Copy
Månatligt nyhetsbrev till dig som arbetar i Väsbys förskolor och skolor
View this email in your browser

Nyheter 

  • Seminarium: Ledarskap för skolan (18 mars)
  • Resultatet från Dialog för ett lärande Väsby
  • Digital satsning 
  • Hallå där Lonneke Pronk, student
  • Ett lärande Väsby på skolmässan 
  • Vad händer i delprojekten?
Tipsa gärna vårdnadshavare om detta nyhetsbrev.
Den som vill prenumerera på nyhetsbrevet skriver in sin e-postadress på
Ett lärande Väsbys webbplats (www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby)

Vill du tipsa om goda exempel? Hör av dig till oss: ettlarandevasby@upplandsvasby.se


Håll utkik efter inbjudan!


Seminarium 18 mars: 
Ledarskap för skolan


Rektorer, förskolechefer, chefstjänstemän, huvudmän och ledamöter i kommunstyrelse och utbildningsnämnd bjuds in.

Anmälan sker via Inger Cronlund:
inger.cronlund@upplandsvasby.se

Dialog för ett lärande Väsby

Tack!

Jag är jätteglad över det otroliga engagemang för skolan och förskolan i Väsby som visats, säger Nils Munthe, projektledare för Dialog förett lärande Väsby. Vi har arbetat med en ny metod tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och jag tycker att det varit lyckat. Stort tack till alla som medverkat!

Den 19/1 lämnades förbättringsförslagen över till kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman, som tar dem vidare till den politiska styrgruppen för Ett lärande Väsbys. Förslagen ska beredas och återkoppling ska ske.

Till ceremonin i Messingen kom ett femtiotal personer som medverkat.

Här hittar du förbättringsförslagen

www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby

Digitala lärmiljön

Digital kompetensutveckling pågår


Intresset för workshopen "iPad på förskola" var stort och kurserna blev snabbt fullbokade. Det första utbildningstillfället gick av stapeln i Messingen 22/1. 
Hela 45 pedagoger genomför grundkursen som leds av Ann-Louise Kask (Ringblomman), Maj Thunberg (Spargrisen) och Helena Törnkvist (Sanda Ängar). Stort tack!

Håll utkik efter nästa kurs som vi kommer att flagga för här i nyhetsbrevet.  
Den ges lite längre fram och går igenom hur iPaden kan
integreras i verksamheten för att främja barnens utveckling och lärande i undervisningen.
Bra jobbat! Pedagogerna som som deltar kommer från från Bryggan, Fantasia, Senapskornet, Spargrisen, Hopprepet, Skogsdunge, Borgen och Ringblomman. 

Har du kommit igång med inläsningstjänsten? 


Alla skolor ska ha fått information om hur man kommer igång. Vill du ha hjälp att komma igång finns möjlighet till kostnadsfri utbildning men varje skola måste boka lämplig tid direkt med Inläsningstjänst.
 
Du skapar ett konto per elev och har därefter tillgång till inlästa skolböcker i alla ämnen. Via appen kan du lyssna direkt via webb, telefon eller platta.
Tipsa gärna vårdnadshavare om detta då alla elever, inte bara de med läs- och skrivsvårigheter kan vara hjälpta av inlästa läromedel. Läs mer...
Har du frågor om workshop, ansökningsbara medel eller inläsningstjänsten? 
Kontakta Anna Carlsson, 
IT-pedagog och delprojektledare för Den digitala lärmiljön
Telefon: 08-59097623 eller e-post: anna.carlsson@upplandsvasby.se

 

Tack!


Jag har haft en jätte bra tid i Upplands Väsby kommun. Jag hoppas att mitt bidrag ska hjälpa er att utveckla skolor i Väsby.

Om ni vill komma i kontakt med mig eller veta mer om min rapport - ta gärna kontakt med Inger Cronlund.


Hej då!
/Lonneke

 

Hallå där! Lonneke Pronk

Vem bör läsa din rapport om barn i behov av särskilt stöd?

Alla får självklart läsa den, men de viktigaste målgrupperna är förskolelärare, grundskolelärare, förskolechefer, rektorer och specialpedagoger. Jag hoppas att alla ska kunna lära sig något och bli inspirerad till att utveckla både skola och undervisning.

Vad har du som student arbetat med i Ett lärande Väsby?

Under hösten 2014 har jag hjälpt till i delprojektet Barn och elever i behov av stöd och delprojektet Nyanlända barn och elevers utbildning. För Barn och elever i behov av stöd har jag tagit fram vilka regler och riktlinjer det finns för förskolor och grundskolor. Jag beskrev internationell forskning om förskolor, grundskolor och övergången från förskola till grundskola samt Finlands skolsystem. För Nyanlända barn och elevers utbildning har jag beskrivit hur skolor i Finland, Kanada och Nederländerna arbetar med nyanlända elever.  

Flera faktorer påverkar barns lärande och deras skolresultat. Vilka har du skrivit om och varför?

Nyzeeländaren John Hattie har gjort en lista med faktorer som påverkar barns lärande allra mest. Jag valde fjorton faktorer från hans lista en skrev bland annat om feedback, direkt undervisning, tidiga insatser, kamratbedömning, utmanande mål och organisation i förväg. Jag hoppas att lärare och rektorer undersöker vilka av faktorer de redan arbetar med och vilka de kan förbättra. 

Är du förvånad över något som kommit fram i samband med din forskning?

När jag kom till Sverige läste och hörde jag mycket negativt om undervisningen i Sverige via nyheterna. Men när jag läste internationella artiklar upptäckte jag att svenska förskolor ses som en av de bästa i världen! Det svenska systemet med en förskola för alla är en bra förebild för andra. Det kan vi vara stolta över!

Vad har du lärt dig under tiden du har praktiserat i projektet Ett lärande Väsby?

Jättemycket! Jag vet mycket mer om skolsystem nu, särskilt det svenska Jag har lärt mig hur skolor och lärare kan påverka barns lärande och hur man kan jobba med föräldrar. Ett lärande Väsby är ett unikt skolprojekt och jag är glad att jag kunde delta och hjälpa till. Att vara del av Ett lärande Väsby och att träffa alla som jobbar eller bo i kommunen var väldigt inspirerande. Det är bra att se hur motiverade alla är att utveckla skolan i Väsby.


Skolmässan ägde rum i helgen och
Ett lärande Väsby fanns på plats. 

Klicka här för att se ett reportage från Skolmässan 2015 (länk till Väsby Play). 

Vad händer i delprojekten?

LOKALFÖRSÖRJNING

Delprojektet ska arbeta utifrån fyra ben – kommunen som tillsynsmyndighet (MHK), kommunen som tillståndsgivare (utbildningsenheten), kommunen som fastighetsägare (fastighetsenheten) och huvudmannen som verksamhetsutövare.

Vi ska enas om vad som är en bra pedagogisk lokal med tillhörande utemiljö som kan stimulera till barns och elevers lärande.


Inledningsvis tas förslag på vilka områden som kommunen respektive huvudmannen ska få tycka till fram. Exempel på några områden som troligtvis kommer vara med är energi, miljö, teknik och utformning av lokaler/funktioner. Arbetsgruppen och de huvudmän som är med i delprojektet jobbar med dessa frågeställningar under februari.

Utemiljön som utgör förskolegården och skolgården kommer att beröras.
Det är viktigt att diskutera detta ordentligt då det har betydelse för samhällsplaneringen och påverkar utrymmet som krävs för att skapa en bra förskola eller skola.

DIALOG

Resultatet från Dialog för ett lärande Väsby och de förbättringsförslag som arbetsgrupperna tagit fram är överlämnade till den politiska styrgruppen för Ett lärande Väsby. Återkoppling återstår. 

Utvärderingen visar att förtroendet för de andra medverkande har ökat hos 65 %.

ERSÄTTNINGSMODELLER

Projektgruppen har varit i kontakt utbildningsavdelningarna i Sollentuna och Nacka och på studiebesök i Täby kommun.  I mars månad är det dags för en andra workshop kring morgondagens ersättningsmodell. 

Vi återkommer med inbjudan så snart planeringen är klar och hoppas att alla som bjöds in samt deltog vid den första, även kan medverka vid den andra. 

BARN I BEHOV AV STÖD

Rapporten som Lonneke Pronk tagit fram är en litteraturstudie som ger vetenskaplig input till diskussionerna kring barn i behov av stöd. Hennes arbete är redovisat för styrgruppen och kommer att fungera som underlag för de arbetsgrupper som ska bildas i nästa steg. Grupperna bör bestå av lärare, förskolepedagoger och eventuellt en grupp med pedagoger med specialpedagogisk utbildning. Vi återkommer med mer information.

NYANLÄNDA

Projektgruppen arbetar med den nulägesanalys som skapar en gemensam målbild och beskriver Upplands Väsby utifrån olika perspektiv. En omvärldsanalys görs och Skolverket samt Skolinspektionens underlag gås igenom liksom forskning. 

LEDNINGSSTÖD

Hittills har 17 rektorer och förskolechefer deltagit. Utvärderingen visar att deltagarna värdesätter erfarenhetsutbyte och nätverk som ett led i skolutvecklingsarbetetRektorerna har fått utvärdera sin egen förmåga inom tre områden som handlar om systematiskt kvalitetsarbete, skolkultur och nätverk. 

Nästa etapp i ledningsstödet startar 17 februari. 

Tipsa om goda exempel!

Varje dag görs något bra som är värt att lyftas!

Varje dag lär vi oss något nytt. Dela med dig! Hur jobbar man på din skola? 
Hör gärna av dig med tips på positiva händelser/arbetsmetoder/aktiviteter från din skola.

Vi publicerar materialet här:
www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby

Mejla gärna tips till ettlarandevasby@upplandsvasby.se eller
till kommunikatören i projektet: Lena Remaeus  
Kontakta mig om du vill veta mer om projektet! 
Du når mig via Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00

Inger Cronlund
projektledare Ett lärande Väsby 

 
Copyright © 2015 Upplands Väsby kommun, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences