Copy
Månatligt nyhetsbrev till dig som arbetar i Väsbys förskolor och skolor
View this email in your browser

Innehåll

  • Hösten 2015
  • Så funkar det
  • Gott exempel - förskoleapp
  • Almedalen
  • Föreläsningstips - Hållbar och klimatsmart mat i skola och förskola 
  • Vad händer i delprojekten?
Vill du tipsa om goda exempel eller tycka till om nyhetsbrevet?
Hör av dig till oss: ettlarandevasby@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby
 

Terminsstart


Projektet drar igång igen efter semestrarna och det blir en spännande höst där vi närmar oss resultat i vissa delprojekt, förslag på ny ersättningsmodell till exempel.

En del frågor som projektet arbetar med kommer successivt att lämnas över till utbildningskontoret.

Datum att boka in:
En uppföljningsdialog ledd av de tidigare samtalsledarna i dialogprojektet (Martin och Lotta) är planerad till den 15 oktober.

Preliminära datum för uppföljningskonferenser är 11 november (fm) och 14 april (fm).


/Inger 

Så funkar det arrangeras för fjärde året i rad i Upplands Väsby och är en fortbildningsdag och mötesplats för dig inom skolan, som konkret och praktiskt ger dig inspiration och kunskap om användandet av tekniska verktyg som pedagogiska hjälpmedel. En dag som ger dig tips och idéer att ta med in i klassrummet! 
 

Välkommen att anmäla dig!


Så funkar det - tisdag 27 oktober 2015 Kl. 08.30 - 16.30
Messingenhuset, Love Almqvist torg 1

Kostnad: 495kr/person, exkl. moms

Årets inledningstalare är Christer Holger, grundaren av Skapaskolan.

Här hittar du praktisk information, anmälan och hela programmet.

Väsby + UR = förskoleapp


Förskolebarn får möjlighet att arbeta med språkutveckling och matematik med hjälp av en ny app. Upplands Väsby kommun är en av två kommuner som deltar i utvecklingen av Utbildningsradions nya verktyg Tripp trapp träd. En applikation särskilt för yngre barn.

Här hittar du pressmeddelandet.
Klicka på bilden för att läsa mer i veckans Vi i Väsby (Foto: Anna Björklund)

Om skola i Almedalen


Seminariet inkubator för innovation och skolutveckling fokuserade på förskola och Väsby lärlabb.

Tack Helena Aldén, Birgitta Andrén och Per Falk, delprojektledare för delprojektet den digitala lärmiljön. Strålande insatser i Almedalen!

 
Upplands Väsby kommun fanns på plats i Almedalen och pratade om skola, stadsbyggnad, hållbarhet och medborgardialog. Det första seminariet kretsade kring Väsby lärlabb.
 

Inkubator för innovation och skolutveckling

Vi inledde måndagen på Fenomenalen på temat Inkubator för innovation och skolutveckling. Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande (s) hälsade alla välkomna med orden:

Teknik i skolan är inget nytt och att investera och rulla ut datorer till alla elever ses ofta som den enkla vägen. Men hur skapar vi riktiga mötesplatser för lärande och innovation? Hur går vi från att förlita oss på eldsjälar till en mer systematisk utveckling, spridning och användning av metodik?

Vår vision är att inkubatorn ska blir en naturlig mötesplats och testbädd för idéer som skapar förutsättningar för att sprida, dela, ta del av och förmedla innovation i lärande såväl i Upplands Väsby och Sverige som internationellt. Hur når vi dit diskuterades och dessa medverkade:

Per Falk, IT-strateg och processledare, Upplands Väsby kommun
Birgitta Andrén, förskolechef Upplands Väsby kommun
Helena Aldén, förskollärare, Upplands Väsby kommun
Carl Heath, forskare och utvecklare på Interactive Institute

Föreläsning 15 september

Föreläsningen Hållbar och klimatsmart mat i skola och förskola den 15 september kl 18-19.30 anordnas av Måltidsakademin. Föreläsningen vänder sig till föräldrar, pedagoger och andra intresserade.

Plats: Messingen, lokal Ragnvald, plan 2.

Anmälan sker till folkhälsosamordnare helene.hagberg@upplandsvasby.se
(senast 7 september).

OBS! begränsat platsantal. Först till kvarn gäller.
Klicka på bilden för mer information.

Vad händer i delprojekten?

LOKALER


Arbetet med att ta fram riktlinjer för planering och utformning av pedagogiska lokaler pågår för fullt. Utförarna och kommunens arbetsgrupp har arbetat igenom riktlinjer och kravställningar för bland annat teknik, avfall, energi- och miljöområdet. I höst påbörjas beskrivningen av verksamhetens funktionskrav och hur lokalerna behöver utformas för pedagogiska ändamålsenligheten. Vi ska också hantera riktlinjer för planering av utemiljö, storkök och idrottslokaler.
 
Deluppdragen som handlar om roller och ansvar i lokalfrågor samt utformning av stöd till rektorer och förskolechefer i lokalhanteringen sätter igång. Det blir en spännande höst med fokus på utförarnas behov. Vi kommer att träffa de utförare som är med i vårt delprojekt och ta fram de områden där det behövs stöd. Vi har sen tidigare nulägesanalys konstaterat att många tycker att gränsdragningslistan i hyreskontraktet är svår att förstå, man har inte medel för att sköta det inre underhållet i lokalerna och det finns frågetecken kring ansvaret för utemiljön. Stöd kan innebära framtagande av mallar, rutiner, utbildningspaket, träffar med förvaltare, en gemensam resurs. Vi får se vad delprojektet kommer fram till.

Delprojektledare: Anna Hedström och Britt Lexander

DIALOG

 
Arbete med återkoppling och kommunikation av förbättringsförslagen.
I höst planeras en uppföljningsdialog med tidigare deltagare, preliminärt datum är 15 oktober. 

Ett förslag på nytt projekt har arbetats fram och det är ett dialogprojekt som riktar sig till skolor och samarbetet med vårdnadshavare.

Delprojektledare: Nils Munthe

DIGITAL LÄRMILJÖ


En enkät till pedagoger i förskola och skola har precis gått ut. Senast 11 september vill vi att du fyller i enkäten som du hittar här; https://goo.gl/YoaWGP

I ansökan om medel för digital utveckling ska ni beskriva hur insatserna gentemot de mål ni satt upp för er verksamhet, ska utvärderas. Beroende på vilka mål det är kan troligtvis enkäten, i alla fall delvis, fungera som utvärdering och uppföljning för er internt, lika väl som den gör för projektet som helhet.

Enkäten kommer att gå ut igen i början av 2016 och en tredje gång, i november 2016.

Delprojektledare: Per Falk

ERSÄTTNINGSMODELLER 

 
Vid den senaste workshopen enades deltagarna om en ny fördelningsgrund av strukturbidraget som bygger på att resurser ska fördelas efter behov, bland annat kopplat till föräldrars utbildningsbakgrund.  Efter det har arbetet samordnats med de delprojekt som påverkar resursfördelning bland annat nyanlända och lokalersättningen.

Ett förslag på ny ersättningsmodell kommer att presenteras den 8 oktober vid en workshop för rektorer och förskolechefer. Modellen ska presenteras för utbildningsnämnden och därefter beslutas i kommunstyrelsen. Ny ersättningsmodell kommer att införas stegvis från och med 1 januari 2016.

Delprojektledare: Magnus Hjort

BARN I BEHOV AV STÖD


Inom Barn och elever i behov av stöd så hänger mycket av arbetet ihop med Utbildningskontorets arbete med att ta fram handlingsplaner efter Skolinspektionens tillsyn. Detta arbete hänger tätt samman med kontorets och utbildningsnämndens arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Förbättrade analyser och ett tydligare arbete med att identifiera och hantera utvecklingsområden på olika nivåer leder till ökade möjligheter att sätta in rätt stöd i rätt tid för barn och elever.

Alla förelägganden ska vara åtgärdade (i vissa fall med handlingsplaner) och redovisade till skolinspektionen 8 oktober.

Delprojektledare: Henrik Malmström

NYANLÄNDA


Projektet om nyanlända består av tre delar:
  1. Utökad mottagningsverksamhet som utöver grundskola även omfattar förskola och gymnasium.
  2. Ny finansieringsmodell för studiehandledning på modersmål 
  3. Tre skolor blir specialiserade för undervisning för nyanlända elever.
Mest prioriterad är den utökade mottagningsverksamheten och projektgruppen hoppas kunna genomföra denna del redan under hösten 2015. Projektet kommer även börja titta närmare på hur det faktiska arbetet med nyanlända kan utvecklas samt hur det systematiska kvalitetsarbetet ska se ut. 

Under hösten 2015 sätter arbetet med att välja ut de skolor som ska specialiseras för att ta emot nyanlända elever. Det arbetet kommer att fortsätta under 2016 och den nya modellen beräknas vara igång till höstterminen 2016.
 
Just nu kommer det många nyanlända elever. Under året har det redan kommit omkring 90 nyanlända elever vilket kan jämföras med omkring 70 tidigare år.

Delprojektledare: Björn Axén

LEDNINGSSTÖD


Ledningsstödet till rektorer och förskolechefer kommer att fortsätta att nätverksform och tre datum är inbokade. Det första tillfället är 13 november och de två kommande i januari respektive april.

Delprojektledare: Malin Danielsson


Tipsa om goda exempel!

Varje dag görs något bra som är värt att lyftas!

Varje dag lär vi oss något nytt. Dela med dig! Hur jobbar man på din skola? 
Hör gärna av dig med tips på positiva händelser/arbetsmetoder/aktiviteter från din skola.

Vi publicerar materialet här:
www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby

Mejla gärna tips till ettlarandevasby@upplandsvasby.se eller
till kommunikatören i projektet: Lena Remaeus  
Kontakta mig om du vill veta mer om projektet! 
Du når mig via Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00

Inger Cronlund
projektledare Ett lärande Väsby 

 
Copyright © 2015 Upplands Väsby kommun, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences