Copy
Månatligt nyhetsbrev till dig som arbetar i Väsbys förskolor och skolor
View this email in your browser

Innehåll

 • Hallå där Catharina Lebel - ny elevhälsochef
 • Skolan som mötesplats - summering från Vik
 • Vill du föreläsa på Så funkar det?
 • Uppföljningskonferens - återblick
 • gottexempel@upplandsvasby.se - ny adress! 
 • Vad händer i delprojekten?
Hör av dig till oss: ettlarandevasby@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby

 

Hallå där Catharina Lebel!

Catharina är ny elevhälsochef i kommunen.
Hon kommer att arbeta systemövergripande,
med både fristående och kommunala utförare och har alla elevers rätt till likvärdig utbildning som ledstjärna.

Hon beskriver sig själv som analytisk, kreativ och humoristisk. Har ingen tidigare koppling till Väsby men är bosatt i grannkommunen Täby. 

När lärde du dig något senast, och vad var det?
Jag lär mig något varje dag. Idag lärde jag mig starta upp en iPhone.

Vad innebär det att vara elevhälsochef?
Ansvar för frågor som rör barn i behov av särskilt stöd, bland annat tilläggsbelopp, mottagande av elever till särskola och då barn och elever placeras, så kallade avtalsplatser.

Vad har du arbetat med tidigare?
Jag kommer närmast från Stockholms Stad där jag arbetade som chef för avdelningen Lärande och Elevhälsa. Där ingick bland annat psykologer, specialpedagoger, skolläkare och modersmålslärare. Innan dess var jag chef för utbildningsenheten på Värmdö där jag även varit chef för Stödenheten.

Vad ser du fram emot i ditt nya jobb?
Att tillsammans med andra inom förskole- och skolverksamheten vara med och forma en elevhälsa som arbetar förebyggande utifrån skollagens intentioner.
Jag ser också fram emot att ta fram rutiner som bättre tydliggör och underlättar för verksamheterna.

Den här intervjun finns på Ett lärande Väsbys webb under rubriken "Hallå där", där du också hittar fler intervjuer med personer som på något sätt varit/är aktuella.

Skolan som mötesplats

Dialog i Vikskolans matsal den 26:e april. Foto: Nils Munthe

Summering från Vikskolan:
Under två kvällar i april träffades engagerade föräldrar och skolpersonal för att tillsammans diskutera hur samarbetet mellan skolan och föräldrar kan förbättras. Syftet var att öka elevernas utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt.

Ett lärande Väsby och Vikskolan hade bjudit in föräldrar från årskurs tre och fyra till samtal.
Tre områden stod i fokus:

 1. Värdegrund och gemensamma regler
 2. Gemenskap och engagemang bland föräldrar
 3. Nya kommunikationsvägar.
Gemensamt för de tre områdena var vikten att börja ha kontakt tidigt och att vi behöver förändra hur vi kommunicerar med varandra. Flera förslag kom upp, exempelvis att använda sociala medier, olika typer av events på skolan och vikten av att kommunicera allt bra och positivt som händer på Vikskolan. "Vi har faktiskt jättekul här på skolan", sade en av lärarna.

Nu fortsätter arbetet på Vikskolan både i personalgruppen och tillsammans med föräldrarna, bland annat genom föräldrarådet.

"Vi har fått mycket input att jobba vidare med i vårt arbete med att kommunicera med föräldrar. Det har varit givande kvällar och vi tar med oss synpunkterna i vårt fortsatta utvecklingsarbete tillsammans med föräldrarna", säger Annika Gustavsson, VD på Magnetica Education och rektor på Vikskolan.

De goda idéer och tips som kommit ur samtalen på Vikskolan kommer att spridas till övriga skolor.

Har du frågor om detta eller vill veta mer? Kontakta Nils Munthe, delprojektledare.

Så funkar det (v. 44)

Så funkar det är den återkommande skolkonferensen v. 44.
I år så går den av stapeln den 1 november.

Vi söker nu goda exempel från skolor att presentera och önskar komma i kontakt med lärare och pedagoger som vill föreläsa om sin undervisning eller praktik för andra kollegor i Upplands Väsby.
Kontakt: Maria Jonsson på utbildningskontoret, som projektleder konferensen.
Telefon: 08-590 971 35 eller e-post 

Uppföljningskonferens

Ett femtiotal personer engagerade i Väsbys skolutveckling träffades den 14 april för diskutera läget i Ett lärande Väsby och den återstående fasen av projektet. Utöver möjlighet till samtal och diskussion i mindre grupper presenterades status i de olika delprojekten.

Malin Danielsson summerar:

Uppföljningskonferensen som var den sjätte i ordningen, samlade personer som på olika sätt och i olika roller ansvarar för skolutvecklingen i kommunen. Förtroendevalda, högre tjänstemän från flera kontor (både utbildningskontoret och kontoret för stadsbyggnad till exempel), rektorer, förskolechefer, fackliga ombud samt representanter från näringslivet. Konferensen blev ett kvitto på betydelsen av att mötas, bygga tillit och hålla i och hålla ut.

Detta smått unika forum har utvecklat sig till en plattform för att nyfiket utforska vårt nuläge; hur går det i projekten? Vilka resultat har vi uppnått ? Vad kan utvecklas? Delprojektledarna påvisar stort engagemang och en stark drivkraft att få till bra förutsättningar för förskola/skola.

En bra dialog med konstruktiva frågor bland dem som är ytterst ansvariga för skola/förskola i kommunen är ännu en viktig grund att stå på i utvecklingen av skolor och förskolor i Väsby.

Konferensen gav också värdefulla medskick inför fortsättningen. Det handlar såväl om betydelsen av en systematisk implementering av resultat  som betydelsen av att fortsätta engagera och behålla fokus.

gottexempel@upplandsvasby.se

Så fort du stöter på något och tänker: det här måste fler få veta! Dra iväg ett tips till mejladressen gottexempel@upplandsvasby.se så att vi kan berätta om allt positivt som händer och skapa ringar på vattnet. Tipsa gärna dina kollegor om adressen också - lätt att komma ihåg hoppas vi?

Vad händer i delprojekten?

LOKALFÖRSÖRJNING


I maj fortsätter slutbearbetning av riktlinjer för hur vi ska planera och utforma kommunens nya skol- och förskolelokaler. Ett förslag på hur vi ska hantera den långsiktiga strategiska lokalförsörjningen liksom enskilda lokalbehov (roller och ansvar) hanteras i april och maj av styrgrupperna. Framtagande av en strategisk plan för var förskolor och skolor behöver finnas i förhållande till hur kommunen växer kommer preliminärt vara klart i maj och detta arbete leds av utbildningskontoret. I maj kommer de utförare som är delaktiga i lokalförsörjningen att få diskutera utformning av stöd till rektorer och förskolechefer i lokalfrågor.

Delprojektledare: Anna Hedström och Britt Lexander

DIALOG

Projektet går ut på att skolans personal och föräldrar möts i dialog med syftet att utveckla samarbetet för elevens bästa: Att nå målen. Fyra dialoger har genomförts, den 5 och 26 april på Vikskolan och den 7 och 28 april  på Vittra Väsby.

Delprojektledare: Nils Munthe

DIGITAL LÄRMILJÖ


Den 12 april bjöd Väsby Lärlabb och Ett lärande Väsby in till en föreläsning och workshop om makerkultur och makerspace. Vi gjorde det med anledning av Skolverkets översyn och arbete med att uppdatera läroplanerna och kursplanerna i t ex matematik och samhällskunskap med innehåll kopplat till digital kompetens och programmering.

Carl Heath (forskare på Interactive Institute) föreläste på temat Makerkultur, makerspace och skola och sedan tog Carl Bärstad (från Strawbees/Quirkbot) över och inledde en workshop om hur programmering och konstruktion skulle kunna ske inom ramen för Lgr11 och Gy11. Båda Carl bjöd på intressanta betraktelser från samtiden, hur robotiseringen av samhället påverkar oss och hur vi i skolan kan möta den, samt nya innovationer i och utanför skolans sfär. Stort tack till alla huvudmän, skolledare och pedagogisk personal som deltog!

Delprojektledare: Per Falk

ERSÄTTNINGSMODELLER


Arbetet med ersättningsmodell för förskolan pågår.

Delprojektledare: Magnus Hjort

BARN I BEHOV AV STÖD


Projektet har lämnats över till utbildningskontoret och arbetet med att ta fram metoder och rutiner för tidiga insatser samt stärkt elevhälsa är påbörjat.

Delprojektledare: Henrik Malmström

NYANLÄNDA


Den nya språk- och mottagningsenheten som startar till sommaren kommer att ledas av t f chef Peter Odstam.

Delprojektledare: Björn Axén

LEDNINGSSTÖD


Ledningsstödet har nu avslutat sin tredje och sista nätverksträff. Innehållet denna gång kretsade kring att spåra effekter hos deltagarna efter vår gemensamma resa sedan hösten 2014. Deltagarna fick ”återbesöka” de olika seminarierna och tillsammans reflektera över vad som gett effekt  i sina organisationer i allmänhet och hos dem själva i synnerhet.  Exempel på effekter var: 
 • Jag har blivit öppnare, mer helhet och mindre detaljer. Ser saker från flera perspektiv och med olika upplösning.
 • Jag har fått mod att driva frågor. Här har jag bestämt mig för saker och sedan agerat.
 • Att sätta ord på tankar har varit viktigt och att få feedback från andra.
 • Tidslinjen hjälpte mig att se min process bakåt. Då var det lättare att ta riktning framåt.
Vid summeringen fick gruppen besök av utbildningschef Astrid Täfvander.
Vid sidan av denna avslutning kommer en individuell utvärdering göras och resultatet presenteras i maj. Utbildningskontorets ledningsgrupp diskuterar just nu hur utformning av stöd till rektorer  och förskolechefer skall se ut från hösten 2016.

Delprojektledare: Malin Danielsson

RESULTATUPPFÖLJNING


Nu pågår arbetet med att rulla ut systemstödet till alla externa utförare inom förskola och grundskola. Information har via e-post gått ut till alla huvudmän. Vi behöver få in uppgifter från alla huvudmän. Vilka rektorer/enhetschefer ska registreras som användare? Och önskas en genomgång av systemet?
Hör av er till Christoffer Melander i så fall!

Delprojektledare: Christoffer Melander
Kontakta mig om du vill veta mer om projektet! 
Du når mig via Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00

Malin Danielsson
projektledare Ett lärande Väsby 

 
Copyright © 2016 Upplands Väsby kommun, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences