Copy
Klik hier wanneer u deze digitale nieuwsbrief niet goed kunt lezen/openen.
KWD
NUMMER 17, 22 MEI '14
KWD COLUMN
INTERVIEW
AANKONDIGING
NIEUWS
ONTWIKKELINGSFASEN STUURGROEP
PROJECTSUCCES METEN
HOE PROFESSIONEEL IS UW PROJECTMANAGEMENT?
Projectmanagement is een vak. Een vak dat vraagt om vakmanschap. In eerste instantie van de projectmanager maar ook van
keyspelers om hem/haar heen. Keyspelers zoals de opdrachtgever, leden van de stuurgroep en de baas van de projectmanagers. Professionaliseren gaat niet vanzelf. Je bent er niet met het volgen van een cursus of het opleggen van een standaard projectmanagementmethode. Bovendien is het vak projectmanagement niet voor iedereen weggelegd.

Stelt u, als projectmanager, PM-baas, of opdrachtgever, zichzelf wel eens de vraag: hoe professioneel is ons projectmanagement? In dit bulletin besteden we aandacht aan professionaliseren en geven we u handvatten om daar iets mee te kunnen doen.
We wensen u veel leesplezier en inspiratie!
 
WIE MOET ER PROFESSIONELER WORDEN?
Vorige week maandag 12 mei was ik als luisteraar aanwezig bij de hoorzitting van de tijdelijke kamercommissie “Grote ICT-projecten”.
Uiteraard omdat mijn collega en mede-directeur Gerard Meijer als expert was opgeroepen. Maar ook om eens mee te kijken en luisteren wat er zoal gezegd wordt. Een telkens terugkerend thema bij de hoorzittingen die ik heb gezien (zie Youtube) is professioneel opdrachtgeverschap.
Lees meer
KWD IN GESPREK MET SVEN BOENDER
We spreken met Sven Boender, Manager Projecten & Informatiemanagement bij de Justitiële Informatiedienst (JustID).
Sven is vanuit de wens om het projectmanagement bij JustID te professionaliseren de samenwerking met KWD aangegaan en was bereid zijn ervaringen met onze lezers te delen.
Lees meer
VIERDE LEERGANG PM-BAAS VAN START
KWD startte onlangs alweer met de vierde editie van de
leergang voor de PM baas. Lees hier de ervaringen van deelnemers aan eerdere edities en kom meer te weten over de opzet van de cursus. Na de zomervakantie start alweer de vijfde editie. Interesse? Vul het formulier in om vrijblijvend nadere informatie op te vragen.
Lees meer
OPDRACHTGEVERSCHAP COMPLEXE (ICT-) PROJECTEN KAN BETER
Dit is één van de aanbevelingen die Gerard Meijer, directeur van KWD onlangs heeft gedaan voor de tijdelijke ICT commissie van de Tweede Kamer.
De tijdelijke commissie voert een parlementair onderzoek uit naar ICT-projecten bij de overheid. De overheid heeft de informatieprocessen en –stromen bij ICT(-projecten) niet op orde.
Lees meer
KWD BOEK
PROFESSIONALISEREN VAN PROJECTMANAGEMENT
VRAAG NU AAN
ONTWIKKELINGSFASEN VAN EEN STUURGROEP
KWD heeft onderzoek gedaan naar het functioneren van stuurgroepen. Dit leverde een aantal verrassende inzichten op.
Daarnaast heeft KWD een volwassenheidsmodel voor stuurgroepen ontwikkeld. Met dit model kun je eenvoudig zien waar een stuurgroep in haar functioneren staat en welke maatregelen genomen kunnen worden om een fase verder te komen.
Lees meer
PROJECTSUCCES METEN, BESPREKEN EN BESTUREN
Stuurgroepen zijn in het leven geroepen om projecten te besturen. Wij zien in de praktijk dat ieder stuurgroeplid zijn of haar eigen belang bij
het project heeft. Vraag stuurgroepleden van hetzelfde project hoe ze het succes van het project definiëren, en je krijgt verschillende beelden en interpretaties terug. Als je dezelfde vraag stelt aan stakeholders die niet in de Stuurgroep zitten, krijg je nog meer percepties op projectsucces.
Lees meer
OVER KWD
KWD Resultaatmanagement
Postbus 761
3430 AT Nieuwegein
info@kwdrm.nl
www.kwdrm.nl
OVER KWD
Wie wij zijn
Kunnen, Willen, Durven
Resultaatmanagement
KWD Informeel
KWD Bulletins
Onze mensen
Opdrachtgevers
Cases
Vacatures
Contact
Gebruik de 'unsubscribe from this list' functie hieronder weergegeven wanneer u deze nieuwsbrief niet meer via uw mailbox wilt ontvangen.