Copy
Månatligt nyhetsbrev till dig som arbetar i Väsbys förskolor och skolor
View this email in your browser

Innehåll

 • Hälsning från projektledaren
 • Resultaten lyfter (vid E4:an)
 • Återblick till Så funkar det 2016
 • Vad händer nu? 
 • Väsby Makerspace fortsätter 
 • Uppföljningskonferens Scandic
 • Utvärdering av processen
www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby  ettlarandevasby@upplandsvasby.se 
 

God fortsättning!

God fortsättning och ett GOTT NYTT ÅR 2017 önskar Malin Danielsson (projektledare)
Ännu en termin till ända och vi går mot  ett nytt år med en särskilt skön känsla av att våra insatser givit effekt. Barnens framgångar och elevernas förbättrade resultat är så glädjande och självklart ett resultat av ihärdigt och uthålligt arbete tillsammans med många aktörer i skolor och förskolor.  

Ett Lärande Väsby bidrar med ett uthålligt tillitsbygge bland de som har ansvar för skolor och förskolor i Väsby, det är stort och ganska unikt. Låt oss hålla i och hålla ut!

Resultaten lyfter vid E4-an

Den senaste tidens förbättrade resultat visar att skolutvecklingen i Väsby går åt rätt håll. För att sprida dessa glada nyheter berättar kommunen om detta på "trädet" intill E4-an.

Återblick: Så funkar det

330 personer deltog i 2016 års konferens och på safunkardet.org hittar du bilder och intervjuer från dagen. Vi kommer att fylla på med ytterligare bilder och datum för nästa års konferens på denna webbplats, så håll utkik där.
Konstantinos Patsuoras, Elevassistent Grimstaskolan
– Jag tycker det är ett trevligt initiativ. Det är bra för jag lär mig nya saker. Jag var på en workshop om hur lärarmaterial till undervisningen kan designas.

– Det är första gången jag är här. Hoppas inte det är den sista! Jag har varit på en väldigt kreativ workshop om hur ipads kan användas i undervisningen. Jag skulle önska att det fanns mer tid att göra mer praktiska övningar på workshopsen.

Elvira Blom, lärare gru– Det är första gången jag är här. Jag har gått på workshop om Blue-bots som är en enkel form av programmering till barn och bra för nybörjare! Jag skulle gärna arbeta med fler tekniska hjälpmedel i skolan som ipads och datorer.ndskola, Förskola till åk 3

Vad händer nu?

Projektet leds fortsatt från kommunledningskontoret och pågår till halvårsskiftet 2017.
Styrgruppen övergår i huvudmannamöten som leds av utbildningschefen.

Befintliga delprojektledare och politisk styrgrupp kvarstår fram till projektslut.

Det som återstår av budget går till digitala lärmiljön, projektledning, dokumentation och utvärdering.


Dessa tre delprojekt fortsätter under 2017. 
 • Ersättningsmodeller
  Fokus på förskola. Alternativ tas fram och diskuteras i workshop.
 • Lokalförsörjning –  fortsatt utredning
 • Den digitala lärmiljön
  Ny sökomgång med stimulansmedel för 2017 
  + forts. Makerspace

Väsby Makerspace fortsätter!

Väsby Makerspace fortsätter under vårterminen men på ny adress! Makerspace flyttar till utbildningskontorets centrala lokaler intill Pyramiden (mitt emot Messingen/Kulturhuset).

Flera studiebesök och 32 stycken workshops har genomförts hittills och Per Falk och Magnus Kortell har uppmärksammats på många håll. 

Vill du boka tid? http://blogg.upplandsvasby.se/vasbymakerspace/


På webben finns kalendern som visar vilka lediga tider som finns. Kika och mejla sedan makerspace@upplandsvasby.se för att boka och diskutera upplägg.


Uppföljningskonferens (14/11)

Skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby startade med en konferens i november 2013 och nu ingår fem av åtta delprojekt i utbildningskontorets ordinarie verksamhet. Den 14 november träffades tjänstemän, skolledare, förkolechefer, fackliga företrädare, förtroendevalda och andra engagerade i skolutvecklingen i Väsby för att stämma av hur det går. På agendan stod resultatuppföljning men även diskussion om nästa steg.

Även om projektet Ett lärande Väsby avslutas kommer ju skolutvecklingen att fortsätta, och vi är på god väg, menar Lars Valtersson som inledde.


Här hittar du den nyhet som publicerades på upplandsvasby.se efter konferensen.

Utvärdering av projektet

Resultatet kommer att följas upp längre fram men redan nu har en processutvärdering gjorts, av företaget Public Partner. Utvärderingen ska ge en bild av vilka lärdomar som dragits av projektet och hur detta kan användas i framtiden. Projektets framgångar enligt rapporten:

•  Politisk ”borgfred” och ökade kontakter har ökat förtroendet i flera led
•  En projektstruktur med tydligt beslutsmandat och god representation
•  Ökade kontakter med fristående
•  Påverkat förutsättningarna för skolverksamheterna (Arbetsro, strukturer och idéer)
•  Ett utbildningskontor bättre rustat för utveckling
Kontakta mig om du vill veta mer om projektet! 
Du når mig via Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00

Malin Danielsson
projektledare Ett lärande Väsby 

 
Copyright © 2016 Upplands Väsby kommun, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences