Copy

Pressemeddelelse

02/02/23

Det Grønne Råd skal styrke arbejdet med biodiversitet og natur i Sønderborg Kommune

Natur-, Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at Det Grønne Råd skal genetableres i Sønderborg Kommune. I Rådet skal der sidde repræsentanter fra en lang række organisationer og foreninger.
Natur-, Klima og Miljøudvalget ønsker at styrke samarbejdet med udvalgte organisationer og foreninger. Derfor har udvalget besluttet, at Det Grønne Råd skal genetableres.  
 
Udvalgsformand Johanna-Maria Precht ser en stor styrke i samarbejdet med borgere og eksterne aktører om den grønne dagsorden.
 
- Det Grønne Råd kan bidrage til at kvalificere de politiske beslutninger og løsninger, så vi går i en fælles retning for natur og biodiversitet. Ved at sætte en bred skare af foreninger og organisationer sammen får vi samlet en masse engagerede og erfarne borgere. Det skal gerne bidrage til en fælles linje i vores arbejde for den grønne dagsorden i Sønderborg Kommune, siger Johanna-Maria Precht. 

Det Grønne Råds formål er at være en rådgivende instans med henblik på at styrke og kvalificere de politiske beslutninger i forhold til konkrete projekter fx plejeplaner for fredede områder.
 
- Det har været vigtigt for mig, at der var bred repræsentation i Det Grønne Råd, så vi har landbruget, naturforeninger, turistaktører og brugerne med rundt om bordet. Ved at sætte organisationerne og foreningerne sammen i et forum får vi glæde af den store viden, som de alle har. Vi står blandt andet foran at skulle revidere Sønderborg Kommunes naturpolitik, og her er det oplagt at inddrage rådet, siger Daniel Staugaard, der er næstformand i Natur-, Klima og Miljøudvalget. 

Følgende organisationer og myndigheder tilbydes hver en plads i rådet: LandboSyd, Landbrugsrådgivning Syd, Skovdyrkerforeningen Syd, Friluftsrådet, VisitSønderborg, Danmarks Naturfredningsforening, Museum Sønderjylland, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Naturstyrelsen Sønderjylland, Sønderjysk familielandbrug samt Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig.
 
Det Grønne Råd skal ud over repræsentanter fra organisationer og foreninger bestå af to medlemmer fra Natur-, Klima- og Miljøudvalget samt to repræsentanter fra forvaltningen. Natur-, Klima og Miljøudvalget har udpeget formand og næstformand som repræsentanter i rådet.
Fakta:
Johanna-Maria Precht er stedfortræder for byrådsmedlem Asger Romme Andersen, der er på forældreorlov frem til den 30. april 2023. Natur-, Klima- og Miljøudvalget har på sit seneste møde udpeget Johanna-Maria Precht som midlertidig formand i perioden.
Kontaktinformation:

Johanna-Maria Precht
Formand for Natur-, Klima og Miljøudvalget
Tlf. 26 34 08 15
 
Daniel Staugaard
Næstformand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget
Tlf. 51 22 23 54
 
Sille M. Dall
Plan- og myndighedschef
Tlf. 27 90 54 59

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
Copyright © 2023 Sønderborg Kommune
Website
Facebook
LinkedIn
YouTube


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sønderborg Kommune · Rådhustorvet 10 · Sønderborg 6400 · Denmark