Copy

Pressemeddelelse

03/12/2021

Fraværet på sprogskolen i Sønderborg er gået kraftigt ned

Det skyldes primært et højere fremmøde hos borgere på integrationsydelse, at fraværet på sprogskolen A2B i Sønderborg er blevet markant mindre.
Faldet i den samlede elevgruppes fravær på A2B Sprog i Sønderborg skyldes primært et højere fremmøde hos borgere på integrationsydelse. Det viser sprogskolens egen opgørelse, som viser, at fraværet er faldet med knap 15 procentpoint siden 2019. I 2019 var fraværsprocenten på 36,5 procent, og i 2021 var fraværet nede på 21,6 procent.
 
Den positive udvikling i fraværsprocenten er sket, da kommunen i 2019 styrkede indsatsen for at nedbringe fraværet for borgere på integrationsydelse på sprogskolen. Kommunen ansatte blandt andet en sygeplejerske, der arbejder med borgernes sygdomsmestring og søvnmønster.
 
- Ansættelsen af en sygeplejerske har virkelig givet pote. Sygeplejersken giver individuel vejledning og arbejder med at give borgerne mere overskud i hverdagen. Derudover deltager hun i rundbordssamtaler med læger, kontakt til sygehuse med videre for at understøtte behandlingen, så borgeren kan fokusere på danskuddannelse og beskæftigelsesindsats, siger Jan Prokopek Jensen, der er formand Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i Sønderborg Kommune. 

Derudover indførte kommunen en ny sygefraværsprocedure, hvor jobcentret har taget systematisk brug af rådighedssamtaler og sanktioneringer i brug. Det har betydet, at jobcentret tydeliggør for borgerne, at retten til at modtage ydelse er betinget af, at borgerne står til rådighed og møder op til de iværksatte tilbud.
 
- Det er rigtig dejligt at se, at fremmødet på sprogskolen er steget markant efter vores indsats. Det var jo formålet. Og det er vigtigt, at borgere på integrationsydelse lærer dansk, for det er – sammen med job – blandt de væsentligste parametre for at blive godt integreret i det danske samfund, siger Niels Ole Bennedsen, næstformand i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i Sønderborg Kommune.
Kontaktinformation:

Jan Prokopek Jensen
Formand Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget
tlf. 2790 0201

Niels Ole Bennedsen
Næstformand Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget
tlf. 2790 0207

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
Copyright © 2021 Sønderborg Kommune
Website
Facebook
LinkedIn
YouTube


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sønderborg Kommune · Rådhustorvet 10 · Sønderborg 6400 · Denmark