) inledde. 

Malin som är delprojektledare för ledningsstödet höll i programmet tillsammans med sin kollega Roger, och utöver kommunens nya organisation lyftes utmaningar i delprojekten.

Deltagarna valde fyra av åtta delprojekt att diskutera närmare och uppgiften var att bistå projektledaren i utmaningarna. 


En sammanställning över utmaningarna i delprojekten hittar du här Läs om Dialog för ett lärande Väsby
(sid 22-23) i SKL:s magasin om medborgardialog. 


Här kan du ladda ner magasinet som PDF.

Boka in Så funkar det 2015: tisdag 27 oktober

Vad händer i delprojekten?

LOKALFÖRSÖRJNING


Under april månad har arbetet med att ta fram underlag för hur vi ska skapa framtidens förskole- och skollokaler med tillhörande utemiljö fortsatt. Vi har tagit fram de områden som vi tror har betydelse för att kunna skapa ändmålsenliga lokaler och en god utemiljö och bearbetar nu innehållet. Det är lokaler som ägs och förvaltas av kommunen som berörs, oavsett om det är egenregin eller en enskild huvudman som bedriver verksamheten.
 
Tre huvudmän är aktiva i delprojektet, finns det intresse från fler att vara med så går det bra att kontakta någon av delprojektledarna.

Till hösten kommer vi även att bearbeta roller och ansvar för lokalfrågor och stöd för rektorer och förskolechefer i lokalhanteringen. Det innebär bland annat att vi kommer jobba igenom nu gällande lokalhyreskontrakt och gränsdragningslistor och vem som gör vad.

DIALOG

 
27 mars berättar Inger Cronlund och Nils Munthe om Dialog för ett lärande Väsby på nätverkskonferens för kommundirektörer och kvalitetschefer. Konferensen anordnades av SIQ - Institutet för kvalitetsutveckling.
29 april föreläste Inger och Nils om samma ämne vid SKL:s kurs i medborgardialog vid komplexa samhällsfrågor.  

DIGITAL LÄRMILJÖ


Projektet har lämnat etableringsstadiet och är igång.
24 ansökningar är inlämnade av 27 möjliga. Ekonomienheten skall ha överfört medel till respektive skola och förskola.  

ERSÄTTNINGSMODELLER 

 
Arbetet löper på och handlar just nu om att göra en planering framåt med förslag till hur den nya ersättningsmodellen ska sjösättas. Med tanke på att delprojekten mer eller mindre hänger ihop finns en del frågetecken att räta ut. Behövs ett tillskott av resurser för att kunna införa ny modell? Finns resurser? Hur påverkas detta delprojekt av Barn i behov av stöd och Nyanlända? Möjligen kan detta delprojekt behöva vänta in andra.

BARN I BEHOV AV STÖD


Webbenkät till förskolechefer/rektorer kompletteras med telefonintervjuer
Innehåll och bemanning av referensgrupper till konsultledda workshops

NYANLÄNDA

 
Just nu arbetar projektgruppen på att ta fram förslag på övergripande modeller för nyanlända elevers utbildning. Tanken är att det ska tas beslut om modell till sommaren. Därefter kommer arbetet fokusera på organiseringen på enhetsnivå. Planen är att en ny modell ska vara igång till 1 januari 2016.

LEDNINGSSTÖD


Deltagarna arbetar med de olika förändringsinitiativen (pedagogiskt ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete, skolkultur eller styrning och ledning) och träffas 5-6 maj. 
Fokus på uppföljning av förändringsinitiativen, verktyg, coachning och erfarenhetsutbyten.
 


Tipsa om goda exempel!

Varje dag görs något bra som är värt att lyftas!

Varje dag lär vi oss något nytt. Dela med dig! Hur jobbar man på din skola? 
Hör gärna av dig med tips på positiva händelser/arbetsmetoder/aktiviteter från din skola.

Vi publicerar materialet här:
www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby

Mejla gärna tips till ettlarandevasby@upplandsvasby.se eller
till kommunikatören i projektet: Lena Remaeus  
Kontakta mig om du vill veta mer om projektet! 
Du når mig via Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00

Inger Cronlund
projektledare Ett lärande Väsby 

 
Copyright © 2015 Upplands Väsby kommun, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences