Företagarnyheter från Upplands Väsby kommun #2 2017
Läs mejlet i din webbläsare

Dags för ett nytt, fullmatat nyhetsbrev

I första numret lovade vi att endast skicka ut nyhetsbrevet när vi har något viktigt och relevant att berätta. Det har vi nu. Bland annat kan du läsa om hur vi arbetar med att förbättra bygglov, kommunens nya webbplats och den spännande dialogdagen som ägde rum i början av november.   

Statistiken visar att många läste det första numret och jag hoppas att även detta nummer ska vara av intresse. Hör gärna dig med synpunkter och idéer på nyhetsbrevet och vad du vill läsa om.

God läsning!

Anders Wink
Näringslivschef

Förbättring på bygglov

Bygglovsavdelningen brottas med en del utmaningar. Senaste NKI-mätningen (Nöjd Kund Index) visade att många vill ha snabbare handläggningstider och bättre tillgänglighet. Processen när bygglov behöver kompletteras upplevs dessutom som omständlig.

För att du som ansöker om bygglov ska få en bättre kontakt med kommunen kommer du nu att få en personlig handläggare. Bygglovsavdelningen kommer också ordna fler möten och öppet hus-aktiviteter för att bli mer tillgängliga.

Tidigare i höstas lanserades även en e-tjänst kopplad till bygglovsansökan, vilket innebär att du på ett enklare och smidigare sätt guidas genom utformningen av din ansökan.
Bygglov e-tjänst

Ny webbplats 

I mitten av oktober lanserade kommunen en ny webbplats med ny struktur och framförallt är den anpassad för att fungera i mobilen. Besök gärna de nya sidorna om näringsliv och arbete och hör av dig med synpunkter och förbättringsidéer. 

upplandsvasby.se/naringsliv

Kompetens till företagen och inkludering

Hur vi välkomnar våra nyanlända och hur näringsliv och kommun kan samverka, var ämnet när representanter från Väsbys näringsliv, kommunen och från Arbetsförmedlingen träffades i början av november vid årets Dialogdag. Medverkade gjorde bland andra Azita Shariati, Väsbybo och vd för Sodexo och Jonas Berg, ICA-handlare från Södertälje, båda engagerade i inkluderingsfrågorna.

De som kommit som nyanlända till Väsby har bred kompetens och olika erfarenheter samtidigt som många företag lider av kompetensbrist. En slutsats av dagen är att det till stor del är en praktisk fråga för företagen, hur de ska göra, liksom att det måste finnas en fungerande matchning.

Alla är inställda på att vi gemensamt måste ta krafttag med detta. Kommunen kommer tillsammans med Väsby Promotion, Företagarna och Arbetsförmedlingen att återkomma om hur vi går vidare. 

Förändringar i kollektivtrafiken

Landstingets trafikförvaltning har beslutat att tågtrafiken till och från Väsby ska förändras från och med december. Nu införs så kallat skip-stop vilket innebär att tågen hoppar över vissa stationer. Detta innebär i praktiken färre ankomster och avgångar, men att vissa turer i gengäld blir cirka fem minuter snabbare mellan Väsby och Stockholm City. Rotebro station, tillhör tyvärr de stationer som får färre avgångar och ankomster.

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören har haft möten med finanslandstingsrådet och trafiklandstingsråden för att försöka påverka så att vi inte får försämringar i Väsby, men hittills med blandad framgång. Även Solna och Sollentuna kommun drabbas och är negativa till de förändringar som görs.
Läs mer hos SL

Välkommen på näringslivsfrukost 

Den 30 november är det dags för en ny näringslivsfrukost. Då gästar Moderaternas näringslivspolitiske talesman Lars Hjälmered. Vi kommer dessutom att få en dragning av Bisnode om hur de ser på Väsbys näringsliv. Sista anmälningsdag är fredag 24/11. 

Läs inbjudan 
Anmälan till näringslivsfrukost
Aktuellt om kommunens upphandlingar
På kommunens webbplats hittar du information om pågående upphandlingar. För full och heltäckande information om upphandlingar behöver du registrera dig i Kommers som är kommunens system för annonsering. Det är gratis att anmäla sig och du kan få ett meddelande varje gång en upphandling kommer ut. 

Från och med den 1 november kommer vi att skicka ut en enkät efter varje genomförd och avslutad upphandling för att se vad som kan göras bättre.
Pågående upphandlingar

Hör av dig!

Vi är genuint nyfikna på dig och ditt företag och vill gärna veta mer om vad du tycker om företagsklimatet i kommunen och vad vi i kommunen kan bli bättre på. Hör av dig direkt till mig med synpunkter och idéer. 

Möten skapar nya möjligheter så vi vill också gärna träffa dig. Om du är intresserad av ett besök av mig och kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman får du gärna kontakta mig så bokar vi en tid. Vi ser fram emot att träffas.

Mer information och inspiration hittar du även hos:
Väsby promotion
Företagarna
Nyföretagarcentrum

Anders Wink
Näringslivschef
 
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby
Telefon 08 590 973 80, mobil 073 910 43 80
anders.wink@upplandsvasby.se
Vill du inte få fler mejl från oss eller ändra vilka typer av mejl du får?
Upplands Väsby kommun