Copy

Pressemeddelelse

17/12/2020
Naturpark Nordals er en realitet
Sønderborg Kommune vil sætte Nordals på landkortet som en attraktiv destination for naturoplevelser og friluftsliv. Derfor er der stor glæde over, at Naturpark Nordals er optaget i Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker.
Friluftsrådet har netop godkendt Sønderborg Kommunes ansøgning om Naturpark Nordals, der dermed bliver den 12. naturpark i mærkningsordningen Danske Naturparker.

I Sønderborg Kommune er begejstringen stor over udnævnelsen til naturpark. Mærkningen ses som en styrkelse af mulighederne for at tiltrække naturbegejstrede turister fra hele landet. Sønderborg Kommune håber, at optagelsen i Danske Naturparker kan synliggøre Nordals’ mange naturkvaliteter.

- På Sønderborg Kommunes vegne er jeg meget stolt over, at Naturpark Nordals nu er en realitet efter flere års grundigt forarbejde. Det er for os et kvalitetsstempel på, at naturen på Nordals er noget ganske særligt. Vi håber, at naturparken bliver et udflugtsmål for de mange mennesker – både lokale og turister - der har fået øjnene op for friluftslivets glæder og storslåede oplevelser i naturen. Den kan man besøge i sit eget tempo, for naturen er åben altid, den er gratis, og der er ingen trængsel. Vi sætter også stor pris på den lokale, frivillige opbakning, som er selve grundlaget for at blive naturpark. Jeg glæder mig til at se Naturpark Nordals vokse som et grønt åndehul i en grøn kommune, siger borgmester, Erik Lauritzen.

Naturparken dækker et område på 1.928 hektar, der strækker sig fra Stegsvig i vest til Nordborg Sø i øst, og som mod syd går ned til området ved Bundsø.

Et område skal opfylde ti kriterier for at opnå kvalitetsstemplet Danske Naturparker. Blandt andet skal minimum 50 procent af naturparkens areal være beskyttet natur, og naturparken skal være forankret lokalt gennem inddragelse af borgere og lodsejere. Det opfylder Naturpark Nordals til fulde, for det er primært private lodsejere samt Aage V. Jensens Naturfond og Naturstyrelsen, der lægger arealer til naturparken.

Derfor er der også stor glæde hos de mange aktører, der har været med til at få naturparken til at lykkes.

Inge Gillesberg, skovrider i Naturstyrelsen Sønderjylland:

- Naturparken er en god ramme om at skabe samarbejde og partnerskaber i relation til friluftsliv og forhåbentlig også til et løft i naturindholdet. Det vil Naturstyrelsen gerne bidrage til med de arealer, som vi forvalter i området.

Aage V. Jensen Naturfonds direktør, Hanne Haack Larsen:

- Vi ønsker Sønderborg Kommune tillykke med godkendelsen af Naturpark Nordals. Fra Aage V. Jensen Naturfond er vi altid glade, når naturen får fokus. Naturfonden har netop fokus på naturen, biodiversiteten og ikke mindst på at få besøgende ud i naturen. Naturfonden ejer og forvalter både Mjels Sø og Bundsø i den nye naturpark. Bundsø blev overtaget i 2019, og her har vi netop indviet et nyt udsigtspunkt (Bundsø-skjulet) og forstærket publikumsstien. Dermed er oplevelsesmulighederne i området øget. Vi ser frem til samarbejdet med Sønderborg Kommune og alle de andre aktører i naturparken. Sammen kan vi skabe spændende naturforvaltning på Nordals.

Birger Jønsson, Friluftsrådet Sønderjylland Øst:

- Det er en stor glæde for os i Friluftsrådet, at vi har kunnet godkende endnu en naturpark i Danmark. Naturen har jo altid været, men den skiftet karakter undervejs. Nu er søerne igen blevet fyldt med vand takket være Aage V. Jensens Naturfond. Godt at nogen fik øjnene op for at genskabe naturen her på Nordals. Vi takker for det gode samarbejde med Sønderborg Kommune, lokalbefolkningen og lodsejerne i området. Nu håber vi, mange vil få glæde af området og bruge det på naturens præmisser.  I Friluftsrådet Sønderjylland Øst glæder vi os til, at vi fortsat kan være med til at udvikle Naturpark Nordals.

Kresten Krenzen, repræsentant for lodsejerne i Naturpark Nordals.

- Os der bor og lever i området ved, at det er et naturskønt område, som har utrolig meget at byde på, og også kulturhistoristisk.  Og da der kom vand i Mjels sø og Bundsø, er det ikke blevet et mindre attraktivt området. Så da Sønderborg Kommune fortalte om mulighederne for at lave en naturpark her, solgte de ideen så godt, at alle lodsejere var positive fra starten af. Derfor er vi her i dag, og nu har vi skabte en god ramme, der skal udfyldes.

FAKTA

Naturpark Nordals
Naturparken dækker 1.928 hektar, der strækker sig fra Stegsvig i vest, Nordborg Sø i øst og området ved Bundsø mod syd. Med genopretningen af Mjels Sø og Bundsø fremstår fjordlandskabet, som det gjorde i slutningen af 1500-tallet, hvor de inderste dele af fjordarmen blev afskåret fra havet og inddæmmet til søer.
Det 18.000 år gamle istidslandskab kan opleves flere steder i naturparken med udsigt over to langstrakte tunneldale, en mindre smeltevandsdal og et unikt dødislandskab med bakker og søer i den nyplantede Oksbøl Skov. Inden for naturparkens grænser kan man opleve mange forskellige naturtyper og flere områder med høj naturkvalitet.

Danske Naturparker
Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker er en ordning, der med optagelsen af Naturpark Nordals rummer 12 naturparker rundt om i landet. Hermed styrkes friluftsfaciliteterne og mulighederne for at komme ud i naturen, og antallet af naturparker har været støt stigende siden stiftelsen af ordningen i 2013.
For at blive medlem af mærkningsordningen Danske Naturparker skal man opfylde ti kriterier.
En naturpark er kort fortalt et område, hvor pleje, beskyttelse og benyttelse af naturen kombineres. Der er plads til både natur og mennesker, fordi benyttelsen tilrettelægges bæredygtigt, så de værdifulde landskaber og naturområder bevares.

Se mere om Danske Naturparker – herunder Nordals Naturpark – her:
https://danskenaturparker.dk/
Kontaktinformation:

Erik Lauritzen, borgmester, Sønderborg Kommune, tlf. 27 90 02 06

Inge Gillesberg, skovrider, Naturstyrelsen Sønderjylland, tlf. 40 33 99 95

Sanne Frederiksen, driftsleder, Aage V. Jensen Naturfond, tlf. 25 56 03 29

Birger Jønsson, Friluftsrådet Sønderjylland Øst, tlf. 53 37 18 44

Kresten Krenzen, lodsejer, tlf. 4036 8823

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
Copyright © 2020 Sønderborg Kommune
Website
Facebook
LinkedIn
YouTube


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sønderborg Kommune · Rådhustorvet 10 · Sønderborg 6400 · Denmark