Copy

Pressemeddelelse

29/09/2022

Sønderborg Kommune vil være frikommune på ældreområdet

Sønderborg Kommune er klar til at indgå en 3-årig aftale på ældreområdet som frikommune for at skabe større lokalt handlerum og udvikle velfærden.

Sønderborg Byråd har besluttet at indsende en ansøgning, så Sønderborg Kommune bliver frikommune på ældreområdet. Sønderborg Kommune ønsker som frikommune på ældreområdet at opnå et tættere samarbejde mellem borgere og medarbejdere uden at være begrænset af dokumentation og bureaukrati. Derudover vil det give den enkelte borger mere selvbestemmelse og skabe fleksible rammer i kommunens drift.

Det er Social- og Ældreministeriet, der åbner op for frikommuner, som giver den enkelte kommune mulighed for at blive undtaget fra statslige regler og rammer for at nytænke opgaverne.

Sønderborg Kommunes borgmester, Erik Lauritzen, ser frem til en mulighed for at indtænke nye løsninger på ældreområdet:

- Regeringen har givet os en mulighed for at blive frikommune, og det er jeg rigtig glad for, at et samlet Byråd bakker op om. Sønderborg Kommune er presset på ældreområdet med flere ældre og rekrutteringsudfordringer, og der er hele tiden behov for at tænke nyt og anderledes for at løse vores udfordringer. Bliver vi frikommune, vil det give os mulighed for at gentænke arbejdsgange og afprøve nye metoder på ældreområdet, fordi vi kan frigøre os fra den normale drift, og derved vil det blive nemmere at lave en omstilling til glæde for borgerne, som tager mere hensyn til den enkeltes behov, siger han.

Formand for Social-, Senior- og Handicapudvalget, Stefan Lydal, håber, at Sønderborg Kommune får mulighed for at skabe mere fleksible arbejdsrammer som frikommune:

- Borgere vil kunne få mere indflydelse på, hvilken hjælp de modtager og hvornår, når alt ikke er skemalagt og bestemt på forhånd. Både medarbejdere og borgere oplever dagligt et komplekst system, hvor det er svært at prøve nyt og samtidig leve op til kvalitetsstandarden. Det skal gerne højne medarbejderens arbejdsmiljø, når de sammen med borgerne får større indflydelse på borgernes hverdag. Vi har allerede gennemført et forenklingsprojekt med stor succes, og sådanne indsatser vil vi gerne se mere af. Som frikommune kan vores medarbejdere arbejde mere nytænkende og meningsfuldt samtidig med, at der frigives mere tid til vores borgere i blandt andet ældreplejen, siger han. 
Kontaktinformation:

Erik Lauritzen
Borgmester
Tlf: 27900206
 
Stefan Lydal
Formand for Social-, Senior- og Handicapudvalget
Tlf: 27903718

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
Copyright © 2022 Sønderborg Kommune
Website
Facebook
LinkedIn
YouTube


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sønderborg Kommune · Rådhustorvet 10 · Sønderborg 6400 · Denmark