Copy

Pressemeddelelse

23/06/22

Byrådet har vedtaget ny vision for Sønderborg Kommune

Et flertal i Byrådet har vedtaget Vision 2022-2025 for Sønderborg Kommune, som siger, at der skal ske udvikling i hele kommu­nen samt at bosætning, uddannelser og den grønne omstilling er væsentlige forudsætninger for at kunne skabe den udvik­ling.
Ved starten af en ny byrådsperiode udarbejder Byrådet en vision, der indeholder Byrådets overordnede visioner og målsætninger for byrådsperioden. Det arbejde har det nye Byråd brugt kræfter på i årets første seks måneder.

Onsdag den 22. juni 2022 blev Vision 2022-2025 vedtaget af et flertal på 30 ud 31 medlemmer af Byrådet. Enhedslisten stemte imod, da partiet er imod arbejdet for en fast forbindelse mellem Als og Fyn, som er en del af visionen.  

Visionen fastholder det høje ambitionsniveau for udvikling i hele kommunen, og centrale elementer i visionen er bosætning, den grønne omstilling og uddannelser. Samtidig skal der være fokus på velfærdsområderne, udvikling af lokalmiljøerne og det brede udbud af kultur- og foreningstilbud i kommunen.

Vision 2022-2025 indeholder fem fokusområder:
  • Uddannelser
  • Grøn omstilling og jobvækst
  • Turisme
  • Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber
  • Et godt liv
Byrådets Vision 2022-2025 indeholder derudover to fyrtårnsprojekter. Det er ProjectZero og Nordborg Resort.

Borgmester Erik Lauritzen er meget tilfreds med vedtagelsen af Vision 2022-2025, der har et stort fokus på bosætning.

- Der er ingen tvivl om, at en af vores største udfordringer i Sønderborg Kommune er befolkningstallet. Det er en udfordring, vi i Byrådet har kendt til længe, og derfor har vi også gennem mange år sat en lang række initiativer i gang for at få flere tilflyttere til Sønderborg-området. Derfor er jeg også glad for, at bosætning fylder meget i visionen, for det er et vigtigt arbejde, der kræver konstant opmærksomhed, så flere vil flytte til kommunen. Heldigvis ser det ud som, at vi har fået sat prop i befolkningsnedgangen, hvilket skyldes alle de gode ting, der er sket i Sønderborg Kommune de seneste år. Og med Go To Sønderborg forventer vi at komme ud med vores budskaber, så resten af Danmark også opdager de mange muligheder, der findes i Sønderborg Kommune, siger han.

Første viceborgmester, Stephan Kleinschmidt, glæder sig over, at uddannelse har en høj prioritet i visionen.

- Arbejdet for at styrke uddannelsestilbuddet i Sønderborg Kommune er enormt vigtigt, for det kan være med til at sikre både veluddannet arbejdskraft samt mulige nye bosættere. Derfor skal vi arbejde videre med to spor: for det første at få endnu flere uddannelser til området, som både understøtter de uddannelser, vi har i dag, men som også skaber en større bredde i uddannelsestilbuddet. Og så skal vi fortsætte med at skabe et godt unge- og studiemiljø, der gør det attraktivt at være studerende i Sønderborg-området. Hvis vi lykkes med begge dele, så vil mange unge flytte hertil for at studere, og samtidig kan vi forhåbentlig holde på nogle af vores egne unge, siger han.

Anden viceborgmester, Ellen Trane Nørby, ser frem til Byrådets videre arbejde med Grøn omstilling og jobvækst.

- Vi er på rette vej med reduktionen af CO2-udledning i Sønderborg kommune og med visionen og masterplanen sætter vi tempo på, så målet om ingen udledning i 2029 kan lykkes. Samarbejdet mellem ProjectZero, kommunen, virksomheder, institutioner, skoler og borgere er stærkt, og Sønderborg Kommune er et grønt udstillingsvindue, fordi vi har masser af eksempler og praksis at vise frem – ikke mindst hos områdets virksomheder. I Byrådet skal vi arbejde videre med den grønne omstilling, borgerinddragelse og hvordan vi kan understøtte vores virksomheder bedst muligt og på den måde være med til at få skabt endnu, flere grønne arbejdspladser i kommunen. Det er ikke kun godt for klimaet, det er også godt for den videre vækst i Sønderborg Kommune, siger hun.

Byrådets Vision spiller tæt sammen med Planstrategi 2022, der beskriver By­rådets strategi for kommuneplanlægningen i Sønderborg Kommune. Planstrategi 2022 er et vigtig styringsredskab og danner udgangspunktet for en revision af kommuneplanen, der begynder medio 2022.

Forslag til Planstrategi 2022 sendes snart i otte ugers idehøring, hvor borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer kan byde ind med forslag til den kommende kommuneplanrevision.

Bemærkninger, ideer og forslag sendes på mail til: by-landskab@sonderborg.dk senest 19. august 2022.
Kontaktinformation:

Erik Lauritzen
Borgmester
Tlf. 2790 0206
 
Stephan Kleinschmidt
Første viceborgmester
Tlf. 2790 0217
 
Ellen Trane Nørby
Anden viceborgmester
Tlf. 6162 4258

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
Copyright © 2022 Sønderborg Kommune
Website
Facebook
LinkedIn
YouTube


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sønderborg Kommune · Rådhustorvet 10 · Sønderborg 6400 · Denmark