Copy
Månatligt nyhetsbrev till dig som arbetar i Väsbys förskolor och skolor
View this email in your browser

Innehåll

 • Så funkar det - gå 2 för 1
 • Hallå där Anna Isberg
 • 8/10 Workshop ersättningsmodell
 • 15/10 Återkoppling Dialog för ett lärande Väsby
 • Tips: Föreläsning om romer & Matsalskampen
 • 11/11 Uppföljningskonferens - save the date
 • Vad händer i delprojekten?
 • Insamling av goda exempel
Vill du tipsa om goda exempel eller tycka till om nyhetsbrevet?
Hör av dig till oss: ettlarandevasby@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby
 
Under höstlovet (27 oktober) arrangeras konferensen Så funkar det i Messingen - vi ses väl där?
 

Väsbys lärare går 2 för 1!


Ett lärande Väsby gör i år en satsning på kompetensutveckling inom den digitala lärmiljön och erbjuder därför alla lärare och förskolelärare i Väsby, att gå två personer till priset av en på Så funkar det.

Erbjudandet gäller förskollelärare och lärare i kommunen oavsett huvudman,
och även dig som redan hunnit anmäla dig.

För att ta del av erbjudandet behöver du anmäla dig via den särskilda VIP-länken nedan. Obs! Antalet deltagare är begränsat - först till kvarn!
Anmäl dig via länken nedan, senast 19 oktober:

Vip-anmälan


Så funkar det! Messingen
27 oktober 2015 kl. 08.30 - 16.30


Kostnad: Ordinarie pris är 495kr/person, exkl. moms
Ett lärande Väsbys erbjudande: Gå två till priset av en

Här hittar du praktisk information och hela programmet.

Hallå där Anna Isberg!


Lärare på Bollstanäs skola som föreläser om legorobotar på Så funkar det 2015.
Vad kommer din föreläsning att handla om?

Hur man kan jobba med programmering i skolan med hjälp av en legorobot. Det ska bli väldigt spännande och jag hoppas kunna inspirera andra att våga något som man aldrig gjort förut.

Jag kommer också att berätta om det samarbete som jag och Helena Dalivin på Mälarhöjdens skola startat; hur vi la upp vårt projekt, hur projektet fortlöpte och hur vi avslutade det. Jag vill kunna ge andra lärare vår planering så att de bara kan köra igång själva.

Är det viktigt att dela med sig av tips eller pedagogiska knep kollegor emellan? 

Ja väldigt viktigt! Vi lärare har inte alltid så mycket tid och då är det fantastisk om någon redan provat och skrivit ner både för- och nackdelar med deras arbete. Sen är det ju roligt att dela med sig om det är något man när nöjd med.

Hur jobbar ni på Bollstanäs med samverkan? 

Vi jobbar väldigt nära varandra i arbetslagen, vi jobbar också med kollegialt lärande och tycker att lärare som handleder och stöttar vandra bara blir bättre i sin yrkesroll.

Var hittar du som lärare själv inspiration?

I andra duktiga och inspirerande lärare och i eleverna.

När lärde du dig något senast?

Det var i somras när sonen var med i en fisketävling och jag fick ta bort abborren från kroken eller rättare sagt operera bort abborren för att den svalt kroken.

8/10 Workshop om nya ersättningsmodellen

En tredje och sista workshop kring den nya ersättningsmodellen äger rum den 8 oktober.

Inbjudan har skickats ut och vänder sig till samma personer som deltagit tidigare - huvudmän, rektorer, förskolechefer och tjänstemän.

Syftet är att diskutera och arbeta med förslaget samt planera för ett successivt införande från och med årsskiftet.

 

15/10 Återkoppling
Dialog för ett lärande Väsby

Nedanstående inbjudan har skickats ut och riktar sig till alla som tidigare medverkat i dialogarbetet, men alla som är intresserade och nyfikna på hur förbättringsförslagen tagits om hand är välkomna.

Anmäl dig senast 5 oktober, till nils.munthe@upplandsvasby.se
Tips
Föreläsning:

Lär dig mer om romer


När: Den 14:e oktober kl. 17-19
Var: Ragnvald, messingen plan 2

Som ett led i att öka kunskapen för romsk inkludering i Upplands Väsby erbjuds personal verksamma inom förskola och skola en utbildning om romers historia, kultur och rättigheter.
 
Ur ett interkulturellt perspektiv och utifrån aktuell forskning berättar Angelina Dimiter-Taikon och Christina Rodell Olgaç om romers och resandes ursprung, historia och nutida situation med särskilt fokus på skol- och utbildningssituationen. De kommer även berätta om dagens Romastrategi och den romska brobyggarutbildning med inriktning mot skolan som de varit ansvariga för på Södertörns högskola, samt erfarenheterna från arbetet i Roma Kulturklass.
 
Till sist kommer Helena Manner, ordförande för Öppet hus för unga romer, att berätta om föreningens verksamhet i Upplands Väsby.
 
Anmälan sker till: sofia.gullberg@upplandsvasby.se senast den 5 oktober.
Obs. antalet platser är begränsade. Vi bjuder på smörgås och kaffe.
 
Tävling:

Matsalskampen i november


Anmäl din skola till årets upplaga av Matsalskampen. Tävla om 20 000, 15 000 och 10 000 kronor!

Matsalskampen inträffar den 23 – 27 november och är en tävling där både kommunala och fristående skolor
i totalt nio kommuner tävlar om vilken skola som slänger minst mat under en vecka.

Alla skolor i Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna är inbjudna till Matsalskampen som arrangeras av det kommunala avfallsbolaget SÖRAB och har som syfte att minska matavfallet.

Välkommen med din anmälan senast 23 oktober på www.sorab.se/skola där du även kan läsa mer om tävlingen.

Vad händer i delprojekten?

LOKALER


Arbetet med att ta fram riktlinjer för planering och utformning av pedagogiska lokaler fortgår enligt plan. Under oktober kommer funktionskrav på lokaler att diskuteras med de utförare som deltar i delprojektet.
 
Deluppdragen som handlar om roller och ansvar i lokalfrågor samt utformning av stöd till rektorer och förskolechefer i lokalhanteringen har kommit igång. I september hade vi en träff med de utförare som är med i delprojektet om vilka området vi ska utveckla när det gäller stöd i lokalplaneringen och vi kom fram till att vi ska ta fram en ”hyresgästpärm” (digital eller fysisk) som bland annat förtydligar ansvaret som följer med ett lokalhyreskontrakt, vad ansvar för arbetsmiljön innebär och hur man gör när exempelvis miljökontoret gjort en inspektion och synpunkter måste tas omhand.

Delprojektledare: Anna Hedström och Britt Lexander

DIALOG

 
Arbete med återkoppling och kommunikation av förbättringsförslagen.
En inbjudan har gått ut till tidigare deltagare gällande den 15 oktober då vi berättar hur förslagen tagits om hand. Då finns det möjlighet för alla nyfikna att ställa frågor samt höra delprojektledarna berätta om hur arbetet går.

Ett förslag på nytt projekt har arbetats fram och det är ett dialogprojekt som riktar sig till skolor och samarbetet med vårdnadshavare.

Delprojektledare: Nils Munthe

DIGITAL LÄRMILJÖ


Delar av projektmedlen används för att stötta samtliga verksamheter med biljetter till konferensen Så funkar det.
 
SKL:s LIKA, it-tempen för skola och förskola kommer att användas framöver. Information kommer från Per Falk via e-post. För den som vill läsa mer finns information här: http://lika.skl.se

Intervjuer om arbetet kommer att genomföras för hitta goda exempel från verksamheterna kopplat till ansökningen om medel i  den digitala lärmiljön. Vi hoppas att det kan leda till ökad transparens om verksamheternas utvecklingsarbete, goda exempel och leda till en ökad attraktionskraft för kommunen som helhet.

Delprojektledare: Per Falk

ERSÄTTNINGSMODELLER 

 
Ett förslag på ny ersättningsmodell presenteras den 8 oktober vid en tredje och sista workshop. Modellen presenteras och förankras internt och beslutas därefter i kommunstyrelsen. Målet är att kunna införa en ny ersättningsmodell successivt från och med 1 januari 2016.

Delprojektledare: Magnus Hjort

BARN I BEHOV AV STÖD


I samband med inlämnadet av åtgärdsplaner utifrån Skolinspektionens tillsyn av utbildningsverksamheter
kommer delprojektet att successivt övertas av utbildningskontoret inom ordinarie verksamhet.

Delprojektledare: Henrik Malmström

NYANLÄNDA


Just nu kommer det många nyanlända elever.

Projektet om nyanlända består av tre delar:
 1. Utökad mottagningsverksamhet som utöver grundskola även omfattar förskola och gymnasium
 2. Ny finansieringsmodell för studiehandledning på modersmål 
 3. Tre skolor blir specialiserade för undervisning för nyanlända elever
Mest prioriterad är den utökade mottagningsverksamheten och projektgruppen hoppas kunna genomföra denna del redan under hösten 2015. Hur det faktiska arbetet med nyanlända kan utvecklas samt hur det systematiska kvalitetsarbetet ska se ut tittar man närmare på.

Arbetet med att välja ut vilka skolor som ska specialiseras för att ta emot nyanlända elever pågår och fortsätter under 2016. Den nya modellen beräknas vara igång till höstterminen 2016.
 
Delprojektledare: Björn Axén

LEDNINGSSTÖD


Ledningsstödet till rektorer och förskolechefer kommer att fortsätta i nätverksform och tre datum är inbokade. Det första tillfället är 13 november och de två kommande i januari respektive april.

Syftet är att fortsätta stödja rektorer och förskolechefer i sitt uppdrag i allmänhet och ledarskap i synnerhet.

Delprojektledare: Malin Danielsson

 

Tips om goda exempel!


 
Hur jobbar din skola eller förskola med digital lärmiljö?

Mejla tre bra saker med just din förskola eller skola, så att vi kan bygga upp en bank med massor av goda exempel. Tillsammans kan vi stärka den positiva bilden av förskolan och skolan i Väsby.

Mejla, ring eller spring förbi... men BERÄTTA om stort och smått.
 
ettlarandevasby@upplandsvasby.se
Telefon: 08-590 977 09 (Lena Remaeus, kommunikatör)

Pssst! Nästa nyhetsbrev samlar in goda exempel kring t ex skolmiljö/lokaler.
Kontakta mig om du vill veta mer om projektet! 
Du når mig via Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00

Inger Cronlund
projektledare Ett lärande Väsby 

 
Copyright © 2015 Upplands Väsby kommun, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences