Copy

Pressemeddelelse

03/02/23

Sønderborg Kommune laver ny driftsaftale med Sønderborg Kvinde- & Krisecenter

Sønderborg Kommune har sammen med Sønderborg Kvinde- & Krisecenter udarbejdet en revideret driftsaftale. Den er netop blevet godkendt af Social-, Senior- og Handicapudvalget.
Sønderborg Kvinde- & Krisecenter er en selvejende forening, der stiller midlertidigt ophold til rådighed for voldsramte kvinder og deres børn. Centeret tilbyder blandt andet kriserådgivning, psykologisk hjælp og individuelt tilrettelagt støtte til dets beboere.
 
Et tilbud, som Sønderborg Kommune samarbejder med Sønderborg Kvinde- & Krisecenter om ud fra en lovpligtig kvalitetsstandard og en driftsaftale. Social- Senior og Handicapudvalget har den 8. december 2022 besøgt centret, og den nye driftsaftale er netop godkendt af politikerne.
 
- Vi har sammen med Sønderborg Kvinde- & Krisecenter gennemarbejdet aftalen, så centeret hele tiden har fokus på faglighed og udvikling. Beboere på Sønderborg Kvinde- & Krisecenter får en individuel indsats udført af medarbejdere og frivillige, der har både faglig og personlig forståelse for målgruppen, og som på den måde kan støtte og hjælpe voldsramte familier videre. Og når det sker i centerets bygning på Agervang med gode rammer og lokaler, så kan medarbejderne på Sønderborg Kvinde- & Krisecenter fokusere på deres vigtige opgave og være det unikke tilbud, som det er, siger Stefan Lydal, der er formand for Social-, Senior- og Handicapudvalget. 

Det løbende samarbejde med Sønderborg Kvinde- & Krisecenter tager udgangspunkt i Byrådets vision om det gode liv. Det afspejler især fokusområderne værdighed og fleksibilitet fra Socialpolitikken 2021 - 2024, og samarbejdet er også i tråd med Omsorg og Udviklings fokus på sammenhæng og overgange såvel som samspil og samskabelse.
 
- Driftsaftalen revideres hvert andet år, så målene for Sønderborg Kvinde- & Krisecenters arbejde konstant er tydelige og i fokus og i tråd med, hvad der ellers sker i samfundet. I den nye driftsaftale sætter Sønderborg Kvinde- & Krisecenter og Sønderborg Kommune en række konkrete udviklingsmål, som centerets leder og bestyrelse vil fokusere på i den næste toårige periode. Det skal udvikle centeret blandt andet fagligt med nyeste viden, metoder og redskaber i den voldsfaglige hjælp og rådgivning. Samtidig er der et ønske om at styrke samarbejdet med relevante partnere, både internt og eksternt i Sønderborg Kommune, siger Preben Storm, der er næstformand for Social-, Senior- og Handicapudvalget. 

Som en del af driftsaftalen støtter Sønderborg Kommune centeret med et årligt driftstilskud, som i 2023 er på tre mio. kr.
Kontaktinformation:

Stefan Lydal
Formand for Social-, Senior- og Handicapudvalget
Tlf. 27903718
 
Preben Storm
Næstformand for Social-, Senior- og Handicapudvalget
Tlf. 27900210

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
Copyright © 2023 Sønderborg Kommune
Website
Facebook
LinkedIn
YouTube


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sønderborg Kommune · Rådhustorvet 10 · Sønderborg 6400 · Denmark